Γιατί με το e-Ellinomatheia

Αναμφισβήτητα η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει εδραιωθεί ως τρόπος μετάδοσης γνώσεων προσφέροντας εξαιρετικά αποτελέσματα. Το e-ellinomatheia μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο αρωγό για τους Έλληνες μαθητές του εξωτερικού στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν ποιοτικά και πολυεπίπεδα την ελληνική γλώσσα. Μπορεί να αποτελέσει μία πολύτιμη εκπαιδευτική εμπειρία καθώς οι περισσότεροι Έλληνες μαθητές του εξωτερικού, αν δεν φοιτούν σε Ελληνικό Σχολείο, είτε δεν διδάσκονται καθόλου την ελληνική γλώσσα είτε την διδάσκονται ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα. Με το e-ellinomatheia ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να διδαχθεί όλα τα γλωσσικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μάλιστα στο πλήθος των διδακτικών ωρών που προβλέπεται από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που καθορίζει το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας.

Στο e-ellinomatheia οι νέες τεχνολογίες συναντούν την παραδοσιακή εκπαίδευση καθώς τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε ψηφιακό περιβάλλον. Με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης το μάθημα γίνεται σε πραγματικό χρόνο και ο  καθηγητής αλληλεπιδρά με τον μαθητή. Παραδίδει το μάθημα, δέχεται ερωτήσεις, επιλύει απορίες και στέλνει ασκήσεις. Πρόκειται λοιπόν για μάθημα σε μία εικονική τάξη η οποία είναι εξοπλισμένη με όλα τα σύγχρονα μέσα, ώστε να συνδράμει την προσπάθεια του καθηγητή και του μαθητή για την κατάκτηση της γνώσης.  Αναλυτικότερα, ο καθηγητής παραδίδει το μάθημα χρησιμοποιώντας ψηφιακό πίνακα και ο μαθητής βλέπει τα αναγραφόμενα στον πίνακα σαν να βλέπει τον πίνακα σε μια κανονική τάξη. Παράλληλα χρησιμοποιεί μόνιμα ψηφιακή γραφίδα προκειμένου να αξιοποιήσει με το καλύτερο τρόπο τον ψηφιακό πίνακα και να μεταδώσει αποτελεσματικότερα τη γνώση. Επιπρόσθετα, πραγματοποιώντας «διαμοιρασμό οθόνης» (sharing) ο καθηγητής διαμορφώνει ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον στο οποίο έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται το εκπαιδευτικό υλικό σαν να βρίσκεται δίπλα στον μαθητή και να μελετούν μαζί.

Επιπρόσθετα, στο e-ellinomatheia εντάσσουμε καινοτόμες και σύγχρονες μεθόδους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αξιοποιούμε την ανεξάντλητη πηγή των τραγουδιών και των ταινιών καθώς επίσης και την πλούσια πολιτισμική μας κληρονομιά. Χρησιμοποιούμε τα εκπαιδευτικά παιχνίδια (παιχνίδια με εκπαιδευτικό χαρακτήρα) με σκοπό να μεταδώσουμε ή να αξιολογήσουμε γνώσεις με τρόπο ευχάριστο ή, ακόμα, να αναπτύξουμε και να εξασκήσουμε συγκεκριμένες δεξιότητες. Επιδίωξή μας είναι να μετατρέψουμε τη διδασκαλία από διαλέξεις με κέντρο τον καθηγητή, σε εξερευνήσεις των μαθητών με τη βοήθεια του καθηγητή, ώστε το μάθημα να αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία και μια ενδιαφέρουσα διαδικασία για τους μαθητές μας.

Το e-ellinomatheia αποτελεί μία νέα εκπαιδευτική προσέγγιση προσανατολισμένη στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ειδικευόμαστε αποκλειστικά στην διδασκαλία ελληνικών σε Έλληνες μαθητές του εξωτερικού. Τούτο μας δίνει τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στο ενδιαφέρον των γονέων για τη διατήρηση και την ενίσχυση της επαφής των παιδιών τους με την ελληνική γλώσσα. Παράλληλα, μας παρέχει τη σιγουριά ότι θα διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο τις δυσκολίες που πιθανόν να αντιμετωπίζει ένας Έλληνας μαθητής του εξωτερικού στην προσπάθειά του να κατακτήσει ποιοτικά την ελληνική γλώσσα. Γιατί, λοιπόν, να επιλέξετε το e-ellinomatheia; Γιατί θα δώσετε τη δυνατότητα στα παιδιά σας να διδαχθούν την ελληνική γλώσσα σαν να φοιτούν σε ελληνικό σχολείο ενώ θα βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα!

 

Γιατί… “Χωρίς ελληνομάθεια δεν υπάρχει παιδεία”

                                       Λέων Τολστόι, Ρώσος συγγραφέας