ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠΕ

Διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις

Η διαδικασία που οφείλουν να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι η συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στα εξεταστικά κέντρα και όχι στο ΚΕΓ από τις αρχές Φεβρουαρίου ως και το τέλος Μαρτίου κάθε έτους.

Eξέταστρα πιστοποίησης Ελληνομάθειας

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ
Α1 (για παιδιά 8-12 ετών και για έφηβους-ενήλικες) 65,00 ευρώ
A2 65,00 ευρώ
Β1 65,00 ευρώ
Β2 73,00 ευρώ
Γ1 73,00 ευρώ
Γ2 73,00 ευρώ

Tα εξέταστρα για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό του εξεταστικού κέντρου στο οποίο ο υποψήφιος θα δώσει εξετάσεις.

Αποτελέσματα εξετάσεων

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους υποψήφιους από τα οικεία εξεταστικά κέντρα το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, ενώ οι τίτλοι της πιστοποίησης απονέμονται στους επιτυχόντες πάλι από τα οικεία εξεταστικά κέντρα στα τέλη Σεπτεμβρίου.