ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ

ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΚΑΙ 2

Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών 1 και 2 καταθέτουν δήλωση προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο) για ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο και εξετάζονται στα τέσσερα (4) μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει.

Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου, θα υπολογίζονται τα τέσσερα (4) μαθήματα με τους αντίστοιχους ισοβαρείς συντελεστές για κάθε μάθημα, που προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

Οι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα του 1ου Επιστημονικού Πεδίου και τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά είναι τα εξής τέσσερα (4):

α) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

β) Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

γ) Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

δ) Κοινωνιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ

ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 3, 4 ΚΑΙ 5

Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών 3, 4 και 5 εξετάζονται μόνο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας για να εισαχθούν στις σχολές, στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτατων εκκλησιαστικών Ακαδημιών και δηλώνουν ένα (1) επιστημονικό πεδίο.

Η επιλογή των υποψηφίων για εισαγωγή στις σχολές αυτές γίνεται εφόσον ο υποψήφιος λάβει μέρος στις προβλεπόμενες ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις και συγκεντρώνει κατά περίπτωση βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας στο μάθημα γενικής παιδείας Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία».

ΦΕΚ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ