ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΠΕ

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας είναι τίτλος γλωσσομάθειας και χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας έχει ευρωπαϊκή και διεθνή αναγνώριση και βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία προς τα επίπεδα που περιγράφει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες. Ο εν λόγω τίτλος αποτελεί πιστοποίηση της επάρκειας της ελληνικής γλώσσας και εκδίδεται ύστερα από επιτυχή συμμετοχή σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις.

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας απευθύνεται προς όλους: σε αλλογενείς και ομογενείς, σε Ελλαδίτες και Ελληνοκύπριους, σε απόδημους τρίτης γενιάς και νεομετανάστες, σε ενήλικες και νέους. Εκτός από τη χρησιμότητά του σε όσους επιθυμούν να εργαστούν και να σπουδάσουν στην Ελλάδα και την Κύπρο, έχει βαρύνουσα παιδαγωγική σημασία για τους μαθητές που διαμένουν εκτός Ελλάδας, οι οποίοι μαθαίνουν τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα.