Το Όραμά μας

Το e-ellinomatheia είναι ένα online κέντρο διαδικτυακών μαθημάτων βασισμένο στη σύγχρονη τεχνολογία και στα πλεονεκτήματα που προσφέρει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επικεντρώνεται στη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος σε έλληνες μαθητές του εξωτερικού. Όραμα του ιδρυτή του e-ellinomatheia και της ομάδας των δασκάλων και των καθηγητών που τον πλαισιώνουν είναι να αποτελέσει το e-ellinomatheia μια νέα εποχή για την επαφή των Eλλήνων μαθητών του εξωτερικού με την ελληνική γλώσσα, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να την διδάσκονται -από την προσχολική ακόμα ηλικία- στο ίδιο πλαίσιο και με το ίδιο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο ακολουθούν και οι μαθητές στην Ελλάδα. Φιλοδοξία μας είναι να καταστεί το e-ellinomatheia μία ολοκληρωμένη εμπειρία μάθησης, ώστε να αποτελέσει μία γέφυρα που θα φέρει τους Έλληνες μαθητές του εξωτερικού σε ποιοτική και αποδοτική επαφή με την ελληνική γλώσσα. Επιδίωξη μας λοιπόν δεν ήταν να δημιουργήσουμε έναν ακόμη διαδικτυακό χώρο μέσω του οποίου θα διδάσκεται εξ αποστάσεως η ελληνική γλώσσα. Αντίθετα, στόχος μας είναι να αποτελέσει το e-ellinomatheia μία καινοτομία στην εκπαίδευση, σε μία εκπαίδευση που δεν υπάρχουν σύνορα. Να δώσει την ευκαιρία και τη δυνατότητα στους Έλληνες μαθητές του εξωτερικού να διδαχθούν τα γλωσσικά μαθήματα του ελληνικού σχολείου ενώ θα βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα.