Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΟΜΗΡΙΚΑ – ΕΠΗ ΙΛΙΑΔΑ

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ

Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές επιδιώκεται:

 • να γνωρίσουν τον μύθο και να κατανοήσουν την πλοκή του,
 • να διαπιστώσουν και να κατανοήσουν, μέσα από κειμενικά δείγματα χαρακτηριστικά για την εξέλιξη της πλοκής του μύθου, πώς ο ποιητής μεταπλάθει τον επικό-τρωικό μύθο σε επικό ποίημαα) με κέντρο την μήνιν του Αχιλλέα στα κρίσιμα σημεία της (κορύφωση, εξελικτική πορεία / κατάληξη και συνέπειες για τους Αχαιούς και τους Τρώες) και, ως αφετηρία και δικαίωσή της, τη βουλή του Δία (Διός δ’ ἐτελείετο βουλή) και β) με βασικά θέματα τον «πόλεμο» (συλλογική μάχη, μονομαχία, αριστεία, επώνυμες ανδροκτασίες) και την «ομιλία» (εταιρική, συζυγική),
 • να κατανοήσουν ότι με την απόδοση του νεκρού Έκτορα και την ταφή του τερματίζεται μόνο ο πόλεμος τηςΙλιάδας, ενώ ο τρωικός πόλεμος συνεχίζεται,
 • να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τη δράση και τη συμπεριφορά των κυριότερων ηρώων τηςΙλιάδας τόσο σε σχέση με την εξέλιξη της πλοκής όσο και στο πλαίσιο των αρχετυπικών ανθρώπινων σχέσεων, όχι ως προτύπων ανθρώπινης συμπεριφοράς αλλά ως γνώσης για τον άνθρωπο και τη συμπεριφορά του, δηλαδή να κατανοήσουν ότι πίσω από τη δράση και τη συμπεριφορά του Αχιλλέα, του Πατρόκλου, του Αγαμέμνονα, του Διομήδη, του Οδυσσέα κ.ά., υπάρχουν η φιλία, ο θυμός, η φιλαρχία, το αίσθημα τιμής, η γενναιότητα, η πανουργία κτλ.,
 • να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τον κόσμο-πολιτισμό τηςΙλιάδας, δηλαδή την πολιτική / στρατιωτική οργάνωση των Αχαιών, τις αξίες που εκφράζουν αυτόν τον πολιτισμό, τα ήθη, τα έθιμα, τους θεσμούς και τον υλικό πολιτισμό (αντικείμενα, κατασκευές κ.ά.), καθώς όλα στοιχειοθετούν την επική αληθοφάνεια,
 • να διαπιστώσουν –στον βαθμό που αυτό είναι δυνατόν– τις ομοιότητες και διαφορέςΙλιάδας Οδύσσειας, αφού γίνεται διδασκαλία και των δύο επών: ενός ηρωικού-πολεμικού και ενός ηρωικού-μεταπολεμικού έπους.

Εισαγωγή

Στη συγκεκριμένη ενότητα επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να γνωρίσουν τηνΙλιάδα και να μπορούν να την κατατάξουν χρονολογικά και θεματολογικά,
 • να συζητήσουν τη σχέση τηςΙλιάδας με την ιστορία,
 • να γνωρίσουν το θέμα τηςΙλιάδας και να μπορούν να το διακρίνουν από το περιεχόμενό της,
 • να συνειδητοποιήσουν πώς ο ποιητής πλέκει το περιεχόμενο του έργου του (δεκάχρονος πόλεμος των Αχαιών εναντίον της Τροίας) γύρω από το θέμα του ιλιαδικού έπους (θυμός του Αχιλλέα),
 • να γνωρίσουν και να κατανοήσουν βασικά στοιχεία, απαραίτητα για την παρακολούθηση του έπους, όπως: χρονολόγηση, δομή, μύθος και χρονικό παρόν (51 ημέρες) του ιλιαδικού έπους,
 • να πληροφορηθούν και να συζητήσουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των δύο ομηρικών επών.

Ενότητα 1: Α (περίληψη) – Α (1-53)

Στη συγκεκριμένη ενότητα επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να επαναλάβουν, αφού το έχουν ήδη διδαχθεί, το προοίμιο τηςΟδύσσειας και να κατανοήσουν καλύτερα τον τύπο του προοιμίου ενός επικού ποιήματος,
 • να γνωρίσουν το θέμα και το περιεχόμενο τηςΙλιάδας, την απώτερη αιτία-αρχή του έπους και τους πρωταγωνιστές του,
 • να συζητήσουν και να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο ο ποιητής μεταπλάθει τον τρωικό μύθο σε επικό ποίημα με αφορμή τηνμήνιν του Αχιλλέα,
 • να διαπιστώσουν ότι οι ομηρικοί θεοί, προσωποποιημένοι και με ανθρώπινες ιδιότητες (ανθρωπομορφισμός), επεμβαίνουν και επηρεάζουν τις εξελίξεις,
 • να επισημάνουν στοιχεία επικής αφηγηματικής τεχνικής (προοικονομία, κύκλος, θαυμαστό κτλ.).

Ενότητα 2: Α (54-306)

Στη συγκεκριμένη ενότητα επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να κατανοήσουν με ποιον τρόπο συνδέονται το επεισόδιο του Χρύση και ο θεόσταλτος λοιμός με τη φιλονικία Αγαμέμνονα – Αχιλλέα και με το κεντρικό θέμα του έπους, τηνμήνιν του Αχιλλέα,
 • να γνωρίσουν τους βασικούς πρωταγωνιστές του έπους και το ήθος τους, και να κατανοήσουν πώς η συμπεριφορά τους προετοιμάζει την εξέλιξη της πλοκής και προοικονομεί όσα αναφέρθηκαν στο προοίμιο,
 • να πληροφορηθούν στοιχεία που αφορούν τη ζωή και την οργάνωση του ελληνικού στρατοπέδου στην Τροία (λειτουργία πολιτικών διαδικασιών, όπως η συνέλευση, ιεραρχία, σχέσεις των αρχηγών με τον αρχιστράτηγο, ρόλος της θρησκευτικής εξουσίας, ληστρικές επιδρομές, διανομή λείας κτλ.),
 • να παρακολουθήσουν από ποιες φάσεις περνάει ημνις (θυμός) του Αχιλλέα μέχρι να εδραιωθεί και να διαπιστώσουν ότι η ρήξη του Αχιλλέα με τον Αγαμέμνονα είναι οριστική και αμετάκλητη,
 • να συζητήσουν σχετικά με τη θεολογία τηςΙλιάδας (ανθρωπομορφισμός των θεών, επιφάνεια Αθηνάς, ενδιαφέρον των θεών για τους ανθρώπους, θεϊκές επεμβάσεις στα ανθρώπινα),
 • να προβληματιστούν σχετικά με την ευθύνη των ομηρικών ηρώων και να προχωρήσουν σε κάποιες πρώτες διαπιστώσεις σχετικά με τα όρια της ελευθερίας τους,
 • να χαρούν έναναγώνα λόγων και να εκτιμήσουν την επική αφηγηματική τέχνη, επισημαίνοντας τεχνικές και εκφραστικούς τρόπους που χρησιμοποιεί ο ποιητής (επική άνεση, επιβράδυνση, προοικονομία κτλ.),
 • να κατανοήσουν τον λειτουργικό ρόλο της ένθετης αφήγησης και της χρήσης του μυθικού παραδείγματος (Κενταυρομαχία),
 • να συζητήσουν σχετικά με την αξία της σύνεσης, της ομόνοιας και της διαλλακτικότητας για την επίτευξη κάποιου κοινού σκοπού (λόγος του Νέστορα).

Ενότητα 3: Α (307-431α)

Στη συγκεκριμένη ενότητα επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να κατανοήσουν οι μαθητές την αξία τηςτιμής στην ομηρική κοινωνία και τη σχέση της με την ανδρεία,
 • να γνωρίσουν άλλες πλευρές του χαρακτήρα του κεντρικού ήρωα του έπους, του Αχιλλέα,
 • να κατανοήσουν ότι η συνάντηση του στρατιώτη-ήρωα (Αχιλλέα) με τη μητέρα του (Θέτιδα) εξυπηρετεί την εξέλιξη της πλοκής του μύθου και να χαρούν αυτήν την πολύ ανθρώπινη και τρυφερή σκηνή που εκτυλίσσεται μέσα σ’ ένα καθαρά πολεμικό περιβάλλον,
 • να εμβαθύνουν στο θέμα της θεολογίας του έπους (ανθρωπομορφισμός, σχέσεις μεταξύ θεών, προομηρικές τερατόμορφες θεότητες, σχέσεις θεών και ανθρώπων -προσευχή),
 • να επισημάνουν και να κατανοήσουν καλύτερα ως τρόπους αφηγηματικής τεχνικής:

α) την επανάληψη (γεγονότων της δράσης που είναι ήδη γνωστά),

β) την προοικονομία,

γ) την επιβράδυνση, και τον λειτουργικό τους ρόλο.

Ενότητα 4: Α (431β-612) – Β (περίληψη)

Στη συγκεκριμένη ενότητα επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να πληροφορηθούν τηβουλή του Δία, την οποία ανέφερε ο ποιητής στο προοίμιο,
 • να κατανοήσουν με ποιον τρόπο συνδέεται ο θυμός του Αχιλλέα με τηβουλή του Δία, ώστε να αποτελέσουν μαζί τον πυρήνα και τις κινητήριες δυνάμεις του ιλιαδικού έπους,
 • να γνωρίσουν την οργάνωση της κοινωνίας των θεών (ιεραρχία, παντοδυναμία του Δία κτλ.) και να τη συσχετίσουν με την οργάνωση της ανθρώπινης κοινωνίας της εποχής,
 • να συνειδητοποιήσουν, μετά τη φιλονικία Δία και Ήρας και την ανυποχώρητη στάση του «πρώτου τη τάξει» θεού, ότι ηβουλή, για την οποία έγινε λόγος στο προοίμιο, θα πραγματοποιηθεί και ο Αχιλλέας θα δικαιωθεί,
 • να απολαύσουν καθημερινές οικογενειακές στιγμές από τον κόσμο των θεών και να γνωρίσουν τις μεταξύ τους σχέσεις (έριδες, συγκρούσεις, αλλά και τρυφερές σκηνές – συμπόνια Ήφαιστου για τη μητέρα του, προσπάθεια προστασίας της),
 • να διαπιστώσουν και να εκτιμήσουν την ποιητική τέχνη του Ομήρου (ρεαλιστική παρουσίαση της κοινωνίας-οικογένειας των θεών, χωρίς εξιδανικεύσεις, εναλλαγή του σοβαρού με το κωμικό στοιχείο κτλ.).

Ενότητα 5: Γ (περίληψη) – Γ (121-244)

Στη συγκεκριμένη ενότητα επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να εξοικειωθούν με πρόσωπα και πράγματα του έπους και να γνωρίσουν το εσωτερικό της πολιορκημένης Τροίας.
 • να παρακολουθήσουν την κατόπτευση του αχαϊκού στρατοπέδου από τα τείχη της Τροίας, «τειχοσκοπία», και να αναπλάσουν με τη φαντασία τους τον χώρο των πολεμικών επιχειρήσεων.
 • να γνωρίσουν σημαντικούς ήρωες του έπους —Τρώες και Αχαιούς— και κυρίως την Ελένη, αιτία και επίκεντρο του πολέμου.
 • να συζητήσουν την επιτυχία της προσπάθειας του ποιητή να υποβάλει στο ακροατήριό του την εντύπωση ότι βρισκόμαστε στην αρχή του πολέμου.
 • να απολαύσουν και να εκτιμήσουν την περιγραφική και την ηθογραφική ικανότητα του ποιητή.
 • να γνωρίσουν την περιγραφική τεχνική τηςέκφρασης και να συζητήσουν τον ρόλο που παίζει στην επική αφήγηση η επιβράδυνση, «επική άνεση».

Ενότητα 6: Δ (περίληψη & ανάγνωση 422-544)

Στη συγκεκριμένη ενότητα δίνεται περιληπτικά η ραψωδία Δ (η παραβίαση της ανακωχής και η παρέμβαση της Αθηνάς μετά τη μονομαχία Πάρη και Μενέλαου) και προτείνεται προς ανάγνωση ένα εκτενέστερο κομμάτι της ραψωδίας με την περιγραφή της σκληρής μάχης ανάμεσα σε Τρώες και Αχαιούς.

Ενότητα 7: Ε (περίληψη) – Ε 274-430

Στη συγκεκριμένη ενότητα επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να γνωρίσουν τον Διομήδη και να κατανοήσουν τη δράση και τη συμπεριφορά του,
 • να γνωρίσουν κι άλλους επώνυμους ήρωες των δύο αντίπαλων στρατοπέδων (Πάνδαρος, Αινείας, Σθένελος) και να εκτιμήσουν τη δράση τους σε σχέση με την εξέλιξη της πλοκής,
 • να κατανοήσουν βασικά θέματα που σχετίζονται με το θέμα «πόλεμος»:αριστεία, συλλογική μάχη, επώνυμη ανδροκτασία, μάχη γύρω από έναν νεκρό πολεμιστή,
 • να συγκεντρώσουν νέα στοιχεία για το θέμα της ευθύνης των επικών ηρώων (τιμωρία του Πάνδαρου) και να συνεχίσουν τη συζήτηση του προβλήματος που έχει τεθεί από το προοίμιο,
 • να επισημάνουν στοιχεία που φωτίζουν την ομηρική θεολογία: οι θεοί εισβάλλουν στον ανθρώπινο χώρο, συμμετέχουν ενεργά στη δράση και οανθρωπομορφισμός οδηγείται στα άκρα, όταν η Αφροδίτη τραυματίζεται και πονά, αλλά με «θαυμαστό» τρόπο γιατρεύεται, κτλ.
 • να διαπιστώσουν πως το σχήμα «ύβρις – νέμεσις – τίσις», το οποίο γνώρισαν στηνΟδύσσεια, εφαρμόζεται και στην Ιλιάδα,
 • να χαρούν την αφηγηματική τέχνη του ποιητή, όταν παρουσιάζει σκηνές μάχης και να εκτιμήσουν την ακρίβεια των περιγραφών του (π.χ. όταν αναφέρεται σε τραυματισμούς).

Ενότητα 8: Ζ (περίληψη) – Ζ (119-236)

Στη συγκεκριμένη ενότητα δίνεται περιληπτικά η ραψωδία Ζ (η συνάντηση Έκτορα και Ανδρομάχη στις Σκαιές Πύλες) και προτείνεται προς ανάγνωση ένα εκτενέστερο κομμάτι της ραψωδίας με την περιγραφή της συνάντησης του Διομήδη και του Γλαύκου στο πεδίο της μάχης και την ανταλλαγή δώρων που ακολούθησε.

Ενότητα 9: Ζ (369-529)

Στη συγκεκριμένη ενότητα επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να γνωρίσουν και να κατανοήσουν το βασικό επικό θέμα της συζυγικής «ομιλίας», μέσα από το χαρακτηριστικότερο ιλιαδικό δείγμα της, και να διαπιστώσουν την αξία της και τον ρόλο της σε σχέση με την εξέλιξη της πλοκής,
 • να ηθογραφήσουν τον Έκτορα και την Ανδρομάχη από τη συνάντηση και τη συνομιλία τους, αφού λάβουν υπόψη τους:
  • α) το ήθος του Έκτορα όπως διαφαίνεται στη συνομιλία με τη σύζυγό του, στη συμπεριφορά και στον λόγο του προς τον γιο του, και στη συνάντησή του με τον Πάρη λίγο πριν από την επιστροφή και των δύο στο πεδίο της μάχης,
  • β) το ήθος της Ανδρομάχης όπως διαφαίνεται στους λόγους των άλλων γι’ αυτήν (οικονόμος, ποιητής κτλ.), στον λόγο της και στη γενικότερη στάση-συμπεριφορά της απέναντι στον Έκτορα,
 • να γνωρίσουν καλύτερα τον βασικότερο ήρωα του αντίπαλου στρατοπέδου, τον Έκτορα, που πρόκειται να παίξει σημαντικό ρόλο από το σημείο αυτό και μετά, αφού αυτός κυρίως θα συμβάλει με την απαράμιλλη ανδρεία του στην υλοποίηση τηςβουλής του Δία με τις νίκες των Τρώων, ώστε να δικαιωθεί ο Αχιλλέας,
 • να κατανοήσουν το περιεχόμενο τουομηρικού ανθρωπισμού, γνωρίζοντας τις ανθρώπινες πλευρές των ιλιαδικών ηρώων,
 • να απολαύσουν μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή, που αποτελεί αλλαγή του πολεμικού σκηνικού και ένα συγκινητικό διάλειμμα μέσα στον όλεθρο του πολέμου, εκτιμώντας παράλληλα την τέχνη με την οποία ο ποιητής μεταπλάθει ένα καθαρά ηρωικό πολεμικό έπος σε αντιπολεμική διαμαρτυρία,
 • να γνωρίσουν βασικές αξίες του ηρωικού κώδικα (τιμή,αιδώς, ανδρεία, χρέος προς την πατρίδα κτλ.) και τον ρόλο τους στη συμπεριφορά και τη στάση ζωής του ομηρικού ήρωα,
 • να συζητήσουν για τη θέση της γυναίκας και του παιδιού στην ομηρική κοινωνία και για την τύχη τους όταν έχαναν την προστασία του συζύγου-πατέρα,
 • να συνειδητοποιήσουν ότι ο θάνατος του Έκτορα είναι βέβαιος, επομένως και η πτώση της Τροίας,
 • να κατανοήσουν καλύτερα ως τρόπους αφηγηματικής τεχνικής και έκφρασης:
  • α) την ομηρική παρομοίωση,
  • β) τα άστοχα ερωτήματα,
  • γ) την προοικονομία,
  • δ) την ειρωνεία (επική / τραγική) και τον λειτουργικό τους ρόλο.

Ενότητα 10: Η (περίληψη) – Η (206-312) – Θ (περίληψη)

Στη συγκεκριμένη ενότητα επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να βαθύνουν τη γνώση τους σχετικά με το επικό θέμα «πόλεμος» και να σχηματίσουν το τυπικό σχήμα τηςμονομαχίας, συμπληρώνοντας τις γνώσεις που απέκτησαν σε προηγούμενες μονομαχίες που δεν ολοκληρώθηκαν (Μενέλαος και Πάρης στο Γ) ή ακυρώθηκαν (Γλαύκος και Διομήδης στο Ζ),
 • να ηθογραφήσουν τον Αίαντα, βασικό ήρωα των Αχαιών που θα παίξει σημαντικό ρόλο στη συνέχεια του έπους (π.χ. στην «Πρεσβεία» του I και στη μάχη κοντά στα πλοία του Ο), και να συμπληρώσουν το πορτρέτο του προμάχου των Τρώων, του Έκτορα, από τη δράση και τη συμπεριφορά του στο πεδίο της μάχης,
 • να κατανοήσουν τις αξίες (κλέος, τιμή, υστεροφημία κτλ.) και τις αρετές (ιπποτισμός, πολεμικές ικανότητες, γενναιότητα κτλ.) που χαρακτήριζαν τον πολεμιστή της ομηρικής εποχής, και να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τονομηρικό ανθρωπισμό, παρακολουθώντας τον τρόπο με τον οποίο τελειώνει μια μονομαχία (ανταλλαγή δώρων),
 • να γνωρίσουν τον οπλισμό των ομηρικών ηρώων και να συζητήσουν σχετικά με το επίπεδο ανάπτυξης του υλικού πολιτισμού της εποχής στον χώρο της πολεμικής τέχνης,
 • να επισημάνουν τη στάση του ποιητή απέναντι στους δύο αντιμαχόμενους (Τρώες και Αχαιούς) και να συζητήσουν αν ο Έλληνας ποιητής, ο Όμηρος, καταφέρνει πάντα να σταθεί ουδέτερος παρατηρητής, χωρίς να μεροληπτεί υπέρ των συμπατριωτών του,
 • να χαρούν την τέχνη του ποιητή στη ρεαλιστική περιγραφή της μονομαχίας.

Ενότητα 11: Ι (περίληψη) – Ι (225-431)

Στη συγκεκριμένη ενότητα επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να συνειδητοποιήσουν ότι η εξέλιξη της πλοκής έχει φτάσει σε οριακό σημείο: οι Αχαιοί γνωρίζουν την ήττα, σύμφωνα με τηβουλή του Δία, οπότε αναγκάζονται να στείλουν «πρεσβεία» στον Αχιλλέα,
 • να εκτιμήσουν έμμεσα, από τον λόγο του Οδυσσέα, τον ηρωισμό και την αξία του Αχιλλέα και να κατανοήσουν τη δυσχερή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Αχαιοί,
 • να χαρούν τη ρητορική δεινότητα του Οδυσσέα, παρακολουθώντας τη διάρθρωση του λόγου του, και να διαπιστώσουν μέσα από την απάντηση του Αχιλλέα ότι ο Πηλείδης δεν ήταν μόνοργων πρηκτήρ, αλλά και λόγων ητήρ,
 • να ξαναδούν στο προσκήνιο τον πρωταγωνιστή του έπους και να διαπιστώσουν ότι ο θυμός του, που ρίχνει τη σκιά του σε όλα τα επεισόδια που έχουν παρακολουθήσει μέχρις εδώ, παραμένει αμείωτος,
 • να γνωρίσουν καλύτερα τον Αχιλλέα, να συμπληρώσουν την ηθογράφησή του και να συνειδητοποιήσουν την αποφασιστική σημασία της παρουσίας του στη μάχη,
 • να συζητήσουν σχετικά με τον ρόλο που είχαν στην ομηρική κοινωνία οι αξίες του δικαίου, της τιμής, της αγάπης για τη γυναίκα-σύντροφο, της ειλικρίνειας κτλ.,
 • να κατανοήσουν ότι η τιμή και η δόξα του Αχιλλέα συνοδεύονται, σύμφωνα με το χρησμό της Θέτιδας, από το τίμημα του θανάτου,
 • να χαρούν ένα δραματοποιημένο επεισόδιο ρήσεων και αποκρίσεων, όπου οι θεοί δεν παίζουν κανέναν ρόλο και τα πάντα εναπόκεινται στην ανθρώπινη πειθώ και απόφαση.

Ενότητα 12: Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ (περίληψη)

Στη συγκεκριμένη ενότητα δίνονται περιληπτικά οι ραψωδίες Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ. Ξεκινώντας από το νυχτερινό επεισόδιο κατασκοπείας με πρωταγωνιστές τον Οδυσσέα, τον Διομήδη και τον Δόλωνα, προχωρούμε στο επόμενο πρωί και στην τρίτη μέρα της μάχης, όπου «αριστεύει» ο Αγαμέμνας αλλά τραυματίζεται, όπως και ο Διομήδης, ενώ ο Αίαντας μάχεται γενναία. Ακολουθεί, στη ραψωδία Μ, η περιγραφή της μάχης γύρω από το αχαϊκό τείχος, ενώ η ραψωδία Ν αφηγείται τις φονικές μάχες στο εσωτερικό του αχαϊκού τείχους. Μπροστά στην κρισιμότητα της στιγμής, παρακολουθούμε στην ραψωδία Ξ τον Αγαμέμνονα να προτείνει επιστροφή στην πατρίδα, μια πρόταση που απορρίπτεται από τον Διομήδη και τον Οδυσσέα. Η Ήρα εξαπατά τον Δία προκειμένου να μπορέσουν όσοι θεοί είναι με το μέρος των Αχαιών να επέμβουν στη μάχη, όπως και κάνουν.

Ενότητα 13: Ο (περίληψη) – Ο (1-79)

Στη συγκεκριμένη ενότητα επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να παρακολουθήσουν την επιστροφή του μύθου στην τροχιά του, για να κατανοήσουν καλύτερα την πλοκή του έπους,
 • να πληροφορηθούν τις εξελίξεις μέσω της πληρέστερης ανακεφαλαίωσης-προσήμανσης του σχεδίου (βουλή) του Δία που περιέχεται στην ενότητα,
 • να θυμηθούν τη στενή σχέση μεταξύ τηςμήνιδος του Αχιλλέα και της βουλής του Δία και τον ρόλο αυτής της σχέσης στην εξέλιξη της πλοκής,
 • να απολαύσουν μια σκηνή σύγκρουσης θεών με αρκετά κωμικά στοιχεία, εμπλουτίζοντας παράλληλα τις γνώσεις τους για τη θεολογία του έπους σε θέματα όπως: οανθρωπομορφισμός, οι σχέσεις των θεών μεταξύ τους, ο ρόλος τους στην εξέλιξη της πλοκής κτλ.

Ενότητα 14: Π (περίληψη) – Π (1-100)

Στη συγκεκριμένη ενότητα δίνεται περιληπτικά η ραψωδία Π (με θέμα τα κατορθώματα του Πάτροκλου στη μάχη και τον θάνατό του) και προτείνονται προς ανάγνωση οι πρώτοι 100 στίχοι της ραψωδίας που προετοιμάζουν την είσοδο του Πάτροκλου στη μάχη, καθώς πείθει τον Αχιλλέα να του δώσει τη πανοπλία του. Στην επόμενη ενότητα ακολουθεί αναλυτική επεξεργασία των στίχων 684-867 της ίδιας ραψωδίας, με την περιγραφή του θανάτου του Πάτροκλου.

Ενότητα 15: Π (684-867)

Στη συγκεκριμένη ενότητα επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να γνωρίσουν τις τελευταίες φάσεις τηςαριστείας του Πάτροκλου και να διαπιστώσουν την αξία και τη γενναιότητά του,
 • να παρακολουθήσουν τον θάνατο του Πάτροκλου, τη σημαντικότερηανδροκτασία επώνυμου Αχαιού στην Ιλιάδα, και να εκτιμήσουν τη σημασία του γεγονότος αυτού για την εξέλιξη της πλοκής,
 • να συνειδητοποιήσουν ότι ο θάνατος του Πάτροκλου είναι προάγγελος της επιστροφής του Αχιλλέα στη μάχη,
 • να διαπιστώσουν τηνύβρη του Έκτορα, ώστε ο επικείμενος θάνατός του να είναι δικαιολογημένος με βάση την ομηρική ηθική,
 • να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν τρόπους αφηγηματικής τεχνικής (προοικονομία, παρομοίωση και αποστροφή).

Ενότητα 16: Ρ (περίληψη) – Ρ (424-458)

Στη συγκεκριμένη ενότητα δίνεται περιληπτικά η ραψωδία Ρ (με θέμα τα κατορθώματα του Μενέλαου στη μάχη που άναψε γύρω από το νεκρό σώμα του Πάτροκλου) και προτείνονται προς ανάγνωση οι στίχοι με την περιγραφή του θρήνου των αθάνατων αλόγων του Αχιλλέα για το θάνατο του Πάτροκλου. 

Ενότητα 17: Σ (περίληψη) – Σ (478-616)

Στη συγκεκριμένη ενότητα επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να χαρούν την αφηγηματική ικανότητα του ποιητή και ιδιαίτερα την περιγραφή ενός αμυντικού όπλου που είναι ταυτόχρονα και έργο τέχνης, της ασπίδας του Αχιλλέα,
 • να επαναλάβουν και να εμπεδώσουν τον τεχνικό όρο «έκφραση» καθώς και τον λειτουργικό ρόλο της στην περιγραφή,
 • να κατανοήσουν ότι ο ποιητής, παρουσιάζοντας πάνω στην ασπίδα τις καθημερινές ασχολίες των ανθρώπων, από επικός ποιητής γίνεται ζωγράφος και μεταπλάθει ένα καθαρά πολεμικό έπος σε ύμνο της ζωής, της οποίας ο πόλεμος είναι απλά μια πτυχή,
 • να κατανοήσουν καλύτερα τη θεολογία τηςΙλιάδας (θεοί ανθρώπινοι, θεοί και εργασία κτλ.) και να συζητήσουν τη σχέση θεών και Μοίρας: τα θεϊκά όπλα δεν θα σώσουν τον Αχιλλέα από τον θάνατο,
 • να γνωρίσουν και να κατανοήσουν γενικά τον πολιτισμό του ομηρικού κόσμου (σκηνές της καθημερινής ζωής πάνω στην ασπίδα), αλλά και να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους για το υψηλό επίπεδο του υλικού πολιτισμού της εποχής και να συζητήσουν για την ανάπτυξη της τέχνης, της τεχνικής, της μεταλλουργίας κτλ.
 • να θυμηθούν και να επιβεβαιώσουν, μέσα από τις ειρηνικές σκηνές της ασπίδας, τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διδασκαλία τηςΟδύσσειας σχετικά με τους αοιδούς, το έργο τους και την κοινωνική τους θέση.

Ενότητα 18: Τ (περίληψη) – Τ (1-152) – Υ,Φ (περίληψη)

Στη συγκεκριμένη ενότητα επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να παρακολουθήσουν τη συνάντηση του Αχιλλέα με τη Θέτιδα (τρίτη συνομιλία του ήρωα με τη μητέρα του στηνΙλιάδα), στη διάρκεια της οποίας ο ήρωας δέχεται συμβουλές και τη νεότευκτη πανοπλία του από τη μητέρα του.
 • να αντιληφθούν ότι το κεντρικό θέμα γύρω από το οποίο ο ποιητής έπλεξε τον ιλιαδικό μύθο, ημνις του Αχιλλέα, βρίσκεται στο τέρμα της, αλλά οι εξελίξεις που θα ακολουθήσουν μέχρι το τέλος του έπους είναι δικές της συνέπειες.
 • να παρακολουθήσουν μια σκηνή πολύ σημαντική για την εξέλιξη και την προώθηση του μύθου, την αποκήρυξη από τον Αχιλλέα τηςμήνιδος και τη συμφιλίωσή του με τον Αγαμέμνονα.
 • να συνειδητοποιήσουν ότι κινητήρια δύναμη για την εξέλιξη του μύθου δεν είναι πλέον ημνις του Αχιλλέα, αλλά η εκδικητική του μανία εναντίον του Έκτορα.
 • να συζητήσουν σχετικά με τον ρόλο των ανώτερων δυνάμεων (θεοί, Μοίρα, Ερινύες, Άτη) στη ζωή των ανθρώπων, αλλά και το μερίδιο της ανθρώπινης ευθύνης.
 • να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τον κόσμο-πολιτισμό τηςΙλιάδας (συνέλευση του στρατού, αξίες, θεσμοί) και να συμπληρώσουν με νέα στοιχεία την ηθογράφηση των δύο πρωταγωνιστών του έπους, του Αχιλλέα και του Αγαμέμνονα.

Ενότητα 19: Χ (περίληψη) – Χ (247-394) – Ψ (περίληψη)

Στη συγκεκριμένη ενότητα επιδιώκεται οι μαθητές:

 • Να παρακολουθήσουν την κορύφωση και το τέλος τηςαριστείαςτου Αχιλλέα στην πιο κρίσιμη σκηνή της Ιλιάδας: τη σύγκρουση των δύο κορυφαίων ηρώων των αντίπαλων στρατοπέδων, του Έκτορα και του Αχιλλέα.
 • Να συμπληρώσουν με τα στοιχεία που περιέχει η ενότητα την ηθογράφηση των δύο σημαντικότερων ηρώων του ιλιαδικού έπους, του Αχιλλέα και του Έκτορα.
 • Να γνωρίσουν την κυριότερη επώνυμηανδροκτασίατου τρωικού στρατοπέδου, δηλαδή του Έκτορα, που αποτελεί το τίμημα για τον φόνο του σημαντικότερου Αχαιού που έπεσε κάτω από τα τείχη της Τροίας, του Πάτροκλου.
 • Να συμπληρώσουν τη γνώση τους σχετικά με την ομηρική θεολογία, παρακολουθώντας τη στάση και τις ενέργειες της Αθηνάς.
 • Να συνειδητοποιήσουν ότι ο θάνατος του Έκτορα είναι προάγγελος του θανάτου του Αχιλλέα.
 • Να βαθύνουν τη γνώση τους σχετικά με το επικό θέμα «πόλεμος» και να σχηματίσουν το τυπικό σχήμα της μονομαχίας, συμπληρώνοντας τις γνώσεις που απέκτησαν σε προηγούμενες μονομαχίες που δεν ολοκληρώθηκαν (Μενέλαος και Πάρης στο Γ) ή ακυρώθηκαν (Γλαύκος και Διομήδης στο Ζ), ή των οποίων το αποτέλεσμα κρίθηκε ισόπαλο (Αίας και Έκτορας στο Η).

Ενότητα 20: Ω (περίληψη) – Ω (468-677)

Στη συγκεκριμένη ενότητα επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να παρακολουθήσουν μια σκηνή από τις πιο δραματικές του έπους, που ξεχειλίζει από ανθρωπιά και τραγικό μεγαλείο, τη συνάντηση δηλαδή του Πρίαμου με τον Αχιλλέα,
 • να βιώσουν, με τη βοήθεια της τέχνης του ποιητή, τον πόνο του πατέρα που χάνει το παιδί του στον πόλεμο και να προβληματιστούν σχετικά με την κοινή μοίρα των ανθρώπων, νικητών και ηττημένων, στο πλαίσιο μιας πολεμικής σύρραξης,
 • να κατανοήσουν πώς η «λύτρωση» του νεκρού Έκτορα λειτουργεί λυτρωτικά και εξυψωτικά και για τον ίδιο τον Αχιλλέα και οδηγεί στην ηθική του αποκατάσταση,
 • να νιώσουν ως ακροατές του έπους την κάθαρση, όταν ο Αχιλλέας, μετά την απάνθρωπη και σκληρή μεταχείριση του νεκρού Έκτορα, του αποδίδει ο ίδιος τις πρώτες νεκρικές τιμές,
 • να συμπληρώσουν με τη βοήθεια των στοιχείων της ενότητας την ηθογράφηση του κορυφαίου ήρωα των Αχαιών, του Αχιλλέα (ευγένεια, ανωτερότητα, ανθρωπιά, ηθικό μεγαλείο κτλ.),
 • Να βαθύνουν τη γνώση τους για τον ομηρικό ανθρωπισμό, μέσα από μια σκηνή που αποτελεί την υπέρτατη έκφρασή του.

Ενότητα 21: Ω (678-805)

Στη συγκεκριμένη ενότητα επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να γνωρίσουν μια ιλιαδική εκδοχή «νόστου», τον νεκρώσιμο «νόστο» του πρωτοπαλίκαρου των Τρώων,
 • να παρακολουθήσουν τη μεταφορά του νεκρού Έκτορα, τον θρήνο και την ταφή του, και να κατανοήσουν ότι το γεγονός αυτό συμπίπτει με το τέλος τηςΙλιάδας,
 • να διαπιστώσουν ότι το τέλος του ιλιαδικού έπους δεν συμπίπτει με τη λήξη του Τρωικού πολέμου, αλλά ότι ο θάνατος του Έκτορα προοιωνίζεται την άλωση της Τροίας,
 • να κατανοήσουν ότι, επειδή θέμα τηςΙλιάδας ήταν η μνις του Αχιλλέα, το έπος τελειώνει με τον θάνατο και την ταφή του Έκτορα, γεγονότα που αποτελούν τις έσχατες συνέπειες της οργής του Πηλείδη,
 • να σχηματίσουν με τη βοήθεια των στοιχείων της ενότητας την τυπολογία του επικού θρήνου και να γνωρίσουν τα ταφικά έθιμα της ομηρικής κοινωνίας,
 • να κατανοήσουν ότι οι θρήνοι και οι επιτάφιες τιμές συμβάλλουν στην αποκατάσταση του ήρωα μετά την ατίμωσή του και στην υστεροφημία του.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ

Με τη διδασκαλία κειμένων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας από το πρωτότυπο επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να γνωρίσουν την πνευματική δημιουργία των αρχαίων Ελλήνων, με την οποία συνδέεται άρρηκτα ο νεοελληνικός πολιτισμός και η οποία αποτέλεσε τη βάση για τη διαμόρφωση του ελληνορωμαϊκού και, αργότερα, του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού,
 • να επικοινωνήσουν με κείμενα που προβάλλουν τη σπουδαιότητα του αρχαίου κόσμου, δηλαδή φωτίζουν σημαντικές στιγμές της αρχαίας πολιτισμικής δραστηριότητας και περιλαμβάνουν τα κύρια σημεία για τη δημιουργία μιας εικόνας του αρχαίου κόσμου – κατά το δυνατόν σφαιρικής,
 • να ανακαλύψουν και να εκτιμήσουν τη λογοτεχνική αξία των έργων των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων,
 • να γνωρίσουν τους βασικούς κανόνες και τη δομή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας μέσα από τα πρωτότυπα κείμενα, χωρίς τη μεσολάβηση του μεταφραστή, και αποκτήσουν έτσι μια πρώτη αίσθηση της αρμονίας, της πυκνότητας, της ακρίβειας και της ποικιλίας αυτής της γλώσσας, όπως χρησιμοποιήθηκε στα κείμενα της κλασικής εποχής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ενότητα 1: Πατρική Δικαιοσύνη

Α. ΚείμενοΚλαύδιος Αλιανός, Ποικίλη στορία 1.34
Με τη διδασκαλία αυτού του κειμένου αναμένεται οι μαθητές:

 • να κατανοήσουν την έννοια της τιμωρίας, όπως την αντιλήφθηκε ο Ρακώκης, και να την αξιολογήσουν,
 • να σχολιάσουν την απόφαση του Αρταξέρξη να κάνει τον Ρακώκη δικαστή,
 • να συζητήσουν σχετικά με την αποτελεσματικότητα της θανατικής ποινής ως μέσου απόδοσης δικαιοσύνης και παραδειγματισμού,
 • να συνειδητοποιήσουν την πολιτική και κοινωνική σημασία του περιστατικού.

Β. Ετυμολογικά
Διδακτικός στόχος: η επανάληψη της θεωρίας που διδάχθηκαν οι μαθητές στην Α’ Γυμνασίου στο πλαίσιο της παραγωγής των λέξεων στην α.ε.

Γ. Γραμματική
Διδακτικός στόχος: η επανάληψη της ύλης της γραμματικής και του συντακτικού που διδάχθηκαν οι μαθητές στην Α’ Γυμνασίου και η κάλυψη ενδεχόμενων κενών στην κατανόηση φαινομένων.

Ενότητα 2: Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή

­Α. ΚείμενοΠλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, Θεμιστοκλς 12.2-6
Με τη διδασκαλία αυτού του κειμένου αναμένεται οι μαθητές:

 • να συνειδητοποιήσουν ότι στον πόλεμο δε μετρά μόνο η υπεροχή δυνάμεων, αλλά και η στρατηγική ευφυΐα και τα τεχνάσματα,
 • να γνωρίσουν μέσω μιας ιστορικής πηγής ένα σημαντικό επεισόδιο της ναυμαχίας της Σαλαμίνας, που έκρινε σε μεγάλο βαθμό την έκβασή της.

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός στόχος: η επαφή των μαθητών με τη λεξιλογική οικογένεια του ρ. λέγω.

Β2. Ετυμολογικά
Διδακτικός στόχος: η εισαγωγή του μαθητή στις βασικές έννοιες της σύνθεσης των λέξεων, του δεύτερου μηχανισμού εμπλουτισμού του λεξιλογίου μιας γλώσσας.

Γ. Γραμματική – Σύνταξη
Διδακτικός στόχος:  η συνέχιση της διδασκαλίας της γ’ κλίσης ουσιαστικών με τη μελέτη της κλίσης των συμφωνόληκτων (αφωνόληκτων και ημιφωνόληκτων).

Ενότητα 3: Το χρέος του ιστορικού

Α. Κείμενο: Πολύβιος, στορίαι 1.14.4-7
Με τη διδασκαλία αυτού του κειμένου αναμένεται οι μαθητές:

 • να κατανοήσουν τις αρετές που πρέπει να διαθέτει ο ιστορικός και, κυρίως, την αντικειμενικότητα στην παρουσίαση των γεγονότων,
 • να συνειδητοποιήσουν τη δυσκολία του έργου του ιστορικού, που πρέπει πρωτίστως να τηρεί απόσταση από ανθρώπους και γεγονότα,
 • να συνειδητοποιήσουν ότι η αλήθεια είναι η μεγαλύτερη αρετή ενός ιστορικού έργου και ότι αυτή, εφόσον μπορεί να τεκμηριωθεί, καθορίζει και την αξία του.

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός στόχος: ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου των μαθητών με παράγωγα και σύνθετα του ρ. κοσμέωκοσμ.

Β2. Ετυμολογικά
Διδακτικός στόχος: η μελέτη της σύνθεσης λέξεων με α’ συνθετικό λέξη κλιτή και συγκεκριμένα, ουσιαστικό.

Γ1. Γραμματική
Διδακτικός στόχος: η ολοκλήρωση της διδασκαλίας των συμφωνόληκτων ουσιαστικών της γ’ κλίσης (υγρόληκτα, συγκοπτόμενα διπλόθεμα υγρόληκτα, σιγμόληκτα αρσενικά και ακατάληκτα ουδέτερα σιγμόληκτα σε –ος).

Γ2. Σύνταξη
Διδακτικός στόχος: η εξοικείωση των μαθητών με βασικά στοιχεία που αφορούν στην κατά παράταξη και καθ’ υπόταξη σύνδεση και στο ασύνδετο σχήμα.

Ενότητα 4: Οι Σεληνίτες

Α. ΚείμενοΛουκιανός, ληθής στορία 1.23-26
Με τη διδασκαλία αυτού του κειμένου αναμένεται οι μαθητές:

 • να θυμηθούν τη γνωριμία τους με τον Λουκιανό στην προηγούμενη τάξη και να ανακαλέσουν στη μνήμη τους χαρακτηριστικά του έργου του συγγραφέα,
 • να συζητήσουν τον τίτλο του έργου και να αναζητήσουν κατόπιν τους σκοπούς της συγγραφής του,
 • να συνδέσουν τις εικόνες του κειμένου με σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα, π.χ. τους δορυφόρους, που, όπως το «κάτοπτρον» του κειμένου, μπορούν να δώσουν από μεγάλη απόσταση λεπτομερείς φωτογραφίες αντικειμένων τα οποία βρίσκονται στην επιφάνεια της Γης,
 • να προβληματιστούν επάνω στη σημασία που έχει για τη γενιά τους η κατάκτηση της Σελήνης και όλη η προσπάθεια που γίνεται από τον άνθρωπο να εξερευνήσει το Διάστημα.

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός στόχος: η γνωριμία των μαθητών με τη λεξιλογική οικογένεια του επιθέτου καλός.

Β2. Ετυμολογικά
Διδακτικός στόχος: η εξοικείωση των μαθητών με τη σύνθεση λέξεων με α’ συνθετικό επίθετο.

Γ. Γραμματική
Οι διδακτικοί στόχοι για τη Γραμματική σ’ αυτή την ενότητα είναι:

 • η μελέτη της κλίσης των τριτόκλιτων επιθέτων σε –ύς, –εα, –ύ,
 • η εξοικείωση των μαθητών με την υποτακτική έγκλιση και ειδικότερα με τον σχηματισμό και την κλίση της υποτακτικής ενεστώτα και αορίστου των φωνηεντόληκτων και αφωνόληκτων ρημάτων στην ε.φ.

Ενότητα 5: Η ελεημοσύνη βασίλισσα των αρετών

Α. Κείμενοωάννης Χρυσόστομος, Ες τ ητν το Προφήτου Δανΐδ, PG 55, 517-518
Με τη διδασκαλία αυτού του κειμένου αναμένεται οι μαθητές:

 • να έρθουν σε επαφή με ένα θεολογικό έργο ενός από τους σημαντικότερους Πατέρες της Εκκλησίας,
 • να ανιχνεύσουν το ρητορικό ύφος του αποσπάσματος,
 • να αντιληφθούν πώς αξιοποιεί ο Ιωάννης Χρυσόστομος δύο κατεξοχήν πολιτικούς όρους (σονομίαν και εθύνας) προσαρμόζοντάς τους στη χριστιανική ιδεολογία,
 • να συνειδητοποιήσουν την πνευματική και κοινωνική διάσταση της ελεημοσύνης (πνευματική, γιατί ο άνθρωπος αναπτύσσει τη σχέση του με τον Θεό, και κοινωνική, γιατί ο άνθρωπος με αυτήν μειώνει την απόσταση και υποβαθμίζει τις διαφορές από τον συνάνθρωπό του),
 • να συγκρίνουν την έννοια της ελεημοσύνης, όπως περιγράφεται στο απόσπασμα, με την έννοια της ελεημοσύνης, όπως την αντιλαμβανόμαστε σήμερα (αρνητικό περιεχόμενο, οίκτος).

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός στόχος: η μελέτη της λεξιλογικής οικογένειας του ρ. γω, το οποίο προσφέρει πλήθος α.ε. και ν.ε. ομόρριζων λέξεων.

Β2. Ετυμολογικά
Διδακτικός στόχος: η μελέτη του σχηματισμού σύνθετων λέξεων με α’ συνθετικό ρήμα.

Γ1. Γραμματική
Οι διδακτικοί στόχοι για τη Γραμματική σ’ αυτή την ενότητα είναι:

 • η εξοικείωση των μαθητών με τον σχηματισμό και την κλίση της υποτακτικής ενεστώτα του ρ. εμί και της υποτακτικής παρακειμένου των φωνηεντόληκτων και αφωνόληκτων ρημάτων στην ε.φ.,
 • η γνωριμία με τη χρήση και την κλίση της αυτοπαθητικής αντωνυμίας.

Γ2. Σύνταξη
Διδακτικός στόχος: ο εμπλουτισμός των βασικών γνώσεων των μαθητών για τη σύνταξη του απαρεμφάτου με απρόσωπα ρήματα.

Ενότητα 6: Η ευθύνη για την παιδεία των νέων

Α. ΚείμενοΞενοφν, πολογία Σωκράτους 19-21
Με τη διδασκαλία αυτού του αποσπάσματος αναμένεται οι μαθητές:

 • να εκτιμήσουν και να απολαύσουν τη ζωντάνια ενός διαλογικού κειμένου (το κείμενο έχει διασκευαστεί σε διαλογική μορφή),
 • να γνωρίσουν καλύτερα τη φιλοσοφία και το ήθος του Σωκράτη,
 • να επιχειρηματολογήσουν σχετικά με τη σημασία της εξειδικευμένης γνώσης,
 • να εκθέσουν τις προσωπικές τους απόψεις επάνω στο δίπτυχο παιδεία-εκπαίδευση εντοπίζοντας ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των δύο εννοιών.

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός στόχος: η γνωριμία των μαθητών με τη λεξιλογική οικογένεια του ρ. πείθω.

Β2. Ετυμολογικά
Διδακτικός στόχος: η εξοικείωση των μαθητών με τη σύνθεση λέξεων με α’ συνθετικό λέξη άκλιτη (επίρρημα, πρόθεση, αχώριστο μόριο).

Γ. Γραμματική
Οι διδακτικοί στόχοι για τη Γραμματική σ’ αυτή την ενότητα είναι η εξοικείωση των μαθητών:

 • με τα δικατάληκτα σιγμόληκτα σε –ης, –ης, –ες και ενρινόληκτα σε –ων, –ων, –ον επίθετα της γ’ κλίσης,
 • με την ερωτηματική αντωνυμία τίςτίςτί και
 • με την αόριστη αντωνυμία τςτςτ.

Ενότητα 7: Ένας στοργικός ηγέτης

Α. ΚείμενοΞενοφν, γησίλαος 7.1-3
Με τη διδασκαλία αυτού του κειμένου αναμένεται οι μαθητές:

 • να αναλύσουν τις αρετές του ηγέτη, όπως παρουσιάζονται εδώ,
 • να εκθέσουν τις δικές τους απόψεις σχετικά με το αν οι αρετές αυτές είναι αναγκαίες και για τους σύγχρονους ηγέτες,
 • να επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν την άποψη του Ξενοφώντα ότι ο Αγησίλαος ήταν πρότυπο ηγέτη.

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός στόχος: ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου των μαθητών με α.ε. και ν.ε. λέξεις ομόρριζες του ρ. πράττω, το οποίο προσφέρει πλούσιο υλικό για επεξεργασία.

Β2. Ετυμολογικά
Διδακτικός στόχος: η μελέτη της σύνθεσης λέξεων με β’ συνθετικό λέξη κλιτή.

Γ. Γραμματική
Οι διδακτικοί στόχοι για τη Γραμματική σ’ αυτή την ενότητα είναι η μελέτη:

 • των σημασιών της ευκτικής,
 • του σχηματισμού και της κλίσης της ευκτικής ενεστώτα, μέλλοντα και αορίστου ε.φ. των φωνηεντόληκτων και αφωνόληκτων ρημάτων,
 • της κλίσης της αναφορικής αντωνυμίας ὅς, ἣ, ὃ και
 • της κλίσης της αναφορικής αντωνυμίας στιςτις τι.

Ενότητα 8: Η γένεση της θρησκείας και της δικαιοσύνης

Α. ΚείμενοΚριτίας, Σίσυφος απ. 19, στ. 1-21
Με τη διδασκαλία αυτού του αποσπάσματος αναμένεται οι μαθητές:

 • να έρθουν σε επαφή με ένα ποιητικό κείμενο στο πρωτότυπο,
 • να κατανοήσουν τις απόψεις του σοφιστή για την προέλευση και τον ρόλο της θρησκείας και του νόμου,
 • να εκφράσουν δικές τους απόψεις σχετικά με τη θρησκευτική πίστη ως ανθρώπινη ανάγκη και αναζήτηση.

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός στόχος: η γνωριμία των μαθητών με τη λεξιλογική οικογένεια του ουσ. θλος.

Β2. Ετυμολογικά
Διδακτικός στόχος: η μελέτη της σύνθεσης λέξεων με β΄ συνθετικό λέξη κλιτή και συγκεκριμένα επίθετο.

Γ1. Γραμματική
Οι διδακτικοί στόχοι για τη Γραμματική σ’ αυτή την ενότητα είναι η μελέτη:

 • του σχηματισμού και της κλίσης της ευκτικής ενεστώτα του ρ. εμί και του παρακειμένου των φωνηεντόληκτων και αφωνόληκτων βαρύτονων ρημάτων ε.φ.,
 • της κλίσης των αφωνόληκτων τρικατάληκτων επιθέτων γ’ κλίσης σε –ας, –ασα, –αν.

Γ2. Σύνταξη
Διδακτικός στόχος: η εξοικείωση των μαθητών με τις έννοιες του άμεσου και του έμμεσου υποκειμένου.

Ενότητα 9: Η Καλλιπάτειρα

Α. ΚείμενοΠαυσανίας, λλάδος Περιήγησις 5.6.7-8
Με τη διδασκαλία αυτού του κειμένου αναμένεται οι μαθητές:

 • να έρθουν σε επαφή με μια διήγηση ανεκδοτολογικού, χαρακτήρα την οποία παραθέτει ο Παυσανίας,
 • να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα της νίκης στους Ολυμπιακούς Αγώνες κατά την αρχαιότητα (όπως αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι τελικά η Καλλιπάτειρα δεν τιμωρήθηκε για την πράξη της),
 • να αντλήσουν στοιχεία για τη θέση της γυναίκας στην αρχαιότητα,
 • να εκφράσουν δικές τους απόψεις σχετικά με τη θέση της γυναίκας στην αρχαιότητα, αφού συγκεντρώσουν και άλλα στοιχεία από βιβλία ή από το Διαδίκτυο.

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός στόχος: η γνωριμία των μαθητών με την πλούσια λεξιλογική οικογένεια του ρ. φέρω.

Β2. Ετυμολογικά
Διδακτικός στόχος: η μελέτη της σύνθεσης λέξεων με β΄ συνθετικό λέξη κλιτή και συγκεκριμένο ρήμα.

Γ. Σύνταξη
Διδακτικός στόχος: η εξοικείωση με την έννοια της συνημμένης και απόλυτης επιρρηματικής μετοχής και με τα ρήματα που συντάσσονται με κατηγορηματική μετοχή.

Ενότητα 10: Ένας δύσκολος αντίπαλος

­Α. Κείμενο Λουκιανός, Νεκρικο Διάλογοι 24.2-3
Με τη διδασκαλία αυτού του κειμένου αναμένεται οι μαθητές:

 • να επανεκτιμήσουν το είδος του λογοτεχνικού διαλόγου που γνώρισαν στην προηγούμενη τάξη και να συζητήσουν τη ζωντάνια στη διαγραφή των χαρακτήρων,
 • να παρακολουθήσουν τη μέθοδο της αναλογίας στην κατασκευή ενός επιχειρήματος,
 • να θυμηθούν από τον Όμηρο και από άλλα κείμενα που έχουν διδαχθεί τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαίοι Έλληνες αντιλαμβάνονταν τη μοίρα.

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός στόχος: ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου των μαθητών με α.ε. και ν.ε. ομόρριζα του ουσ. βίος.

Β2. Ετυμολογικά
Διδακτικός στόχος: η επανάληψη όσων διδάχθηκαν οι μαθητές στις Ενότητες 2–9 σχετικά με τη σύνθεση λέξεων.

Γ. Γραμματική – Σύνταξη
Διδακτικός στόχος: η επανάληψη της θεωρίας της γραμματικής και του συντακτικού των Ενοτήτων 2-9.

Ενότητα 11: Ο σεβασμός προς τους γονείς μέλημα του νόμου

Α. ΚείμενοΠλάτων, Νόμοι 881be
Με τη διδασκαλία αυτού του κειμένου αναμένεται οι μαθητές:

 • να προβληματιστούν πάνω στην αυστηρότητα των νόμων που προβλέπει ο Πλάτων για την Πολιτεία του και να τη δικαιολογήσουν,
 • να φανταστούν τα αποτελέσματα της επιβολής του συγκεκριμένου νόμου στο θέμα του σεβασμού προς τους γονείς,
 • να αναζητήσουν κοινά σημεία ή ριζικές αλλαγές στο σύστημα επιβολής δικαιοσύνης μεταγενέστερων εποχών,
 • να παρατηρήσουν ότι το απόσπασμα δεν έχει λογοτεχνικό ύφος (απουσία επιθέτων, σχημάτων λόγου κτλ.) και θυμίζει τα σύγχρονα νομικά κείμενα με το λιτό και αυστηρό του ύφος.

B1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός στόχος: ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου των μαθητών με α.ε. και ν.ε. ομόρριζα του ρ. φεύγω.

Β2. Ετυμολογικά
Διδακτικός στόχος: η μελέτη της σύνθεσης λέξεων που έχουν ως β’ συνθετικό λέξη άκλιτη.

Γ. Γραμματική
Οι διδακτικοί στόχοι για τη Γραμματική σ’ αυτή την ενότητα είναι η μελέτη:

 • των σημασιών της προστακτικής και
 • του σχηματισμού και της κλίσης της προστακτικής ενεστώτα και αορίστου ε.φ. των φωνηεντόληκτων και αφωνόληκτων ρημάτων.

Ενότητα 12: Τα φαινόμενα απατούν

­Α. Κείμενο ωάννης Χρυσόστομος, Περ Λαζάρου, PG 48.1030-1031
Με τη διδασκαλία αυτού του αποσπάσματος αναμένεται οι μαθητές:

 • να έρθουν σε επαφή με ένα εκκλησιαστικό κείμενο που συνδέει με απλό τρόπο την αμαρτία με την αρρώστια και την τιμωρία με τη θεραπεία,
 • να παρατηρήσουν τον λιτό και εύληπτο λόγο του Χρυσοστόμου και να εξετάσουν αν αυτό το κείμενο είναι πειστικό και γιατί,
 • να εντοπίσουν στοιχεία ρητορικής τεχνικής (π.χ. ερωτήσεις, αντιθετική σύνδεση) στο κείμενο και να το συγκρίνουν με ανάλογα κείμενα της κλασικής αρχαιότητας.

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός στόχος: ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου των μαθητών με α.ε. και ν.ε. ομόρριζα του ουσιαστικού τέλος.

Β2. Ετυμολογικά
Διδακτικός στόχος: η μελέτη των νόθων σύνθετων λέξεων.

Γ. Γραμματική
Οι διδακτικοί στόχοι για τη Γραμματική σ’ αυτή την ενότητα είναι η μελέτη:

 • του σχηματισμού και της κλίσης της προστακτικής ενεστώτα του ρ. εμί και του παρακειμένου των φωνηεντόληκτων και αφωνόληκτων βαρύτονων ρημάτων ε.φ.,
 • της κλίσης των ανώμαλων επιθέτων πολύςπολλή, πολ και μέγαςμεγάλημέγα.

Ενότητα 13: Η σωστή στάση στο θέμα της τροφής

­Α. Κείμενο Γάιος Μουσώνιος Ροφος (Στοβαος, νθολόγων 3.18.37), διασκευή
Με τη διδασκαλία αυτού του κειμένου αναμένεται οι μαθητές:

 • να γνωρίσουν τη σκέψη ενός συγγραφέα με διαχρονικές ιδέες στον τομέα της διατροφής,
 • να συζητήσουν την άποψη του συγγραφέα και να προβληματιστούν για την ανταπόκριση που βρίσκει στον σύγχρονο άνθρωπο.

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός στόχος: ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου των μαθητών με λέξεις της ετυμολογικής οικογένειας του ουσ. τ στον, μιας λέξης που συναντάται συχνά τόσο στην α.ε. όσο και στη ν.ε. (με άλλη μορφή).

Β2. Ετυμολογικά
Διδακτικός στόχος: η γνωριμία των μαθητών με τις παρασύνθετες λέξεις και με τη διαδικασία δημιουργίας τους.

Γ. Γραμματική
Διδακτικός στόχος: η μελέτη του σχηματισμού και της κλίσης της υποτακτικής των φωνηεντόληκτων και αφωνόληκτων βαρύτονων ρημάτων στη μέση φωνή.

Ενότητα 14: Απρόσκλητοι βοηθοί

Α. Κείμενο Κλαύδιος Αλιανός, Περ ζων διότητος 2.8
Με τη διδασκαλία αυτού του κειμένου αναμένεται οι μαθητές:

 • να απολαύσουν μια ευχάριστη διήγηση για τη «συνεργασία» των δελφινιών με τους ανθρώπους,
 • να εντοπίσουν όρους του λεξιλογίου των ναυτικών,
 • να αξιολογήσουν τη ζωντάνια της αφήγησης.

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός στόχος: ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου των μαθητών με την οικογένεια λέξεων του ρ. νέμω.

Β2. Ετυμολογικά
Οι διδακτικοί στόχοι για τα ετυμολογικά είναι:

 • η γνωριμία των μαθητών με τους άλλους τρόπους σχηματισμού λέξεων, δηλ. την ονοματοποιία και την αλλαγή του γραμματικού είδους η αλλιώς καταχρηστική παραγωγή (στην οποία καλό θα ήταν να μη δοθεί υπερβολική έμφαση),
 • η κατανόηση της μεταφορικής χρήσης των λέξεων, φαινόμενο που οι μαθητές διδάσκονται εκτενώς και στη ν.ε.

Γ. Σύνταξη
Διδακτικός στόχος: η πρώτη επαφή των μαθητών με τους ονοματικούς και επιρρηματικούς προσδιορισμούς της α.ε.

Ενότητα 15: Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

­Α. Κείμενο Λυσίας, πιτάφιος τος Κορινθίων βοηθος 20-22 (διασκευή)
Με τη διδασκαλία αυτού του κειμένου αναμένεται οι μαθητές:

 • να έρθουν σε επαφή με έναν επιτάφιο λόγο και να εστιάσουν στον στόχο του ομιλητή,
 • να συνδέσουν τον λόγο με τις ιστορικές συνθήκες υπό τις οποίες εκφωνήθηκε.

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός στόχος: ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου των μαθητών με α.ε. και ν.ε. ομόρριζα του ρ. φρονέω, –.

Β2. Ετυμολογικά
Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας της σύνθεσης και από την Ενότητα 15 κ.ε. ο διδακτικός στόχος είναι πλέον η επανάληψη των ετυμολογικών φαινομένων που διδάχτηκαν οι μαθητές.

Γ1. Γραμματική
Διδακτικός στόχος: η μελέτη του σχηματισμού και της κλίσης της ευκτικής των φωνηεντόληκτων και αφωνόληκτων βαρύτονων ρημάτων στη μ.φ. και της ευκτικής μέλλοντα του ρ. εἰμί.

Γ2. Σύνταξη
Διδακτικός στόχος: η εξοικείωση των μαθητών με βασικά χαρακτηριστικά των ομοιόπτωτων ονοματικών προσδιορισμών.

Ενότητα 16: Μεγαλόψυχη στάση

Α. Κείμενο Ψευδο-Καλλισθένης, Μυθιστορία λεξάνδρου, 22
Με τη διδασκαλία αυτού του αποσπάσματος αναμένεται οι μαθητές:

 • να έρθουν σε επαφή με το πολύ διαδεδομένο και σημαντικό κείμενο της Μυθιστορίας λεξάνδρου, που αναδεικνύει ένα χαρακτηριστικό του Αλεξάνδρου, τη μεγαλοψυχία του,
 • να εντοπίσουν χαρακτηριστικά στοιχεία μιας επιστολής εκείνης της εποχής,
 • να ανακαλέσουν από την Ιστορία που διδάχθηκαν κατά το προηγούμενο έτος πράξεις του Αλεξάνδρου που φανερώνουν πολιτική σκοπιμότητα.

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός στόχος: η εξοικείωση των μαθητών με την ετυμολογική οικογένεια του επιθέτου ατιος.

Β2. Ετυμολογικά
Διδακτικός στόχος: η επανάληψη φαινομένων σχετικών με τη σύνθεση λέξεων που έχουν διδαχθεί έως τώρα οι μαθητές.

Γ1. Γραμματική
Διδακτικός στόχος: η μελέτη του σχηματισμού και της κλίσης της προστακτικής των φωνηεντόληκτων και αφωνόληκτων βαρύτονων ρημάτων στη μ.φ., καθώς και των κτητικών αντωνυμιών.

Γ2. Σύνταξη
Διδακτικός στόχος: η εξοικείωση των μαθητών με βασικά χαρακτηριστικά των ετερόπτωτων ονοματικών προσδιορισμών.

Ενότητα 17: Το πάθημα των ερωδιών

Α. ΚείμενοΠαράφρασις τν το Διονυσίου ξευτικν 2.9
Με τη διδασκαλία αυτού του αποσπάσματος αναμένεται οι μαθητές:

 • να έρθουν σε επαφή με ένα φυσιοδιφικό κείμενο που δίνει παραστατικά πληροφορίες για τους ερωδιούς,
 • να εντοπίσουν τα στοιχεία που συνδέονται με σημάδια τα οποία χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να προβλέπουν κυρίως τον καιρό.

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός στόχος: η επαφή των μαθητών με τη λεξιλογική οικογένεια του ουσ. τ δωρ.

Β2. Ετυμολογικά
Διδακτικός στόχος: η επανάληψη φαινομένων που έχουν διδαχθεί έως τώρα οι μαθητές.

Γ. Σύνταξη
Διδακτικός στόχος: να μελετήσουν οι μαθητές τα είδη των επιρρηματικών προσδιορισμών και, ειδικότερα, τα βασικά χαρακτηριστικά των εμπρόθετων.

Ενότητα 18: Τα μειονεκτήματα του γραπτού λόγου σε σχέση με τον προφορικό

Α. Κείμενο λκιδάμας, Περ Σοφιστν 15.27-28 (διασκευή)
Με τη διδασκαλία αυτού του αποσπάσματος αναμένεται οι μαθητές:

 • να έρθουν σε επαφή με ένα ρητορικό κείμενο το οποίο προβάλλει ορισμένη θέση και τη στηρίζει με επιχειρήματα,
 • να εντοπίσουν τις αναλογίες και τις παρομοιώσεις που χρησιμοποιεί ο ρήτορας, προκειμένου να καταστήσει τη σκέψη του πιο παραστατική και γλαφυρή,
 • να αντλήσουν στοιχεία ώστε, σε συνδυασμό με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, να συζητήσουν τις διαφορές μεταξύ του γραπτού και του προφορικού λόγου.

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός στόχος: ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου των μαθητών με παράγωγα και σύνθετα του ουσ. δόξα, που προέρχεται από το α.ε. ρήμα δοκ.

Β2. Ετυμολογικά
Διδακτικός στόχος: η επανάληψη των φαινομένων που διδάχθηκαν οι μαθητές στις Ενότητες 11-18.

Γ. Γραμματική – Σύνταξη
Διδακτικός στόχος: η επανάληψη των φαινομένων που διδάχθηκαν οι μαθητές στις Ενότητες 11-18.­

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Oι μαθητές επιδιώκεται:­

 • Να κατανοήσουν τις συνθήκες του σταδιακού εκχριστιανισμού και εξελληνισμού του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους.
 • Να εκτιμήσουν το ρόλο της προσωπικότητας στην Ιστορία.
 • Να συνειδητοποιήσουν τις αξίες της ελευθερίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της ανεξιθρησκίας.
 • Να κατανοήσουν το χαρακτήρα των σχέσεων του Βυζαντίου με όλους τους γειτονικούς του λαούς.
 • Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη αποδοχής των διαφορετικών ιδεών, αντιλήψεων, πεποιθήσεων.
 • Να αξιολογήσουν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που οδήγησαν το Βυζάντιο στην παρακμή και την πτώση.
 • Να αναπτύξουν κριτική στάση και ερευνητικό πνεύμα για τους παράγοντες που διαμορφώνουν τα ιστορικά γεγονότα.
 • Να κατανοήσουν το χαρακτήρα του πολιτισμού της ισλαμικής Ανατολής και της ευρωπαϊκής Δύσης.
 • Να σέβονται την ετερότητα και να εκτιμούν τη συμβολή όλων των λαών στον πολιτισμό.
 • Να κατανοήσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική ανάπτυξη της Ευρώπης στους νεότερους χρόνους.
 • Να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν τις ανθρωπιστικές αξίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κεφάλαιο 1 – ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (330-717)

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε:

 • Γιατί ο Κωνσταντίνος ίδρυσε ένα νέο διοικητικό κέντρο στην Ανατολή.
 • Ποια στάση κράτησε απέναντι στον Χριστιανισμό.
 • Τι ήταν και πώς λύθηκε το γερμανικό πρόβλημα.
 • Τι ήταν και πώς αντιμετωπίστηκαν οι αιρέσεις και η αρχαία θρησκεία.
 • Τι άλλαξε στην κοινωνία, την οικονομία και τον πολιτισμό ως τις αρχές του 6ου αι.
 • Για το σημαντικό έργο του Ιουστινιανού Α΄ και του Ηρακλείου.

Όροι – Κλειδιά: Ίδρυση Κωνσταντινούπολης, χρυσό νόμισμα, Χριστόγραμμα, διάταγμα των Μεδιολάνων, οικουμενική σύνοδος της Νίκαιας, Παρεμβατική οικονομική πολιτική, εκχρηματισμένη οικονομία, μεγάλοι γαιοκτήμονες, πάροικοι, μακρινό εμπόριο, μπαχαρικά, γερμανικό πρόβλημα, αντιγερμανικό κόμμα, Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης, Θεοδοσιανός Κώδικας, Αιρέσεις, Αρειανισμός, Νεστοριανισμός, Μονοφυσιτισμός, οικουμενικές σύνοδοι Κωνσταντινούπολης (381), Εφέσου (431) και Χαλκηδόνας (451), Μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας, σύνθεση Χριστιανισμού- Ελληνισμού,Στάση του Νίκα, δήμοι Ιπποδρόμου, Νεοπλατωνική Ακαδημία, Κωδικοποίηση Ρωμαϊκού Δικαίου, Ιουστινιάνειος Κώδικας, Πανδέκτης, Εισηγήσεις, Νεαρές, αποκατάσταση ρωμαϊκής οικουμένης, βασιλική, περίκεντρο κτίριο, βασιλική μετά τρούλου, πεσσοί, ημισφαιρικά τρίγωνα, τρούλος, Σλάβοι, Πέρσες, Τίμιος Σταυρός, μεταρρύθμιση, θέματα, στρατιωτικά κτήματα, στρατηγός, εξελληνισμός, πιστός εν Χριστώ βασιλεύς ­

Κεφάλαιο 2 – ΛΑΟΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΓΥΡΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε:

 • Για την προέλευση, τις συνθήκες εγκατάστασης στις βυζαντινές χώρες και τις σχέσεις με το Βυζάντιο των Σλάβων και των Βουλγάρων.
 • Για την ίδρυση, την επέκταση, τον πολιτισμό και το εμπόριο του Ισλάμ.

Όροι – Κλειδιά: Άβαροι, Σλάβοι, επιδρομές, σκλαβηνίες, στρατιωτική κατάκτηση, εκχριστιανισμός και αφομοίωση Σλάβων, Ίδρυση Βουλγαρικού Κράτους, εθνογένεση Βουλγάρων, χάνοι, πόλεμοι, εμπορικές συναλλαγές, εκχριστιανισμός, Ισλάμ, Μουσουλμάνος, Κοράνι, Εγίρα, τζιχάντ (ιερός πόλεμος), μάρτυρες πίστης, χαλίφης, μάχη Γιαρμούκ, μάχη Πουατιέ, διάσπαση ενότητας μεσογειακού κόσμου, Μεταπράτες του διεθνούς εμπορίου, μπαχαρικά, εμπορικές εταιρείες, επιταγές, ανεικονική τέχνη, τεμένη, εισαγωγή νέων καλλιεργειών, μεταφορά τεχνολογίας

Κεφάλαιο 3 – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (717-1025)

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε:

 • Τι άλλαξε στη διοίκηση, την οικονομία και την κοινωνία του μεσοβυζαντινού Κράτους.
 • Για την εικονομαχία και τη σημασία της.
 • Για τη Νέα Εποχή και τη σημασία της για το βυζαντινό πολιτισμό
 • Για τις εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία και τις αλλαγές στη νομοθεσία στα χρόνια των Μακεδόνων
 • Για τον τρόπο που σχηματίστηκε το έθνος των Ρώσων.
 • Για τις σχέσεις του με το Βυζάντιο και τη σημασία του εκχριστιανισμού του
 • Πώς έγινε και πόσο σημαντικός ήταν ο εκχριστιανισμός των Μοραβών και των Βουλγάρων

Όροι – Κλειδιά: Σταθεροποίηση συνόρων, στρατιωτική αντεπίθεση, στρατιώτης-αγρότης, αύξηση πληθυσμού, κακώσεις, Εικονομαχία, ανεικονικές αντιλήψεις, εικονομάχοι, εικονόφιλοι, Ιωάννης Δαμασκηνός, τιμητική προσκύνηση, αναστήλωση εικόνων, καταστροφή έργων τέχνης, Νέα Εποχή, καίσαρ Βάρδας, Σχολή Μαγναύρας, Λέων Φιλόσοφος ή Μαθηματικός, χειρόγραφα, Φώτιος, Μυριόβιβλος, άλωση Αμορίου, ακρίτες, ακριτικά τραγούδια, Αρέθας, δημώδης λογοτεχνία, λόγια λογοτεχνία, Εκχριστιανισμός Μοραβών, Ραστισλάβος, Φώτιος, Κωνσταντίνος, Μεθόδιος, σλαβικό αλφάβητο, εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και εκ του Υιού, Στρατιωτική αντεπίθεση, Συμεών, βασιλεύς Βουλγάρων και Ρωμαίων, τσάρος Σαμουήλ, ίδρυση νέου Βουλγαρικού Κράτους, μάχη Σπερχειού, μάχη Κλειδίου, ηγεμονία του Κιέβου, εκστρατείες, εμπορικές συνθήκες, Σικελία, Καλαβρία, Λογγοβαρδίας, Λουκανίας, Όθων Α’, βασιλεύς Ρωμαίων, κατεπάνω/κατεπανάτο Ιταλίας, Θεοφανώ, Όθων Β’, βοήθεια Βενετών, εμφάνιση Νορμανδών, αριστοκρατία, δυνατοί, πένητες, πάροικοι, χωρία ή προάστεια, εκχρηματισμένη οικονομία, αστυκώμες, εμποροπανηγύρεις, εξωτερικό εμπόριο, μακρινό εμπόριο, μπαχαρικά, συντεχνίες (συστήματα), δήμος, Πρόχειρος Νόμος, Επαναγωγή, Βασιλικά, Επαρχικόν Βιβλίον, Νεαρές, αλληλέγγυον

Κεφάλαιο 4 – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (1025-1453)

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε:

 • Για την εξασθένηση του Βυζαντίου κατά τον 11ο αι.
 • Για το ανορθωτικό έργο της δυναστείας των Κομνηνών
 • Για την οικονομική διείσδυση της Βενετίας στο Βυζάντιο και το εκκλησιαστικό Σχίσμα
 • Για τις σταυροφορίες και την περίοδο της Λατινοκρατίας στο Βυζάντιο
 • Για την ανασύσταση του Βυζαντίου και την υποταγή στους Οθωμανούς
 • Για την κληρονομιά του Βυζαντίου στον παγκόσμιο πολιτισμό

Όροι – Κλειδιά: Αποστρατιωτικοποίηση, μισθοφόροι, φόροι, πολιτική αστάθεια, κρίση, μάχη Ματζικέρτ, πτώση του Μπάρι, Πρόνοια, προνοιάριοι, ανάκτηση εδαφών, αποκατάσταση βυζαντινής κυριαρχίας, απόκρουση Πατζινακών και Κουμάνων, μάχη Μυριοκεφάλου, εξισλαμισμός Μ. Ασίας, Χρυσόβουλλο του 1082, προνόμια, σκάλες, αποικιακή αυτοκρατορία Βενετών, Σχίσμα των δύο Εκκλησιών, Σταυροφορίες, προσκυνήματα, ιερός πόλεμος, εκτροπή τέταρτης σταυροφορίας, άλωση Πόλης, διανομή Ρωμανίας, Λατινοκρατία, αυτοκρατορία Κωνσταντινούπολης, βασίλειο Θεσσαλονίκης, δουκάτο Αθηνών, ηγεμονία Αχαΐας, αυτοκρατορία Τραπεζούντας, αυτοκρατορία Νίκαιας, κράτος Ηπείρου, δεσποτάτο Μυστρά, ανασύσταση Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ξύπνημα εθνικού αισθήματος στον Ελληνισμό του Βυζαντίου, Αυτοκρατορία των Στενών, παιδομάζωμα, γενίτσαροι, γαζήδες, κατάληψη Καλλίπολης, μάχες Κοσσυφοπεδίου και Άγκυρας, σύνοδοι της Λυών και της Φερράρας- Φλωρεντίας, «ένωση» των Εκκλησιών, Πολιορκία και άλωση Πόλης, Μωάμεθ Β’ Πορθητής, θρησκευτικός νόμος, Τρίτη Ρώμη, βυζαντινή πνευματική κληρονομιά, ανθρωπιστικές σπουδές, ρωμαϊκή νομική παράδοση, θρησκευτική μουσική

Κεφάλαιο 5 – Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε:

 • Ποια ήταν η καθημερινή ζωή των Βυζαντινών
 • Για τη Βυζαντινή Γραμματεία­
 • Για τις Επιστήμες και την Τεχνολογία στο Βυζάντιο
 • Για τις Εικαστικές Τέχνες και τη Μουσική στο Βυζάντιο

Όροι – Κλειδιά: Οικογενειακή ζωή, σχολείο, ενδυμασία και μόδα, διατροφή, ψυχαγωγία, μοναστισμός, Θρησκευτική ποίηση, θεολογική γραμματεία, λόγια κοσμική γραμματεία, Ελληνική Ανθολογία, ακριτικά τραγούδια, δημώδης λογοτεχνία, ιστοριογραφία- χρονογραφία, φιλοσοφία, Πατριαρχική Ακαδημία, Πανδιδακτήριο, Πανεπιστήμιο, Διδασκαλείο Νόμων, φυσικές επιστήμες, γεωγραφία, τεχνολογία, Βασιλική με τρούλο, γλυπτική, ζωγραφική, ψηφιδωτά, μικρογραφία, μικρογλυπτική, μικροτεχνία, νομισματική

Κεφάλαιο 6 – Η ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε:

 • Ποια είναι η σημασία του όρου Μεσαίωνας.
 • Για τη μετανάστευση των γερμανικών φύλων και τις συνέπειές της για την Ευρώπη.
 • Για τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στα τέλη του Μεσαίωνα.
 • Για το ρόλο της Καθολικής Εκκλησίας και των μοναστηριών στην οργάνωση της ζωής κατά το Μεσαίωνα.
 • Για την καθημερινή ζωή στη μεσαιωνική Ευρώπη.
 • Για τον Καρλομάγνο και τη διανομή της αυτοκρατορίας του.
 • Ποια είναι η σημασία του όρου φεουδαρχία.
 • Για την Επιστήμη, την Τέχνη και τη Μουσική της Μεσαιωνικής Ευρώπης

Όροι – Κλειδιά: Γερμανικά ή βαρβαρικά βασίλεια, Οστρογότθικό Βασίλειο, Βησιγοτθικό Βασίλειο, Φραγκικό Βασίλειο, Μεροβίγγειοι, Καρολίδες, Καρλομάγνος -αυτοκράτορας, οργάνωση της αυτοκρατορίας, συνθήκη του Βερντέν, Σαρακηνοί -Μαγυάροι- Βίκιγκς, Καρολίδεια Αναγέννηση, Φέουδο, φεουδαρχία, φεουδάρχης, φεουδαρχικό σύστημα, άρχοντες, υποτελείς, τελετή περιβολής, φεουδαρχικό συμβόλαιο, χωρικοί, ελεύθεροι γεωργοί, πάροικοι, δούλοι, Τριζωνική καλλιέργεια, εκχερσώσεις, πόλεις, εμπόριο, αστική τάξη, χάρτες ελευθεριών, μαύρη πανώλης, κρίση εξεγέρσεις, Μεγάλος χάρτης δικαιωμάτων, κοινοβούλιο, δίαιτα, γενικές τάξεις, έριδα της περιβολής, αιχμαλωσία της Αβινιόν, Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, μοναχικά τάγματα, Γρηγοριανή Μεταρρύθμιση, ειρήνη του Θεού, ανακωχή του Θεού, Οικογένεια, σχέσεις δύο φύλων-αυλικός έρωτας, κατοικία-κάστρο, διατροφή, ενδυμασία, ψυχαγωγία, προσκυνήματα, Εθνικές γλώσσες, λογοτεχνία, επιστήμη, αλχημεία, πανεπιστήμια, τεχνολογία, ρομανικός-γοτθικός ρυθμός

Κεφάλαιο 7 – Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ (15ος – 18ος αι.)

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε:

 • Για τις ανακαλύψεις Νέων Χωρών. Για τις συνέπειες του ιστορικού αυτού γεγονότος.
 • Για το κίνημα της Αναγέννησης και του Ανθρωπισμού.
 • Ποια ήταν η σημασία του κινήματος αυτού για την ανάπτυξη της Ευρώπης κατά τους νεότερους χρόνους.
 • Τι ήταν η Μεταρρύθμιση. Ποιες ήταν οι συνέπειες του ιστορικού γεγονότος.
 • Για τις εξελίξεις στις επιστήμες και τις τέχνες.
 • Για τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις.
 • Ποιες ήταν οι συνθήκες διαβίωσης του Ελληνισμού κάτω από βενετική και οθωμανική κυριαρχία. Για τις δυνάμεις συντήρησης και ανανέωσής του.
 • Για τον παροικιακό Ελληνισμό.

Όροι – Κλειδιά: Μάρκο Πόλο, τεχνικά μέσα, Πορτογαλία-Ισπανία, εξερευνητικά ταξίδια, προκολομβιανοί πολιτισμοί, παγκόσμιο εμπόριο, Αναγέννηση, ανθρωπισμός – ανθρωπιστές, οικουμενικός άνθρωπος, έλληνες λόγιοι, τυπογραφία, γράμματα, επιστήμη, τέχνη, Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, συγχωροχάρτια, Προτεσταντισμός, Λούθηρος-Λουθηρανισμός, Καλβίνος-Καλβινισμός, Εθνικές μοναρχίες, συνθήκη της Βεστφαλίας (1648), απολυταρχία, κοινοβούλιο, διαφωτισμός, μερκαντιλισμός-προστατευτισμός, βιομηχανική επανάσταση, κοινωνικές τάξεις, Κλασικισμός, ρομαντισμός, ορθολογισμός, εμπειρισμός, εφευρέσεις, ατμομηχανή, μπαρόκ, κλασικισμός-νεοκλασικισμός, ροκοκό, Φεουδαρχικό σύστημα, εκκλησία-προνόμια, ραγιάδες, κοινότητες, Φαναριώτες, αρματολοί και κλέφτες, παιδεία-Νεοελληνικός Διαφωτισμός, παροικιακός Ελληνισμός

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος του μαθήματος εί­ναι:

 • να παραγάγετε δικά σας κείμενα σε προφορικό και γραπτό λόγο και να επικοινωνήσετε όχι μόνο με τους συνομηλίκους σας μέσα στην τάξη, αλλά και με άλλους έξω από αυτή (με το διαδίκτυο, με επιστολές κτλ.).

Και τα δύο βιβλία (μαθητή και τετράδιο εργασιών) έχουν έναν ακόμα σημαντικό στόχο:

 • Δε σας περιορίζουν στις σελίδες τους και στα κείμενα που περιέχουν. Σας δίνουν τη δυνατότητα και σας «γεννούν» την ανάγκη για συνεχή αναζήτηση άλλων κειμένων, καθώς και για ουσιαστική επικοινωνία με τον κόσμο γύρω σας. Ακολουθήστε τα βήματά τους και θα βρείτε τα μονοπάτια που θα σας μαγέψουν.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η ενότητα: Από τον τόπο μου σ’ όλη την Ελλάδα – Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα-πολιτισμό

Σ’ αυτή την ενότ­ητα:

 • Θα γνωρίσουμε διάφορα μέρη της πατρίδας μας.
 • Θα μάθουμε για τουποκείμενο του ρήματος.
 • Θα μάθουμε πώς γίνεται ηπαραγωγή με αχώριστα μόρια.
 • Θα διερευνήσουμετρόπους με τους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί μια παράγραφος.

2η ενότητα: Ζούμε με την οικογένεια

 • ­­Σ’ αυτή την ενότητα:
 • Θα μιλήσουμε για την οικογένεια μας και γενικότερα για την οικογένεια ως θεσμό.
 • Θα γνωρίσουμε τις σημασίες τωνεγκλίσεων.
 • Θα μάθουμε να αναγνωρίζουμε τιςχρονικές βαθμίδες των ρημάτων.
 • Θα δούμε τα διαφορετικά είδη τωνσυνθέτων.
 • Θα ασκηθούμε στηνπερίληψη ενός κειμένου με τη βοήθεια πλαγιότιτλων.

3η ενότητα: Φίλοι για πάντα

­­Σ’ αυτή την­ ενότητα:

 • Θα μιλήσουμε και θα διαβάσουμε κείμενα για τις σχέσεις με τους φίλους μας.
 • Θα γνωρίσουμε τηνενεργητική και παθητική φωνή, καθώς και την Α΄ και Β΄ συζυγία των ρημάτων.
 • Θα μάθουμε να αναγνωρίζουμε τοα΄ συνθετικό των σύνθετων λέξεων.
 • Θα ασκηθούμε στον επανέλεγχο και στη βελτίωση του γραπτού μας μετά τις παρατηρήσεις του καθηγητή και των συμμαθητών μας.

4η ενότητα: Το σχολείο στο χρόνο…

­­Σ’ αυτή την ενότητα:

 • Θα διαβάσουμε και θα συζητήσουμε για το σχολείο στο παρελθόν και στο μέλλον.
 • Θα αναγνωρίσουμε τιςδιαθέσειςτου ρήματος.
 • Θα κατανοήσουμε το ρόλο τουαντικειμένουσε μια πρόταση και θα γνωρίσουμε τις διάφορες μορφές του.
 • Θα δούμε πώς οργανώνεται και αποκτάσυνοχήένα ευρύτερο κείμενο.

5η ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα

­­Σ’ αυτή την ενότητα:

 • Θα μιλήσουμε και θα διαβάσουμε για τα επαγγέλματα και την εργασία παλιότερα και σήμερα.
 • Θα μάθουμε τουςβαθμούς των επιθέτων.
 • Θα μάθουμε να αναγνωρίζουμε τοβ΄ συνθετικό των σύνθετων λέξεων.
 • Θα ασκηθούμε στηνοργάνωση και συνοχή της περιγραφής και της αφήγησης.
 • Θα συνεργαστούμε για να συλλέξουμε υλικό και νασυνθέσουμε απλές εργασίες.

6η ενότητα: Παρακολουθώ, ενημερώνομαι και ψυχαγωγούμαι από διάφορες πηγές (ΜΜΕ, Διαδίκτυο κτλ.)

­­Σ’ αυτή την ενότητα:

 • Θα μιλήσουμε και θα γράψουμε για την ενημέρωση από διάφορες πηγές (ΜΜΕ, διαδίκτυο κτλ.).
 • Θα μάθουμε για τιςαντωνυμίες, κυρίως για τις προσωπικές.
 • Θα γνωρίσουμε τιςετυμολογικές οικογένειες λέξεων.

7η ενότητα: Βιώνοντας προβλήματα της καθημερινής ζωής

Σ’ αυτή την ενότητα:

 • Θα μιλήσουμε και θα γράψουμε για προβλήματα της καθημερινής ζωής τα οποία μας απασχολούν όλους.
 • Θα γνωρίσουμε σε κατάλληλα κείμενα ταείδη των επιρρηματικών προσδιορισμών.
 • Θα κατανοήσουμε τουςτρόπους παραγωγής επιρρημάτων.
 • Θα μάθουμε να συνδέουμε τις προτάσεις και τις παραγράφους των κειμένων που γράφουμε με τις κατάλληλεςσυνδετικές λέξεις και φράσεις.
 • Θα ασκηθούμε στη σύνταξη ποικίλων κειμένων επιλέγοντας κάθε φορά τοκατάλληλο επίπεδο ύφους.

8η ενότητα: Συζητώντας για σύγχρονα κοινωνικά θέματα

Σ’ αυτή την ενότητα:

 • Θα μιλήσουμε και θα γράψουμε τις απόψεις μας για σημαντικά προβλήματα της κοινωνίας μας.
 • Θα γνωρίσουμε τα διάφοραείδη μετοχών.
 • Θα αναγνωρίσουμε ταείδη της σύνθεσης και θα καταλάβουμε ότι πολλά σύνθετα αποτελούνται από δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες λέξεις.
 • Θα μάθουμε να κατανοούμε και να κρίνουμε ταεπιχειρήματα ενός ομιλητή ή ενός συγγραφέα.

9η ενότητα: Ταξίδι στο μαγικό κόσμο του διαστήματος

Σ’ αυτή την ενότητα:

 • Θα μιλήσουμε και θα γράψουμε ταξιδεύοντας στον κόσμο του διαστήματος.
 • Θα κατανοήσουμε τησημασία και την τεχνική της διατύπωσης ορισμών σε όλα τα μαθήματα.
 • Θα μάθουμε ναοργανώνουμε τα επιχειρήματά μας με λογική αλληλουχία στα υπόλοιπα μαθήματα του σχολείου.
 • Θα εξοικειωθούμε με τηχρήση ποικίλων λεξικών.

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Επιδιώκεται οι μαθητές να μπορούν:

 • Να προσλαμβάνουν το λογοτεχνικό κείμενο ως έργο τέχνης και αισθητικό φαινόμενο στενά δεμένο με την εποχή του.
 • Να κατανοήσουν την ιδιαιτερότητα της λογοτεχνικής γλώσσας, τον μεταφορικό και συμβολικό χαρακτήρα της, και να ανακαλύψουν την αισθητική λειτουργία της.
 • Να κατακτήσουν την ικανότητα συναισθηματικής συμμετοχής.
 • Να ερμηνεύουν με δημιουργικό τρόπο τα λογοτεχνικά έργα.
 • Να ανακαλύψουν και να ασκήσουν τις καλλιτεχνικές δεξιότητές τους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ενότητα 1: O άνθρωπος και η φύση – Πόλη – Ύπαιθρος

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται έξι κείμενα με θέμα τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Τα κείμενα αυτά θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε ότι η σχέση αυτή, με το πέρασμα του χρόνου, άλλαξε. Στα δύο πρώτα, οι συγγραφείς αντλούν χαρά και δημιουργικότητα από τη φύση, ενώ στα επόμενα κείμενα καταγράφονται κυρίως οι αρνητικές συνέπειες της ζωής στις μεγάλες πόλεις, η λύπη και η διαμαρτυρία των συγγραφέων για την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Ιδίως το τελευταίο κείμενο της ενότητας, γραμμένο από έναν Ινδιάνο φύλαρχο, ενάμιση αιώνα πριν, θα σας βοηθήσει να αντιληφθείτε ότι για την καταστροφή της φύσης ευθύνεται ο χρησιμοθηρικός και καταναλωτικός τρόπος ζωής του δυτικού πολιτισμού. Η σύγχρονη λογοτεχνία απεικονίζει την αλλαγή στη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, η οποία γεννά διαφορετικά και αντικρουόμενα συναισθήματα στον άνθρωπο (από τη χαρά ή και την ευδαιμονία ώς τη λύπη ή την απελπισία). Η απομάκρυνση του ανθρώπου από τη φύση τον οδηγεί σε ψυχική μόνωση και σε εγκλεισμό πίσω από τα τείχη των πόλεων.

 • ­Εκπρόσωποι – Λογοτέχνες:
  Οδυσσέας Ελύτης, Πίνοντας ήλιο κορινθιακό
  Γιώργος Σαραντάρης, Ξυπνάμε και η θάλασσα ξυπνά μαζί μας
  Νίκος-Αλέξης Ασλάνογλου, Αθήνα
  Αμαλία Τσακνιά, Η πόλη
  Κοσμάς Ι. Χαρπαντίδης, Χαλασμένες γειτονιές
  Ινδιάνος Σιάτλ, Ένα παλιό μήνυμα για το σύγχρονο κόσμο

Ενότητα 2: Λαογραφικά

Στην ενότητα αυτή ανθολογούνται τέσσερα κείμενα, τα οποία θα σας βοηθήσουν να γνωρίσετε διάφορες όψεις του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού και να αντιληφθείτε την αξία εθίμων, παραδόσεων και λαϊκών λογοτεχνικών εκφράσεων, όπως είναι το δημοτικό τραγούδι και ο Καραγκιόζης. Τις εκδηλώσεις του λαϊκού αυτού πολιτισμού σήμερα τις αντιμετωπίζουμε συνήθως ως ξεπερασμένες και αδιάφορες. Ίσως τα κείμενα της ενότητας σας κάνουν να συνειδητοποιήσετε πως όλα αυτά που σήμερα λέμε ότι έχουν λαογραφικό ενδιαφέρον (δημοτικά τραγούδια, παραμύθια, παροιμίες κ.ά.) αποτελούσαν στοιχεία μιας παλαιότερης, όχι όμως και τόσο μακρινής εποχής και διασώζουν τον πολιτισμό, την ιστορία, τις αξίες και την οργάνωση της παραδοσιακής κοινωνίας. Αν αυτός ο παραδοσιακός τρόπος ζωής και σκέψης σήμερα σας φαίνεται αδιάφορος, αξίζει να αναρωτηθείτε μήπως γι’ αυτό ευθύνονται οι κυρίαρχες αξίες του σύγχρονου καταναλωτικού πολιτισμού, ο οποίος στηρίζεται στην εικόνα, στον ατομικισμό και στις υλικές απολαύσεις.

 • Εκπρόσωποι – Λογοτέχνες:
  Μιλτιάδης Μαλακάσης,Ο Τάκη-Πλούμας
  Διαμαντής Αξιώτης,Η Άννα του Κλήδονα
  Γιώργος Ιωάννου, Να ‘σαι καλά, δάσκαλε!
  Νίκος Εγγονόπουλος, Ο Καραγκιόζης. Ένα ελληνικό θέατρο σκιών

Ενότητα 3: Οικογενειακές σχέσεις

Τα κείμενα που ανθολογούνται σ’ αυτή την ενότητα αναφέρονται στις σχέσεις που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της οικογένειας. Την οικογένεια αποτελούν άνθρωποι διαφορετικής ηλικίας με ιεραρχική σχέση μεταξύ τους (κατά παράδοση αρχηγός της οικογένειας θεωρείται ο πατέρας) και διαφορετικούς κοινωνικούς ρόλους. Συχνά μέσα στην οικογένεια προκύπτουν προβλήματα ή συγκρούσεις ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Όσο κι αν ο θεσμός της οικογένειας εξελίσσεται μέσα στον χρόνο και προσαρμόζεται σε νέες συνθήκες και σύγχρονες αντιλήψεις, στον πυρήνα των οικογενειακών σχέσεων υπάρχουν πάντα δεσμοί αγάπης και στοργής. Oι δεσμοί αυτοί δείχνουν τον σημαντικό ρόλο που εξακολουθεί να έχει η οικογένεια για τον σύγχρονο άνθρωπο και ανταποκρίνονται στις σημερινές αξίες της ελληνικής κοινωνίας.

 • Εκπρόσωποι – Λογοτέχνες­:
  Περλ Μπακ,Η μάνα
  Άννα Φρανκ,Από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ
  Μαργαρίτα Λυμπεράκη, Οι Κυριακές στη θάλασσα
  Ναζίμ Χικμέτ, Νανούρισμα στο γιο μου

Ενότητα 4: Θρησκευτική ζωή

Τα τέσσερα κείμενα που περιλαμβάνονται στην ενότητα αυτή έχουν ως κεντρικό θέμα τους τη σχέση του ανθρώπου με τη θρησκεία. Με τον όρο θρησκεία εννοούμε τόσο τη θρησκευτική πίστη ως ανάγκη του ανθρώπου να πιστεύει στην ύπαρξη ενός ανώτερου όντος, όσο και τον θεσμό τη­ς θρησκείας (εκκλησία και θρησκευτική ζωή), ο οποίος σε μεγάλο βαθμό διαμορφώνει την ηθική στάση και προσδιορίζει την κοινωνική συμπεριφορά των ανθρώπων. Τα κείμενα που θα διαβάσετε θα σας βοηθήσουν να αντιληφθείτε ότι οι τρόποι με τους οποίους το θρησκευτικό βίωμα και η πίστη εκφράζονται στη λογοτεχνία ποικίλλουν πολύ, ωστόσο η ανάγκη του ανθρώπου να εκφράσει τη θρησκευτικότητα και να αναζητήσει ένα στήριγμα στα εναγώνια ερωτήματα της ύπαρξής του είναι διαχρονική. Διαβάζοντας επίσης τα κείμενα, ίσως σκεφτείτε ότι, παρά τις διαφορές που υπάρχουν ή τις συγκρούσεις που σημειώνονται κατά καιρούς ανάμεσα στα διάφορα θρησκεύματα, όλες οι θρησκείες αποβλέπουν στην αλήθεια, στην ευτυχία και στην αρμονική συμβίωση των ανθρώπων.

 • Εκπρόσωποι – Λογοτέχνες­:
  Κ.Π. Καβάφης,Στην εκκλησία
  Γιάννης Ρίτσος,Τ’ άσπρο ξωκλήσι
  Γρηγόριος Ξενόπουλος, Κάποια Χριστούγεννα
  Γκότχολτ Έφραϊμ Λέσινγκ, Η ιστορία του δαχτυλιδιού

Ενότητα 5: Εθνική ζωή

Τα κείμενα που ανθολογούνται στην ενότητα αυτή παρουσιάζουν, με άξονα την ιστορική συνέχεια του ελληνισμού, διάφορες εκφράσεις και όψεις της νεοελληνικής λογοτεχνικής παράδοσης με θέμα τους εθνικούς μας αγώνες. Μέσα από τα κείμενα αυτά μπορείτε να δείτε με ποιον τρόπο η λογοτεχνία αντιμετωπίζει τα σύγχρονά της ιστορικά γεγονότα και αποδίδει το συλλογικό αίσθημα: από τη λαϊκή παράδοση των ακριτικών τραγουδιών μέχρι τους αγώνες των κλεφτών στη διάρκεια της τουρκοκρατίας, και από την επανάσταση του 1821 μέχρι τις σχετικά πρόσφατες περιπέτειες του ελληνισμού (Ελληνο-ιταλικός πόλεμος, Κατοχή, Αντίσταση, εξέγερση του Πολυτεχνείου, δοκιμασία της Κύπρου). Όπως η προηγούμενη γενιά, η γενιά των γονιών σας, έτσι και η δική σας γενιά έχει την τύχη να μεγαλώνει σε μια ειρηνική Ελλάδα. O τόπος όμως αυτός σημαδεύτηκε στο παρελθόν από συνεχείς πολέμους, εθνικές ανατάσεις, αλλά και καταστροφές. Μελετώντας τα κείμενα της ενότητας θα αναλογιστείτε τις περιπέτειες του ελληνισμού και ίσως συναισθανθείτε την ψυχική δύναμη που ανέπτυξαν οι προγονοί μας μπροστά στις ιστορικές δοκιμασίες.

 • Εκπρόσωποι – Λογοτέχνες:
  Ακριτικό,Ο Διγενής
  Κλέφτικο,Του Βασίλη
  Ανδρέας Κάλβος, Εις Σάμον
  Διονύσιος Σολωμός, Η καταστροφή των Ψαρών
  Γιάννης Ρίτσος, Ερημωμένα χωριά
  Μέλπω Αξιώτη, Από δόξα και θάνατο
  Γιώργος Χειμωνάς, Έξι χιλιάδες νέοι
  Χριστόφορος Μηλιώνης, «Το συρματόπλεγμα του αίσχους»

Ενότητα 6: Παλαιότερες μορφές ζωής

­Tα τέσσερα κείμενα που περιλαμβάνονται στην ενότητα αυτή αντιπροσωπεύουν τρόπους ζωής και αντιλήψεις που ανήκουν κυρίως στο παρελθόν, μερικοί όμως από αυτούς επιβιώνουν, αυτούσιοι ή παραλλαγμένοι, μέχρι σήμερα. Τα λογοτεχνικά κείμενα μεταφέρουν στους σύγχρονους αναγνώστες εθνογραφικές και ανθρωπολογικές πληροφορίες και προσφέρουν αξιόλογες μαρτυρίες για την παραδοσιακή ελληνική κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα, αποτυπώνοντας παλαιότερα ατομικά και κοινωνικά βιώματα.

 • Εκπρόσωποι – Λογοτέχνες:
  Διδώ Σωτηρίου,Όταν πρωτοκατέβηκα στη Σμύρνη
  Σωτήρης Δημητρίου,Πάσχα τ’ Απρίλη
  Λευτέρης Ξανθόπουλος, Χρονικό
  Άντον Τσέχωφ, Ένας αριθμός

Ενότητα 7: Ταξιδιωτικά κείμενα

H ενότητα αυτή περιέχει τέσσερα κείμενα με θέμα το ταξίδι. Στο ποίημα του Γάλλου ποιητή Ζακ Πρεβέρ, το ταξίδι λειτουργεί ως φανταστική απόδραση και εκφράζει την πηγαία διάθεση του ανθρώπου για φυγή και περιπλάνηση. Στα υπόλοιπα τρία κείμενα ο ταξιδιώτης-αφηγητής επισκέπτεται τρεις πραγματικούς χώρους (έναν αρχαιολογικό χώρο της πατρίδας του, ένα ελληνικό νησί και μια ξένη χώρα) και μας μεταφέρει τις εντυπώσεις του από αυτούς. Η αφηγηματική οπτική και των τριών ταξιδιωτών-αφηγητών προβάλλει το άγνωστο και το διαφορετικό, αποκαλύπτοντας τη φιλέρευνη διάθεση κάθε συγγραφέα, η οποία τον ωθεί να γνωρίσει νέους τόπους, ανθρώπινες νοοτροπίες και κοινωνικά συστήματα. Συνδυάζοντας τις εντυπώσεις και τους στοχασμούς των τεσσάρων συγγραφέων, θα αντιληφθείτε ότι χάρη στο ταξίδι πλουτίζουμε τις εμπειρίες μας και γνωρίζουμε άγνωστες όψεις της δικής μας χώρας ή άλλων τόπων και πολιτισμών. Κατά βάθος, τα κείμενα της ενότητάς μας αποκαλύπτουν ότι το ταξίδι είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, μέσα από την επαφή και την επικοινωνία με διαφορετικούς τόπους και πολιτισμούς.

 • Εκπρόσωποι – Λογοτέχνες:
  Ζακ Πρεβέρ,Βγαίνοντας από το σχολειό
  Νίκος Καζαντζάκης,Μια Κυριακή στην Κνωσό
  Νίκος-Λλέξιος Ασλάνογλου, Η εξοχική Λευκάδα
  Νίκος Κάσδαγλης, Τόκιο

Ενότητα 8: Η αποδημία – O καημός της ξενιτιάς – O ελληνισμός έξω από τα σύνορα – Τα μικρασιατικά – Οι πρόσφυγες

­Στην ενότητα που ακολουθεί ανθολογούνται λογοτεχνικά κείμενα που έχουν ως θέμα τους την αποδημία, τον καημό της ξενιτιάς, τον ελληνισμό έξω από τα σύνορα, τη Μικρασιατική καταστροφή και την προσφυγιά. Αν και τα ανθολογημένα κείμενα προέρχονται από διαφορετικές περιόδους της ελληνικής λογοτεχνίας (δημοτικό τραγούδι, μεσοπολεμική, μεταπολεμική και σύγχρονη λογοτεχνία) και ποικίλλουν ως προς τα εκφραστικά μέσα και τη γλώσσα που χρησιμοποιούν, έχουν ως κοινό στοιχείο τους τα έντονα συναισθήματα που εκφράζουν. Τα συναισθήματα αυτά οφείλονται στην οδυνηρή απώλεια που οι ήρωες των κειμένων βιώνουν. Τα κείμενα που ακολουθούν μας δείχνουν -και ίσως μας διδάσκουν- ότι η έννοια της πατρίδας δεν είναι κάτι το γενικό και αφηρημένο. Αντίθετα, πρόκειται για κάτι το συγκεκριμένο και απτό: για τα βιώματα της παιδικής μας ηλικίας, τα συγγενικά μας πρόσωπα, τους φίλους μας, τη μητρική μας γλώσσα, το οικείο φυσικό τοπίο, τους γλυκούς καρπούς της γης.

 • Εκπρόσωποι – Λογοτέχνες:
  Δημοτικά τραγούδια της ξενιτιάς,Θέλω να πα στην ξενιτιά,Ξενιτεμένο μου πουλί
  Δημήτρης Χατζής, Ο Κάσπαρ Χάουζερ στην έρημη χώρα
  Ηλίας Βενέζης, Η επιστροφή του Αντρέα
  Μπέρτολτ Μπρεχτ, Για τον όρο «μετανάστες»
  Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Γλυκό του κουταλιού
  Θανάσης Βαλτινός, Δύο γράμματα της Χαράς
  Άλκη Ζέη, Αναμνήσεις της Κωνσταντίνας από τη Γερμανία

Ενότητα 9: Αθλητισμός

­Τα τέσσερα κείμενα που ανθολογούνται σ’ αυτή την ενότητα αναφέρονται στη διαχρονική διάσταση του αθλητισμού. Το ποίημα του Λορέντζου Μαβίλη μάς μεταφέρει στους Oλυμπιακούς Aγώνες της αρχαίας Ελλάδας, ενώ το ποίημα του Ουμπέρτο Σάμπα εκφράζει την αγάπη του κόσμου και του ποιητή για την τοπική ποδοσφαιρική ομάδα. Τα διηγήματα του Δημήτρη Μίγγα και του Νίκου Χουλιαρά μάς δίνουν στιγμιότυπα της σύγχρονης ζωής, με επίκεντρο τον αποκαλούμενο «βασιλιά των σπορ», και σίγουρα το πιο αγαπημένο σας άθλημα, το ποδόσφαιρο. Τα περισσότερα κείμενα της ενότητας αναδεικνύουν τη μεγάλη κοινωνική απήχηση του ποδοσφαίρου. Πρόκειται για το άθλημα που ενώνει τους λαούς ολόκληρης της γης γύρω από τη «στρογγυλή θεά» και εκφράζει το όνειρο εκατομμυρίων ανθρώπων για επιτυχία και κοινωνική καταξίωση.

 • Εκπρόσωποι – Λογοτέχνες:
  Λορέντζος Μαβίλης,Καλλιπάτειρα
  Δημήτρης Μίγγας,Η τρίπλα των ονείρων
  Ουμπέρτο Σάμπα, Τοπική ομάδα
  Νίκος Χουλιαράς, Η εσχάτη των ποινών

Ενότητα 10: Η αγάπη για τους συνανθρώπους μας – Οι φιλικοί δεσμοί – Η αγάπη

­Τα έξι κείμενα που περιλαμβάνονται σ’ αυτή την ενότητα περιστρέφονται γύρω από τους δυο σημαντικότερους ίσως συνεκτικούς δεσμούς της κοινωνικής μας ζωής, την αγάπη και τη φιλία. Η έννοια της αγάπης έχει πολλαπλά νοήματα, γι’ αυτό και τα ανθολογημένα λογοτεχνικά κείμενα αναπτύσσονται γύρω από διαφορετικές εκδοχές της: τη χριστιανική και πανανθρώπινη αγάπη, σύμφωνα με την οποία η αγάπη αποτελεί τον συνεκτικό ιστό της κοινωνικής ζωής· την αγάπη προς το συνάνθρωπο, ως κύρια ανθρωπιστική αξία, η οποία συνέχει την κοινωνική ζωή, ωθώντας τους ανθρώπους στην ειρηνική συνύπαρξη και όχι στην αλληλοεξόντωση· την ερωτική αγάπη, είτε πρόκειται για τον πρώτο «πλατωνικό έρωτα» της παιδικής ηλικίας είτε για τον μεγάλο έρωτα της ενήλικης ζωής. Η δική σας ηλικία, μακριά από τις μέριμνες της ενήλικης ζωής, προσφέρεται περισσότερο από κάθε άλλη για να κατανοήσετε και να βιώσετε, μέσα και από τα λογοτεχνικά κείμενα, την αξία της αγάπης και της φιλίας.

 • Εκπρόσωποι – Λογοτέχνες:
  Νίκος Καρούζος,Τα πουλιά δέλεαρ του Θεού
  Γιάννης Μαγκλής,Γιατί;
  Μ. Καραγάτσης, Η κυρία Νίτσα
  Ζωρζ Σαρή, Και πάλι στο σχολείο…
  Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ, Ο μικρός πρίγκιπας και η αλεπού
  Ιβάν Γκολ, Μαλαισιακά τραγούδια

Ενότητα 11: Η βιοπάλη – Το αγωνιστικό πνεύμα του ανθρώπου

­­Τα τέσσερα κείμενα που περιλαμβάνονται στην ενότητα αναφέρονται σε διάφορες βιωματικές καταστάσεις, ηθικά διλήμματα και δυσκολίες οικονομικής επιβίωσης, που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι από την παλιά ώς τη σύγχρονη εποχή. Oι κρίσιμες αυτές περιστάσεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές ξεπερνιούνται με την ψυχική αντοχή και την αγωνιστικότητα, επηρεάζουν σημαντικά τον άνθρωπο καθώς προσδιορίζουν τη σχέση του με το περιβάλλον και την εποχή του. Στο ποίημα του Κ.Π. Καβάφη εξαίρεται το ηθικό μεγαλείο των ανθρώπων που υπερασπίζονται συλλογικές αξίες. Το διήγημα της Έλλης Αλεξίου αναφέρεται στη μεταπολεμική δοκιμασία της εξορίας, τη φτώχεια και τις δύσκολες συνθήκες ζωής που αντιμετώπιζε καρτερικά η ελληνική κοινωνία και, περισσότερο, η μονογονεϊκή οικογένεια. Στο ανώνυμο κινέζικο ποίημα ο γεωργός ατενίζει με αισιοδοξία τη ζωή στηριγμένος στη χειρωνακτική εργασία του, περήφανος για την ανεξαρτησία του από την εξουσία του αυτοκράτορα.

 • Εκπρόσωποι – Λογοτέχνες:
  Κ. Π. Καβάφης,Θερμοπύλες
  Έλλη Αλεξίου,Όμως ο μπαμπάς δεν ερχόταν
  Δήμητρα Χ. Χριστοδούλου, Για ένα παιδί που κοιμάται
  Ανώνυμος, Το τραγούδι του Γιανγκ

Ενότητα 12: Προβλήματα σύγχρονης ζωής

Τα οκτώ κείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα θίγουν πολλά κοινωνικά προβλήματα που απασχολούν την εποχή μας. Τα επτά κείμενα προέρχονται από Έλληνες συγγραφείς και αναφέρονται σε ατομικά και συλλογικά προβλήματα της μεταπολεμικής, της νεότερης και της σημερινής κοινωνίας. Προηγείται ένα τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, που μιλά για την αμηχανία των ενηλίκων να εξηγήσουν την εικόνα του σύγχρονου κόσμου στα παιδιά. Συνεχίζοντας, ερχόμαστε σε επαφή με κάποια από τα διαχρονικά και σύγχρονα προβλήματα που δυσκολεύουν την καθημερινή ζωή και τις κοινωνικές μας σχέσεις. Εκτός από τα καθημερινά προβλήματα που παρουσιάζει η ζωή στην πόλη, παρακολουθούμε τη γένεση και την εκδήλωση δυσάρεστων φαινομένων, όπως η παθητικότητα, η ανεργία, η κατάστροφή του περιβάλλοντος και η κοινωνική απομόνωση, τα οποία αποτελούν τον σύγχρονο «λαβύρινθο» για τους νέους της εποχής μας. Το απόσπασμα από το μυθιστόρημα της Εντίτα Μόρρις αναφέρεται στις οδυνηρές ψυχοσωματικές συνέπειες που είχε η πρώτη ατομική έκρηξη στη Χιροσίμα (1945). O πόλεμος, οι κίνδυνοι από τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, η μονομερής ανάπτυξη του υλικοτεχνικού πολιτισμού εξακολουθούν να είναι μερικές από τις αγιάτρευτες πληγές της εποχής μας, για τη θεραπεία των οποίων απαιτούνται η ατομική ευαισθητοποίηση και οι κοινωνικοί μας αγώνες.

 • Εκπρόσωποι – Λογοτέχνες:
  Διονύσης Σαββόπουλος,Τι έπαιξα στο Λαύριο
  Μαρία Ιορδανίδου,Στην εποχή του τσιμέντου και της πολυκατοικίας
  Μένης Κουμανταρέας, Γραφείον ευρέσεως εργασίας
  Τάσος Καλούτσας, Με το λεωφορείο
  Τίτος Πατρίκιος, Ιστορία του λαβύρινθου
  Εντίτα Μόρρις, Τα λουλούδια της Χιροσίμα
  Τόλης Νικηφόρου, Όταν πεθαίνει ένα παιδί
  Μιχάλης Γκανάς, Στα καμένα

Ενότητα 13: Οι φίλοι μας τα ζώα

Τα πέντε κείμενα που περιλαμβάνονται στην ενότητα δείχνουν διάφορες, θετικές και αρνητικές, μορφές συνύπαρξης του ανθρώπου με τα ζώα. Η συντροφική σχέση των ναυτικών με τη γάτα τους στο ποίημα του Νίκου Καββαδία εκφράζει τη συναισθηματική οικειότητα. Η προνομιακή αυτή σχέση που συχνά καλλιεργούν οι άνθρωποι με τα οικόσιτά τους ζώα βρίσκεται όμως σε πλήρη αντίθεση με την απάνθρωπη μεταχείριση που πολλές φορές επιδεικνύουν απέναντι στο υπόλοιπο ζωικό βασίλειο, θέτοντας σε κίνδυνο το ευρύτερο οικοσύστημα και το βιοφυσικό περιβάλλον του πλανήτη. Η υλική δύναμη και η αδιαφορία του ανθρώπου για το περιβάλλον καταπιέζει και αφανίζει πολλά είδη ζώων, ο αριθμός των οποίων ήδη έχει μειωθεί απειλητικά. Τα δύο σύντομα αλληγορικά αφηγήματα αναδεικνύουν τέλος μια άλλη διάσταση της ύπαρξης και της προσφοράς των ζώων στο φυσικό και στο ανθρωπογενές περιβάλλον.

 • Εκπρόσωποι – Λογοτέχνες:
  Νίκος Καββαδίας,Οι γάτες των φορτηγών
  Έρμαν Έσε,Ο λύκος
  Αντώνης Σουρούνης, Άνθρωποι και δελφίνια
  Μίλος Ματσόουρεκ, Ο μεταξοσκώληκας
  Ε. Χ. Γονατάς, Ο σκαντζόχερος