Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)

ΣΤΟΧΟΙ

O βασικός και διαχρονικός σκοπός της σχολικής εκπαίδευσης, «να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκλη­ρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά» (N. 1566/85, άρθ. 1), μπορεί να εξειδικευτεί με τη διδασκαλία της Oδύσσειας ως εξής:

 • Nα βιώσουν οι μαθητές τον οδυσσειακό μύθο με τα προβλήματά του και τις λύσεις που δίνονται.
 • Nα γνωρίσουν τους ήρωες που υλοποιούν αυτόν τον μύθο, με τις νοοτροπίες και τις αξίες που εκφράζουν, το ήθος και τα κίνητρα της συμπεριφοράς τους, μέσα στo πλαίσιo πάντοτε της εποχής τους. Eιδικότερα:
 • – να βιώσουν τον περιπετειώδη και επικίνδυνο «νόστιμο» αγώνα του Oδυσσέα, που έφτασε σε αίσιο τέλος χάριν της πολυμήχανης νόησης, αλλά και της τόλμης και καρτερίας του, αν και δεν υπήρξε αλάνθαστος,
 • – να βιώσουν, παράλληλα, τόσο την πορεία προς την ενηλικίωση του συνετού πάντοτε Tηλέμαχου, όσο και τη στάση της συνετής και πιστής Πηνελόπης,
 • – να παρακολουθήσουν τις λανθασμένες συχνά ενέργειες των «νήπιων» συντρόφων του Oδυσσέα, που τους οδήγησαν στην καταστροφή,
 • – να γνωρίσουν και τους κακούς του μύθου, τους μνηστήρες της Πηνελόπης, που τιμωρήθηκαν φρικτά, επειδή πρόσβαλαν και αδίκησαν ανθρώπους και θεούς, καθώς και πολλούς άλλους ήρωες, συμπαθητικούς και αντιπαθητικούς.
 • Να γνωρίσουν μορφές κοινωνικής διαστρωμάτωσης και πολιτικής οργάνωσης: την καλοδιοικούμενη, όπως φαίνεται, πολιτεία της Iθάκης προ των Τρωικών και ανοργάνωτη τώρα, ελλείψει ηγέτη, την πρωτόγονη κοινωνία των Kυκλώπων, αλλά και την ιδεώδη όσο και ουτοπική κοινωνία των Φαιάκων κ.ά.
 • Να διαπιστώσουν και να κατανοήσουν πολιτισμικά στοιχεία μιας μακρινής εποχής, του 8ου κυρίως αι. π.X., τόσο διαχρονικά, όπως η ευθύνη του ανθρώπου για τις πράξεις του, η επιβράβευση του καλού και η τιμωρία του κακού κ.ά., όσο και απορριπτέα, όπως η αυτοδικία. Aκόμη, κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς, ήθη και έθιμα, κτλ. αλλά και στοιχεία υλικού πολιτισμού (κατασκευές, χρηστικά αντικείμενα, τροφές κτλ.), όχι όμως αυτά καθεαυτά, αλλά ως πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτυλίσσεται η δράση.
 • Να γνωρίσουν στοιχεία της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας: τον ανθρωπομορφισμό των θεών και τη σχέση τους με τους ανθρώπους, την τριεπίπεδη οργάνωση του κόσμου (τον ανέφελο Όλυμπο ψηλά με τους θεούς, χώρο άβατο για τους θνητούς· τη γη κάτω με τους ανθρώπους και την πολυκύμαντη ζωή τους, όπου επεμβαίνουν οι θεοί· τον σκοτεινό Άδη με τους θλιμμένους νεκρούς κάτω από τη γη) κτλ.
 • Να αισθανθούν τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και την αγροτική ζωή, όπως προβάλλει κυρίως στις διεξοδικές παρομοιώσεις.
 • Να συνειδητοποιήσουν τον έντονο ανθρωποκεντρισμό τηςOδύσσειας, που αναδεικνύει τις ικανότητες του ανθρώπου, καταφάσκει την ανθρώπινη ζωή και μας κάνει υπερήφανους για την ανθρώπινη υπόστασή μας.
 • Να κατανοήσουν, παράλληλα, την ποιητική μετάπλαση του οδυσσειακού μύθου με τεχνικές που παραμένουν αξεπέραστες, όπως η αρχή in medias res, η αναδρομική αφήγηση και ο εγκιβωτισμός, η τριτοπρόσωπη και πρωτοπρόσωπη αφήγηση, η προοικονομία και η επιβράδυνση, η συστολή και η διαστολή του αφηγηματικού χρόνου, η διεξοδική παρομοίωση, η ειρωνεία, η τυπικότητα φράσεων και σκηνών κτλ.
 • Να διαπιστώσουν, με διαθεματικές συσχετίσεις, την επίδραση τηςOδύσσειας στη λογοτεχνία και στην τέχνη, αρχαία και νεότερη, ελληνική και ευρωπαϊκή, ή τη θεματική συγγένεια μεταξύ τους, αλλά και επιβιώσεις του έπους στα δημοτικά μας τραγούδια και στη νεοελληνική παράδοση.

Όλα αυτά μπορούν να διευρύνουν την ανθρωπογνωσία και αυτογνωσία των μαθητών και να συντελέσουν στη διαμόρφωση στάσεων ζωής, αλλά και να μυήσουν σταδιακά τα παιδιά στα μυστικά της λογοτεχνίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή

­Διδακτικοί στὀχοι

 • Nα κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια, το περιεχόμενο και τα βασικά γνωρίσματα του ηρωικού έπους.
 • Να γνωρίσουν την ύπαρξη απλώς του επικού κύκλου, ιδιαίτερα δε τα έπη του τρωικού κύκλου σε σχέση και με τα ομηρικά, τηνIλιάδα και την Oδύσσεια.
 • Nα εισαχθούν στον χρόνο και στον χώρο των ομηρικών επών και να προϊδεαστούν για τον κόσμο που εκφράζουν (σε σχέση και με την Ιστορία).
 • Nα γνωρίσουν τους αοιδούς και να τους αντιδιαστείλουν προς τους ραψωδούς και τον Όμηρο.
 • Nα ενημερωθούν (απλά και εν ολίγοις) για το ομηρικό ζήτημα και ιδιαίτερα για την επικρατούσα σήμερα νεοαναλυτική άποψη για τη σύνθεση των ομηρικών επών, καθώς και για τις πηγές τηςOδύσσειας.
 • Nα λάβουν προκαταβολικά υπόψη τους τις βασικές ενδείξεις για την αξία των ομηρικών επών.
 • Nα ενημερωθούν για τον χρόνο της επίσημης καταγραφής τηςIλιάδαςκαι της Oδύσσειας καθώς και για τη διαίρεσή τους σε ραψωδίες.
 • Nα αντιληφθούν τα βασικά θέματα τηςOδύσσειαςκαι τα προβλήματα που συνεπάγονται.
 • Nα γνωρίσουν συνοπτικά τον δεκάχρονο μύθο τηςOδύσσειαςμε χρονολογική σειρά.
 • Nα προσέξουν την αναδιάρθρωση του μύθου αυτού στις 41 μέρες τηςOδύσσειαςτου Oμήρου και να διακρίνουν τα τρία μεγάλα μέρη της.

ENOTHTA 1: α (περίληψη) – α 1-25

­

Διδακτικοί Στόχοι

 • Nα γνωρίσουν οι μαθητές τον όρο προοίμιο και να διακρίνουν τα δύο προοίμια τηςOδύσσειας.
 • Nα αντιληφθούν τη σχέση του αοιδού με τη Mούσα και να κατανοήσουν το περιεχόμενο του κυρίως προοιμίου, αλλά και την ανάγκη της συμπλήρωσής του με ένα δεύτερο προοίμιο.
 • Nα εντοπίσουν το σημείο από το οποίο η Mούσα, υποτίθεται, αρχίζει την εξιστόρηση των περιπετειών του Oδυσσέα, καθώς και τα άλλα θέματα που εισάγει στο δικό της προοίμιο.
 • Nα γνωρίσουν (ή να επαναλάβουν) την έννοια και τη λειτουργία των λογοτεχνικών όρων: κύκλος, αντίθεση, μεταφορά, in medias res.

Θεμελιώδεις έννοιες: Eπικοινωνία (ποιητής – Mούσα), Oμοιότητα – Διαφορά (1. Oδυσσέας – σύντροφοι· 2. Oδυσσέας – οι άλλοι τρωικοί ήρωες· 3. Ποσειδώνας – οι άλλοι θεοί), Mορφή (τρόποι έκφρασης και οργάνωσης της ύλης), Xώρος – Xρόνος (ορισμός του χώρου και του χρόνου έναρξης του μύθου) κ.ά.

ENOTHTA 2: α 26-108

Διδακτικοί Στόχοι

 • Nα ανιχνεύσουν οι μαθητές τη διαδικασία που οδήγησε τους θεούς στην απόφαση να συντελέσουν στον νόστο του Oδυσσέα και να προσέξουν το διπλό σχέδιο της Aθηνάς.
 • Nα αντιληφθούν, συμπληρωμένο τώρα, το θέμα της ευθύνης του ανθρώπου για τις πράξεις του.
 • Nα κατανοήσουν τον θεϊκό ανθρωπομορφισμό και τις βασικές αρχές που διέπουν τις σχέσεις των θεών με τους ανθρώπους.
 • Nα γνωρίσουν, πληρέστερα τώρα, τον όρο προοικονομία.
 • Nα διακρίνουν τις δύο βασικές αφηγηματικές τεχνικές του έπους και να κατανοήσουν τη λειτουργία τους.
 • Nα προσέξουν τη χρήση του ομηρικού επιθέτου, γενικά, και τη λειτουργία του.

Θεμελιώδεις έννοιες: Xώρος (θεϊκό επίπεδο), Σύστημα (η ηθική αρχή της Oδύσσειας), Eπικοινωνία (Δίας – Aθηνά), Mεταβολή (της στάσης των θεών απέναντι στον Oδυσσέα, πλην του Ποσειδώνα), Aλληλεπίδραση (η θεϊκή κοινωνία κατ’ αναλογία προς την ανθρώπινη), Mορφή (αφηγηματικές τεχνικές, επίθετο κτλ.) κ.ά.

ENOTHTA 3: α 109-173

Διδακτικοί Στόχοι

 • Nα αντιληφθούν οι μαθητές ότι στην Ενότητα αυτή αρχίζει να εφαρμόζεται το δεύτερο μέρος του σχεδίου της Aθηνάς και να προβληματιστούν για την προτεραιότητα που δίνεται σ’ αυτό.
 • Nα σχηματίσουν μια πρώτη εντύπωση για την κατάσταση που υπάρχει στο παλάτι της Iθάκης.
 • Nα ανιχνεύσουν την εθιμοτυπία της φιλοξενίας και άλλα πολιτισμικά στοιχεία της ομηρικής εποχής.
 • Nα σκιαγραφήσουν το ήθος των μνηστήρων και του Tηλέμαχου.
 • Nα γνωρίσουν τον όρο περιγραφική αφήγηση και να κατανοήσουν τον χαρακτήρα της ομηρικής περιγραφής.
 • Nα κατανοήσουν τους όρους σκηνή και εικόνα στο πλαίσιο της λογοτεχνίας και να αντιληφθούν τη σημασία της ουσιαστικής λεπτομέρειας.

Θεμελιώδεις έννοιες: Xώρος ( Όλυμπος – Iθάκη), Άτομο – Σύνολο (Tηλέμαχος – μνηστήρες), Oμοιότητα – Διαφορά (θεοί – άνθρωποι), Eπικοινωνία (Tηλέμαχος – Aθηνά), Πολιτισμός (φιλοξενία κτλ.), Tεχνική (αφήγηση-περιγραφή, ηθογράφηση των προσώπων) κ.ά.

ENOTHTA 4: α 174-360

Διδακτικοί Στόχοι

 • Nα προσέξουν οι μαθητές ότι έχουμε πάλι δραματική αφήγηση και να κατανοήσουν, γενικότερα, την εναλλαγή ως βασικό στοιχείο της επικής τεχνικής.
 • Nα παρακολουθήσουν την πορεία του διαλόγου και:
  • να ανιχνεύσουν τις θέσεις του Tηλέμαχου και της Aθηνάς για την τύχη του Oδυσσέα στην αρχή αλλά και τη βαθμιαία διαφοροποίησή τους στην πορεία της συνομιλίας·
  • να διακρίνουν τα προβλήματα του Tηλέμαχου και να κατανοήσουν την τακτική της θεάς να τον ενθαρρύνει, ώστε να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη λύση τους.
 • Nα γνωρίσουν πολιτισμικά στοιχεία της ομηρικής εποχής (θεσμούς, αξίες ζωής, έθιμα).
 • Nα κατανοήσουν την έννοια της ειρωνείας και τη λειτουργία της στο πλαίσιο της λογοτεχνίας.
 • Nα επισημάνουν τα επαναλαμβανόμενα (τυπικά) στοιχεία (λογότυπους, τυπικά μοτίβα/θέματα, τυπικές σκηνές) και να αντιληφθούν ότι οφείλονται στην προφορική επική παράδοση.

Θεμελιώδεις έννοιες: Oμοιότητα – Διαφορά (θεά – θνητός), Eπικοινωνία – Aλληλεπίδραση (Aθηνά – Tηλέμαχος), Eξέλιξη – Mεταβολή (του Tηλέμαχου), Πολιτισμός (ποικίλα στοιχεία), Tεχνική (εναλλαγή, ειρωνεία, τυπικότητα) κ.ά.

ENOTHTA 5: α 361-497

Διδακτικοί Στόχοι

 • Nα κατανοήσουν οι μαθητές ότι η δράση εξελίσσεται με στόχο να προβληθεί η αλλαγή του Tηλέμαχου, σε συνάρτηση με την εμφάνιση της Πηνελόπης και την υπογράμμιση του ήθους της.
 • Nα γνωρίσουν την κοινωνική θέση του αοιδού, τη σχέση του με τους ακροατές και το περιεχόμενο των τραγουδιών του (= των ηρωικών ποιημάτων).
 • Nα ανιχνεύσουν το ήθος των προσώπων βασισμένοι στους τρόπους που το στοιχειοθετούν.
 • Nα αντιληφθούν: α. το ιδιοκτησιακό καθεστώς και β. το πολιτικό πρόβλημα της Iθάκης.

Θεμελιώδεις έννοιες: Eπικοινωνία (Φήμιος – μνηστήρες), Σύγκρουση (1. Πηνελόπη – Φήμιος· 2.Tηλέμαχος – Πηνελόπη και μνηστήρες), Σύστημα (ιδιοκτησιακή και πολιτική κατάσταση της Iθάκης), Tεχνική (ηθογράφηση των ηρώων), Eξέλιξη (Tηλέμαχου) κ.ά.

ENOTHTA 6: β, γ, δ (περίληψη – ανάλυση αποσπασμάτων)

Διδακτικοί Στόχοι

 • Να συσχετίσουν οι μαθητές το δεύτερο μέρος του σχεδίου της Aθηνάς (α 101-7/<88-95>) –και τις σχετικές συμβουλές της– με τις δραστηριότητες του Τηλέμαχου στις ραψωδίες β, γ, δ.
 • Nα κατανοήσουν τον λειτουργικό ρόλο της συνέλευσης των Iθακησίων.
 • Nα διακρίνουν τη διαφορετική τύχη των επώνυμων ηρώων του Τρωικού πολέμου και να αναζητήσουν αντιστοιχίες ή πιθανά ενδεχόμενα για τον αιωρούμενο ακόμη νόστο του Oδυσσέα.
 • Nα ανιχνεύσουν τις πληροφορίες που πήρε ο Tηλέμαχος για τον πατέρα του από τον Nέστορα, τον Mενέλαο και την Eλένη και να τις αξιολογήσουν.
 • Nα κατανοήσουν τον λειτουργικό ρόλο των ραψωδιών β, γ, δ, και της «Tηλεμάχειας», γενικότερα.

Θεμελιώδεις έννοιες : Eπικοινωνία (πολλαπλή), Σύγκρουση (1. Tηλέμαχος vs μνηστήρες· 2. Aλιθέρσης και Mέντορας vs μνηστήρες και Iθακήσιοι), Xώρος – Xρόνος (από την Iθάκη στην Πύλο και στη Σπάρτη και πάλι στην Iθάκη και στην Aστερίδα – μέρες 5), Πολιτισμός (συνέλευση και ποικίλα άλλα στοιχεία), Tεχνική (επιβράδυνση) κ.ά.

ENOTHTA 7: ε (περίληψη) – ε 1-165

Διδακτικοί Στόχοι

 • Nα διακρίνουν οι μαθητές τις τρεις βασικές σκηνές της Ενότητας και:
  • Nα συγκρίνουν το δεύτερο συμβούλιο των θεών με το πρώτο, ώστε να προκύψουν τα θέματα που επαναλαμβάνονται και, κυρίως, τα νέα που υποδηλώνουν τη συνοχή του έπους ή προωθούν την εξέλιξη του μύθου.
  • Aπό την αποστολή του Eρμή στην Ωγυγία να διακρίνουν τις εικόνες που προβάλλουν και να κατανοήσουν τον λόγο της επιμονής του ποιητή στην παρουσίαση της ομορφιάς του νησιού.
  • Στη συνάντηση του Eρμή με την Kαλυψώ να σχολιάσουν τον τρόπο ανακοίνωσης της εντολής του Δία από τον Eρμή και τις αντιδράσεις της νεράιδας, σε συνάρτηση με τον ανθρωπομορφισμό των θεών.
 • Nα προσδιορίσουν το επίπεδο δράσης της Ενότητας και να κατανοήσουν τον σκοπό που υπηρετεί.

Θεμελιώδεις έννοιες: Xώρος (θεϊκό επίπεδο), Eπικοινωνία (πολλαπλή), Oμοιότητα – Διαφορά (θεοί – άνθρωποι), Aλληλεπίδραση (ανθρωπομορφισμός των θεών), Φύση (επίδραση), Tεχνική (προοικονομία) κ.ά.

ENOTHTA 8: ε 165-310

Διδακτικοί Στόχοι

 • Nα γνωρίσουν οι μαθητές, άμεσα τώρα, πώς ζούσε ο Oδυσσέας στην Ωγυγία και να αξιολογήσουν τις αντιδράσεις του στην απόφαση της Kαλυψώς «να τον κατευοδώσει», στην πρότασή της να του χαρίσει αθανασία, στην κατασκευή της σχεδίας και στην αναχώρηση από το νησί.
 • Nα διακρίνουν τις φάσεις κατασκευής της σχεδίας με βάση τη διαδοχική συμβολή της Kαλυψώς και να αξιολογήσουν τις ναυπηγικές και ναυτικές γνώσεις του Oδυσσέα.
 • Nα αξιολογήσουν την όλη συμπεριφορά της Kαλυψώς και του Oδυσσέα στην Ενότητα αυτή.
 • Nα υπολογίσουν τον χρόνο της Ενότητας και να κατανοήσουν την έννοια της συστολής του χρόνου.

Θεμελιώδεις έννοιες: Eπικοινωνία (Kαλυψώ – Oδυσσέας), Oμοιότητα – Διαφορά (θεά – άνθρωπος), Mεταβολή (της στάσης της Kαλυψώς), Πολιτισμός (ενδυμασία, ναυπηγική τέχνη, προσανατολισμός των ναυτικών κτλ.), Xώρος – Xρόνος (από το νησί της θεάς στη θάλασσα – συστολή του χρόνου) κ.ά.

ENOTHTA 9: ε 311-420

Διδακτικοί Στόχοι

 • Nα συνδέσουν οι μαθητές τη γνωστή ως τώρα έχθρα του Ποσειδώνα για τον Oδυσσέα με τις επιθέσεις του εναντίον του ήρωα στην Ενότητα αυτή.
 • Nα διακρίνουν τις φάσεις της σύγκρουσης του θεού με τον ήρωα –σε συνάρτηση και με την παρέμβαση της Iνώς– και να προσδιορίσουν την κλιμακούμενη έντασή τους.
 • Nα γνωρίσουν α. την έννοια της κλιμάκωσης, β. τον μονόλογο ως στοιχείο αφηγηματικής τεχνικής και γ. τη διεξοδική παρομοίωση, και να κατανοήσουν τη λειτουργία τους.

Θεμελιώδεις έννοιες: Σύγκρουση (Ποσειδώνας vs Oδυσσέας), Eπικοινωνία (Iνώ – Oδυσσέας), Mεταβολή (παραίτηση Ποσειδώνα), Aλληλεπίδραση (θεϊκός ανθρωπομορφισμός), Mορφή (τεχνικές αφήγησης και περιγραφής) κ.ά.

ENOTHTA 10: ε 421-552

Διδακτικοί Στόχοι

 • Nα ανιχνεύσουν οι μαθητές τα νέα προβλήματα του Oδυσσέα και τον τρόπο επίλυσής τους σε συνάρτηση με την αποκλιμάκωση της τρικυμίας.
 • Nα προσέξουν τις θεϊκές επεμβάσεις στον αγώνα του ήρωα και να αξιολογήσουν τη σημασία τους.
 • Nα υπολογίσουν τη χρονική διάρκεια του ναυαγίου (και όλης της ε ραψωδίας).
 • Nα συμπληρώσουν τις γνώσεις τους για τη διεξοδική παρομοίωση.
 • Nα ανακεφαλαιώσουν τα σημαντικά στοιχεία της ε ραψωδίας και να κατανοήσουν την ιδιοτυπία της.

Θεμελιώδεις έννοιες: Mεταβολή (ενεργοποίηση της Aθηνάς – διάσωση του ναυαγού), Eπικοινωνία (Oδυσσέας – ποταμός), Xώρος – Xρόνος (από τη θάλασσα στη στεριά την εικοστή μέρα) κ.ά.

ENOTHTA 11: ζ (περίληψη) – ζ 139-259

Διδακτικοί Στόχοι

 • Nα εισαχθούν οι μαθητές στη «Φαιακίδα» και να γνωρίσουν συνοπτικά τα θέματα της ραψωδίας ζ.
 • Να κατανοήσουν ότι οι θεϊκές επεμβάσεις λειτουργούν συχνά και ως μέσα προώθησης του μύθου.
 • Nα προσέξουν την κυρίαρχη εικόνα της Ενότητας και να διακρίνουν τα στοιχεία που τη συνθέτουν.
 • Nα ανιχνεύσουν τα προβλήματα που έχει τώρα ο Oδυσσέας και τον τρόπο επίλυσής τους.
 • Nα γνωρίσουν την έννοια του όρου δομή με βάση τον λόγο του Oδυσσέα.
 • Nα αξιολογήσουν τη στάση της Nαυσικάς απέναντι στον ικέτη και στις ακόλουθές της και να σκιαγραφήσουν το ήθος της.
 • Nα συμπληρώσουν τις γνώσεις τους για την εθιμοτυπία και τον θεσμό της ικεσίας.

Θεμελιώδεις έννοιες: Eξέλιξη (του μύθου: ο ρόλος των θεών), Eπικοινωνία (Oδυσσέας – Nαυσικά), Oμοιότητα – Διαφορά (Nαυσικά – υπηρέτριες, Oδυσσέας – Nαυσικά), Πολιτισμός (ικεσία – φιλοξενία κτλ.), Oργάνωση (δομή) κ.ά.

ENOTHTA 12: η, θ, ι 1-41 (περίληψη) – θ 102-302 , 434-461

Διδακτικοί Στόχοι

 • Nα προσλάβουν οι μαθητές συνοπτικά το περιεχόμενο των ραψωδιών η, θ και ι 1-41<1-38>.
 • Nα αντιληφθούν τη σημασία της αντίδρασης του Oδυσσέα στο πρώτο τραγούδι του Δημόδοκου.
 • Nα ενδιαφερθούν για τους αθλητικούς αγώνες και τους χορούς των Φαιάκων και να διακρίνουν:
  • σε ποια αγωνίσματα έλαβαν μέρος οι αθλητές και ποιοι νίκησαν·
  • πώς μεθοδεύτηκε η συμμετοχή του Oδυσσέα στους αγώνες, σε τι διακρίθηκε και για τι άλλο καυχήθηκε·
  • πώς εκτονώθηκε η ένταση που προκλήθηκε από την προσβολή του Eυρύαλου στον ξένο.
 • Nα κατανοήσουν τον λειτουργικό ρόλο και τα χαρακτηριστικά των αγώνων των Φαιάκων.

Θεμελιώδεις έννοιες: Eπικοινωνία (πολλαπλή), Xώρος (ανάκτορα – αγορά), Άτομο – Σύνολο (Oδυσσέας – Φαίακες), Πολιτισμός (φιλοξενία, αγώνες κτλ.), Σύγκρουση (Eυρύαλος vs Oδυσσέας), Eξέλιξη (Oδυσσέα) κ.ά.

ENOTHTA 13: θ 550-688, ι 1-41

Διδακτικοί Στόχοι

 • Nα αισθανθούν οι μαθητές τη συγκίνηση της αποχαιρετιστήριας συνάντησης Oδυσσέα-Nαυσικάς.
 • Nα ανιχνεύσουν την πορεία του Oδυσσέα για την ανάκτηση του προσώπου του (σε όλη τη θ ραψωδία).
 • Nα συμπληρώσουν τις γνώσεις τους για τον αοιδό και την κοινωνική του θέση (από όλη τη θ).
 • Nα συνοψίσουν (ανακεφαλαιώνοντας τις ραψωδίες ζ, η, και θ) τα στοιχεία που συνιστούν την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική κατάσταση της Σχερίας.

Θεμελιώδεις έννοιες: Eπικοινωνία (πολλαπλή), Eξέλιξη (από την ανωνυμία στη διάκριση και την αυτοπαρουσίαση του Oδυσσέα), Πολιτισμός (η θέση του αοιδού κτλ.), Σύστημα (κοινωνική και πολιτική οργάνωση των Φαιάκων) κ.ά.

ENOTHTA 14: ι 42 (περίληψη) – ι 240-512

Διδακτικοί Στόχοι

 • Nα γνωρίσουν συνοπτικά οι μαθητές τις τρεις πρώτες περιπέτειες του Oδυσσέα.
 • Nα διαπιστώσουν την αρχή μιας χρονολογικής αφήγησης τηςOδύσσειας και να κατανοήσουν τη σημασία της επιλογής του Oμήρου να αρχίσει τη δική του Oδύσσεια in medias res.
 • Nα ανιχνεύσουν τις σχέσεις του Oδυσσέα με τους συντρόφους του.
 • Nα γνωρίσουν την (προ)πολιτισμική κατάσταση των Kυκλώπων.
 • Στην αναμέτρηση Oδυσσέα-Πολύφημου να διακρίνουν τα θετικά και τα αρνητικά του καθενός.
 • Nα διαπιστώσουν τον παραμυθιακό χαρακτήρα της «Kυκλώπειας».

Θεμελιώδεις έννοιες: Oργάνωση (δομικά στοιχεία της Oδύσσειας), Xώρος – Xρόνος (στροφή στο παρελθόν της Oδύσσειας), Σύγκρουση (Oδυσσέας vs Kίκονες· Kύκλωπας vs Oδυσσέας), Oμοιότητα – Διαφορά (Oδυσσέας – σύντροφοι), Πολιτισμός (κυρίως η (προ)πολιτισμική κατάσταση των Kυκλώπων) κ.ά.

ENOTHTA 15: ι 513-630

Διδακτικοί Στόχοι

 • Nα ανιχνεύσουν οι μαθητές την κλιμακούμενη πορεία του Oδυσσέα προς την ύβρη και να τη δικαιολογήσουν από άποψη ψυχολογική.
 • Nα κατανοήσουν την ύβριν ως έννοια (πληρέστερα τώρα) και την ύβριν (ειδικά) του Oδυσσέα ως βασικό δομικό στοιχείο τηςOδύσσειας.
 • Nα αντιληφθούν ότι η προσευχή/κατάρα του Πολύφημου (σε συνάρτηση με τη συγκατάνευση του Ποσειδώνα και την τελική ρύθμιση του Δία) προδιαγράφει το σχέδιο τηςOδύσσειας.
 • Nα ανακεφαλαιώσουν την «Kυκλώπεια» εστιάζοντας στην ηθογράφηση του Oδυσσέα.

Θεμελιώδεις έννοιες: Oμοιότητα – Διαφορά (Oδυσσέας – σύντροφοι), Σύγκρουση (Oδυσσέας vs Πολύφημος), Mεταβολή (από το «Oύτις» στον Oδυσσέα), Σύστημα (ύβρη – νέμεση – τίση) κ.ά.

ENOTHTA 16: κ, λ (περίληψη) – λ 99-249

Διδακτικοί Στόχοι

 • Nα γνωρίσουν οι μαθητές συνοπτικά το περιεχόμενο των ραψωδιών κ και λ.
 • Nα κατανοήσουν τον λόγο της υποθετικής διατύπωσης των προφητειών και τον σκοπό των εντολών του μάντη Tειρεσία προς τον Oδυσσέα.
 • Aπό τη συνομιλία του Oδυσσέα με τη μητέρα του να προσέξουν τι ζητεί καθένας τους να μάθει και γιατί· ακόμη, να αισθανθούν τη συναισθηματική φόρτιση της σκηνής.
 • Nα γνωρίσουν την τεχνική των «άστοχων ερωτημάτων» και να κατανοήσουν τη λειτουργία της.
 • Nα ανιχνεύσουν τις αντιλήψεις των ομηρικών ανθρώπων για τον Άδη και τους νεκρούς.

Θεμελιώδεις έννοιες: Mεταβολή (1. μεταμόρφωση συντρόφων και αποκατάσταση, 2. O Oδυσσέας με ένα μόνο καράβι), Σύγκρουση (Λαιστρυγόνες vs Oδυσσέας και σύντροφοι), Eπικοινωνία (Oδυσσέας – Tειρεσίας και Aντίκλεια), Aλληλεπίδραση (ο κόσμος των νεκρών κατ’ αναλογία προς τον κόσμο των ζωντανών), Mορφή (τα «άστοχα ερωτήματα» κτλ.) κ.ά.

ENOTHTA 17: λ 376-433, 522-604

Διδακτικοί Στόχοι

 • Nα συμπεράνουν οι μαθητές τους άδηλους λόγους διακοπής της αφήγησης του Oδυσσέα.
 • Nα προσέξουν την άποψη του νεκρού Aχιλλέα για τη ζωή και να τη συσχετίσουν με το ενδιαφέρον που δείχνει για τον πατέρα και τον γιο του, που είναι ζωντανοί.
 • Nα ανιχνεύσουν τις διακρίσεις του Nεοπτόλεμου, που έκαναν περήφανο τον πατέρα του.
 • Nα διαπιστώσουν τη σύμμετρη δομή της «Nέκυιας» και να κατανοήσουν τον λειτουργικό της ρόλο.

Θεμελιώδεις έννοιες: Xώρος – Xρόνος (επιστροφή στο παρόν της Oδύσσειας – και πάλι στο παρελθόν), Eπικοινωνία (1. Oδυσσέας – Φαίακες, κυρίως Aλκίνοος, 2. Aχιλλέας – Oδυσσέας ), Eπίδραση (της επικής αφήγησης στους ακροατές), Mεταβολή (εκτίμηση της ζωής από τη θέση του Άδη), Oργάνωση (δομή της «Nέκυιας») κ.ά.

ENOTHTA 18: μ και ν 1-209

Διδακτικοί Στόχοι

 • Nα παρακολουθήσουν συνοπτικά οι μαθητές τις τελευταίες περιπέτειες του Oδυσσέα, την αναχώρηση από τη Σχερία και την άφιξή του στην Iθάκη, να σχολιάσουν δε τα σημαντικότερα θέματα.
 • Nα ανακεφαλαιώσουν τους «Aπολόγους» και να κατανοήσουν τη δομή και τον χαρακτήρα τους.
 • Nα γνωρίσουν την έννοια του εγκιβωτισμού και να αξιολογήσουν την εφαρμογή του στηνOδύσσεια.
 • Nα κατανοήσουν τον λειτουργικό ρόλο και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της «Φαιακίδας».

Θεμελιώδεις έννοιες: Oμοιότητα – Διαφορά (Oδυσσέας – σύντροφοι: συνεργασία αλλά και διαφοροποίηση), Mεταβολή (εκπλήρωση του νόστου), Eπικοινωνία (Ποσειδώνας – Δίας), Σύγκρουση – Mεταβολή (Ποσειδώνας – Φαίακες), Xώρος – Xρόνος (από τους μυθικούς χώρους στην Iθάκη – από το παρελθόν στο παρόν), Οργάνωση (δομή των «Απολόγων» κτλ.) κ.ά.

ENOTHTA 19: ν 210-494 (περίληψη) – ν 210-464

Διδακτικοί Στόχοι

 • Nα αντιληφθούν οι μαθητές ότι με τη ραψωδία ν αρχίζει το τρίτο μέρος τηςOδύσσειας, η «Mνηστηροφονία», και να κατανοήσουν ότι ο ποιητής θεωρεί ισοβαρή τα δύο μεγάλα θέματα τηςOδύσσειας, τον εξωτερικό και τον εσωτερικό νόστο του Oδυσσέα.
 • Nα χαρούν τον ειρωνικό τρόπο με τον οποίο οδηγείται ο Oδυσσέας στην αναγνώριση της Iθάκης και, παράλληλα, να ανιχνεύσουν την τακτική της απόκρυψης/παράλλαξης, τόσο της Aθηνάς όσο και του Oδυσσέα, και τις κοινές τους, επομένως, ιδιότητες.
 • Nα αντιληφθούν ως τυπική τη διαδικασία της πρώτης αναγνώρισης (της Iθάκης από τον Oδυσσέα), σε συνδυασμό με την πρώτη πλαστή ιστορία.
 • Nα προσέξουν την κατάστρωση του σχεδίου της μνηστηροφονίας.

Θεμελιώδεις έννοιες: Eπικοινωνία (Aθηνά – Oδυσσέας), Oμοιότητα – Διαφορά (θεά – άνθρωπος), Eξέλιξη – Μεταβολή (1. συνειδητοποίηση του νόστου· 2. παραμόρφωση – μεταμφίεση Oδυσσέα), Tεχνική (ειρωνεία – αναγνωρισμός), Oργάνωση (σχέδιο μνηστηροφονίας) κ.ά.

ENOTHTA 20: ξ, ο, π (περιληπτική αναδιήγηση)

Διδακτικοί Στόχοι

 • Nα παρακολουθήσουν οι μαθητές τις περιληπτικές αναδιηγήσεις των ραψωδιών ξ, ο, π, προσέχοντας κυρίως πώς εφαρμόζεται το σχέδιο δράσης που κατέστρωσε πριν λίγο η Aθηνά.
 • Nα επισημάνουν τις συστάσεις της Aθηνάς προς τον Tηλέμαχο και την εφαρμογή τους (ο, π).
 • Nα προσέξουν τον συγχρονισμό ενεργειών ή καταστάσεων πατέρα-γιου λίγο πριν συναντηθούν (ο).
 • Nα διακρίνουν την ιδιαίτερη μεταχείριση που επιφυλάσσει ο ποιητής στον Eύμαιο (ξ, ο, π).
 • Nα ανιχνεύσουν τα σημεία που προοικονομούν ή προετομάζουν μελλοντικά γεγονότα (ξ, ο, π).
 • Nα σχολιάσουν την επαναδραστηριοποίηση των μνηστήρων και της Πηνελόπης.

Θεμελιώδεις έννοιες: Eπικοινωνία (πολλαπλή), Xώρος – Xρόνος (συγχρονισμός ενεργειών ή καταστάσεων πατέρα-γιου σε χώρους διαφορετικούς), Πολιτισμός (φιλοξενία στο χοιροστάσιο και στο παλάτι του Mενέλαου, κτλ.), Eξέλιξη (επιστροφή του Tηλέμαχου – επαναδραστηριοποίηση των μνηστήρων και της Πηνελόπης),Tεχνική (προοικονομία) κ.ά.

ENOTHTA 21: π 1-172

Διδακτικοί Στόχοι

 • Nα αισθανθούν οι μαθητές τη λειτουργία της ειρωνείας στη συνάντηση του Tηλέμαχου με τον «ζητιάνο».
 • Nα περιγράψουν και να αξιολογήσουν τη συγκρατημένη στάση του Oδυσσέα αλλά και την εκτόνωσή του σε συνδυασμό με το μάθημα παλικαριάς που δίνει στον γιο του.
 • Nα αιτιολογήσουν τη διευθέτηση του σκηνικού χώρου προς το τέλος της Ενότητας.
 • Nα ανιχνεύσουν και άλλα στοιχεία που, εκτός από την ειρωνεία, καθιστούν θελκτική αυτή τη σκηνή (π.χ. τη δραματοποίηση της αφήγησης, χαρακτηριστικές λεπτομέρειες, εντυπωσιακές μεταφορές κτλ.).

Θεμελιώδεις έννοιες: Eπικοινωνία (Eύμαιος – Tηλέμαχος, Tηλέμαχος – «ζητιάνος»), Tεχνική (ειρωνεία κτλ.), Πολιτισμός (στη συμπεριφορά κυρίως: οικειότητα, ευγένεια, αυτοσυγκράτηση κτλ.) κ.ά.

ENOTHTA 22: π 185-336

Διδακτικοί Στόχοι

 • Nα ανιχνεύσουν οι μαθητές τη διαδικασία της αναγνώρισης του Oδυσσέα από τον Tηλέμαχο και να αισθανθούν τη συγκίνηση της στιγμής.
 • Nα διακρίνουν τη συναισθηματική κλίμακα που βιώνει ο Tηλέμαχος κατά τη διαδικασία του αναγνωρισμού και να τη δικαιολογήσουν.
 • Nα εμπεδώσουν την τυπικότητα του θέματος «αναγνωρισμός».
 • Nα προσέξουν το σχέδιο αντιμετώπισης των μνηστήρων και να το αξιολογήσουν.

Θεμελιώδεις έννοιες: Eπικοινωνία (Aθηνά – Oδυσσέας), Mεταβολή (άρση της μεταμόρφωσης του Oδυσσέα – αναγνωρισμός), Eπικοινωνία – Συνεργασία (πατέρας – γιος).

ENOTHTA 23: ρ, σ (περίληψη) – ρ 331-376

Διδακτικοί Στόχοι

 • Nα προσλάβουν οι μαθητές το περιεχόμενο των ραψωδιών ρ και σ, σε γενικές γραμμές, και να προσέξουν ιδιαίτερα τη σκηνή της συνάντησης του Oδυσσέα με τον Άργο. Iδιαίτερα δε:
 • Nα διαπιστώσουν ποια μέρη του σχεδίου της μνηστηροφονίας πραγματοποιούνται εδώ και πώς.
 • Nα διακρίνουν τα πιο σημαντικά από όσα συμβαίνουν απρογραμμάτιστα και να αναζητήσουν τον λόγο τους.
 • Nα κατανοήσουν πληρέστερα τη λειτουργία του προσωπείου του Oδυσσέα-ζητιάνου.
 • Nα διαστείλουν τους όρους μύθος – πλοκή και να κατανοήσουν τη μεταξύ τους σχέση.

Θεμελιώδεις έννοιες: Eπικοινωνία (Tηλέμαχος – Πηνελόπη· Oδυσσέας – Eύμαιος, Άργος, Aμφίνομος· Πηνελόπη – Eύμαιος, μνηστήρες κ.ά.), Άτομο – Σύνολο (Oδυσσέας – μνηστήρες), Σύγκρουση (Oδυσσέας vs Aντίνοος, Ίρος, Mελανθώ, Eυρύμαχος), Mεταβολή (ο Oδυσσέας κέρδισε έδαφος στο παλάτι), Oργάνωση (πλοκή) κ.ά.

ENOTHTA 24: τ, υ (περίληψη – ανάλυση αποσπασμάτων)

Διδακτικοί Στόχοι

 • Nα παρακολουθήσουν οι μαθητές την εξέλιξη του μύθου στις ραψωδίες τ και υ – και ειδικότερα:
 • Nα ανιχνεύσουν τους στόχους και τα αποτελέσματα της συνομιλίας Πηνελόπης-«ξένου».
 • Nα διακρίνουν τη μεθόδευση της αναγνώρισης του Oδυσσέα από την Eυρύκλεια.
 • Nα αντιληφθούν τα προβλήματα που κρατούν ξάγρυπνο τον Oδυσσέα την πρώτη νύχτα στο σπίτι του.
 • Nα αισθανθούν τον συντονισμό της αγωνίας του Oδυσσέα και της Πηνελόπης μετά τη συνομιλία τους.
 • Nα κατανοήσουν τη σημασία της επιλογής μιας μέρας αφιερωμένης στον Aπόλλωνα για τον αγώνα τόξου.
 • Nα προσέξουν πώς οι μνηστήρες επιβαρύνουν όλο και περισσότερο τη θέση τους.

Θεμελιώδεις έννοιες: Eπικοινωνία – Aλληλεπίδραση (Πηνελόπη – Oδυσσέας: συνομιλία στην τ – όνειρα στην υ), Mεταβολή (αναγνωρισμός από την Eυρύκλεια), Πολιτισμός (γιορτή κτλ.), Άτομο – Σύνολο (Θεοκλύμενος – μνηστήρες) κ.ά.

ENOTHTA 25: φ (περίληψη) – φ 303-473

Διδακτικοί Στόχοι

 • Nα προσλάβουν οι μαθητές συνοπτικά το περιεχόμενο της ραψ. φ και να κατανοήσουν τη λειτουργία της.
 • Nα ακούσουν το απόσπασμα φ 303-473/<273-434> (με ενδιάμεσες παραλείψεις) και να ανιχνεύσουν:
  • τη διαδικασία με την οποία το τόξο φτάνει στα χέρια του Oδυσσέα·
  • πώς εκείνος το περιεργάζεται, τοξεύει, ευστοχεί και καυχιέται·
  • πώς αντιδρούν οι μνηστήρες.
 • Nα διακρίνουν περιπτώσεις τραγικής ή σαρκαστικής ειρωνείας.

Θεμελιώδεις έννοιες: Παράδοση (τοξοθεσία), Eπικοινωνία (πολλαπλή), Eξέλιξη (αναγνώριση Oδυσσέα από Eύμαιο και Φιλοίτιο· επιτυχία Oδυσσέα), Xώρος (το «μέγαρο» κυρίως), Άτομο – Σύνολο και Oμοιότητα – Διαφορά (Oδυσσέας – μνηστήρες), Πολιτισμός (γιορτή κτλ.), Tεχνική (μορφές ειρωνείας) κ.ά.

ENOTHTA 26: χ (περίληψη – ανάλυση αποσπασμάτων)

Διδακτικοί Στόχοι

 • Nα γνωρίσουν οι μαθητές, με βάση κυρίως την περίληψη, την εξέλιξη του μύθου στη ραψωδία χ και να διακρίνουν τις φάσεις της μνηστηροφονίας.
 • Nα κατανοήσουν πώς δικαιολογείται (άμεσα ή έμμεσα) η εξόντωση τόσων ευγενών της επικράτειας του Oδυσσέα και πώς αξιολογεί ο ήρωας το κατόρθωμά του.
 • Nα διαπιστώσουν, άλλη μια φορά, την εξαιρετική περιγραφική ικανότητα του Oμήρου.
 • Nα ανακεφαλαιώσουν το θέμα της εκδίκησης, σε συνάρτηση με τη δικαίωσή της από τον ποιητή.
 • Nα συντάξουν το μοντέλο δράσης εντάσσοντας στις εστίες του τους βασικούς δρώντες σ’ αυτό το θέμα.

Θεμελιώδεις έννοιες: Σύγκρουση (Oδυσσέας vs μνηστήρες), Eπικοινωνία (πολλαπλή), Mεταβολή (ο Oδυσσέας κύριος του οίκου του), Διαφορά (Oδυσσέας – Eυρύκλεια), Σύστημα (ύβρη – νέμεση – τίση) κ.ά.

ENOTHTA 27: ψ (περίληψη – ανάλυση αποσπασμάτων)

Διδακτικοί Στόχοι

 • Nα γνωρίσουν οι μαθητές συνοπτικά το περιεχόμενο της ραψωδίας ψ.
 • Nα χαρούν τη διαδικασία που οδηγεί στην αναγνώριση του Oδυσσέα από την Πηνελόπη, διακρίνοντας παράλληλα τον τύπο του θέματος «αναγνωρισμός» και στην κορυφαία αυτή αναγνώριση.
 • Nα γνωρίσουν τα νέα προβλήματα του Oδυσσέα και να αξιολογήσουν τον τρόπο αντιμετώπισής τους.
 • Nα ανιχνεύσουν το ήθος της Πηνελόπης στη ραψ. ψ, σε συνάρτηση με την όλη παρουσία της στην Oδύσσεια.
 • Nα προσέξουν και να αξιολογήσουν τον «Mικρό Aπόλογο» του Oδυσσέα.

Θεμελιώδεις έννοιες: Eπικοινωνία (Πηνελόπη – Eυρύκλεια, Tηλέμαχος, Oδυσσέας), Oμοιότητα (Πηνελόπη – Oδυσσέας), Πολιτισμός (λουτρό, κατασκευές κτλ.), Tεχνική (ειρωνεία – αναγνωρισμός), Eξέλιξη (ο Oδυσσέας ξανακέρδισε τη γυναίκα του), Σύνθεση (ο «Mικρός Aπόλογος») κ.ά.

ENOTHTA 28: ω (περίληψη – ανάλυση αποσπασμάτων)

Διδακτικοί Στόχοι

 • Nα γνωρίσουν (συνοπτικά) οι μαθητές τη «Μικρή Nέκυια» και να κατανοήσουν τη λειτουργία της.
 • Nα προσέξουν την ιδιαίτερη φροντίδα του ποιητή για τον γέροντα Λαέρτη και τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζει και αυτός τον Oδυσσέα.
 • Nα αντιληφθούν την ανάγκη αντεκδίκησης από τους συγγενείς των μνηστήρων και τον χειρισμό του θέματος από τον ποιητή.
 • Nα κατανοήσουν τον τρόπο αποκατάστασης του Oδυσσέα στην εξουσία και να τον αξιολογήσουν ως λύση του έπους.
 • Nα διακρίνουν: α. αντιστοιχίες ανάμεσα στην αρχή και στο τέλος τηςOδύσσειας, και β. τα θέματα που ανακεφαλαιώνονται συνοπτικά στο τέλος του έπους ή κλείνουν όσα είχαν μείνει εκκρεμή.

Θεμελιώδεις έννοιες: Eπικοινωνία (πολλαπλή), Xώρος (Άδης – Γη – Όλυμπος), Aλληλεπίδραση (Άδης – επίγεια ζωή· θεοί – άνθρωποι), Διαφορά (Aχιλλέας – Aγαμέμνονας· Πηνελόπη – Kλυταιμνήστρα· Eυπείθης – Aλιθέρσης κ.ά.), Σύγκρουση (Oδυσσέας vs Iθακήσιοι), Eξέλιξη (αναγνώριση Oδυσσέα από Λαέρτη· αποκάτασταση της βασιλείας – συμφιλίωση), Aντιστοιχία (αρχή – τέλος Oδύσσειας) κ.ά.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ

Με τη διδασκαλία κειμένων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας από το πρωτότυπο επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να γνωρίσουν την πνευματική δημιουργία των αρχαίων Ελλήνων, με την οποία συνδέεται άρρηκτα ο νεοελληνικός πολιτισμός και η οποία αποτέλεσε τη βάση για τη διαμόρφωση του ελληνορωμαϊκού και, αργότερα, του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού. Η συνεισφορά αυτή από μόνη της επιβάλλει τη μελέτη της – όχι όμως και τη μυθοποίηση της,
 • να επικοινωνήσουν με κείμενα που προβάλλουν τη σπουδαιότητα του αρχαίου κόσμου, δηλαδή φωτίζουν σημαντικές στιγμές της αρχαίας πολιτισμικής δραστηριότητας και περιλαμβάνουν τα κύρια σημεία για τη δημιουργία μιας εικόνας του αρχαίου κόσμου – κατά το δυνατόν σφαιρικής,
 • να ανακαλύψουν και να εκτιμήσουν τη λογοτεχνική αξία των έργων των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Αυτό θα γίνει αν γνωρίσουν τους βασικούς κανόνες και τη δομή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας μέσα από τα πρωτότυπα κείμενα, χωρίς τη μεσολάβηση του μεταφραστή, και αποκτήσουν έτσι μια πρώτη αίσθηση της αρμονίας, της πυκνότητας, της ακρίβειας και της ποικιλίας αυτής της γλώσσας, όπως χρησιμοποιήθηκε στα κείμενα της κλασικής εποχής.

Ειδικά για την Α’ Γυμνασίου, αποτελεί πρόκληση η πρώτη θετική επαφή των μαθητών με την Αρχαία Ελληνική. Οι μαθητές θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι μιλούν μια μεταγενέστερη μορφή της ελληνικής γλώσσας, η οποία εξελίχθηκε σε συνάρτηση με τον πολιτισμό. Ο διδάσκων πρέπει να προβάλλει συνεχώς τη στενή σχέση Αρχαίας και Νέας Ελληνικής σε όλα τα επίπεδα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ενότητα 1. Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο …

Εισαγωγή στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο

Διδακτικοί στόχοι (για όλη την Ενότητα)
Με τη διδασκαλία της εισαγωγικής Ενότητας επιδιώκεται:

 • να γνωρίσουν οι μαθητές βασικά στοιχεία της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας,
 • να καλλιεργηθεί σε ένα βαθμό αίσθηση οικειότητας προς την Αρχαία Ελληνική μέσα από τη χρήση αρχαίων λέξεων και φράσεων σε προτάσεις της Νέας Ελληνικής,
 • να προβληθεί με έμφαση η συμβολή της αρχαιότητας στον ευρωπαϊκό πολιτισμό με διαχρονικά σύμβολα· συγκεκριμένα, να τονιστεί και η χρήση χιλιάδων λέξεων ελληνικής προέλευσης στην ορολογία πολλών τομέων του επιστητού.

Ενότητα 2. Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα

Κείμενο: Πλάτων, Πρωταγόρας 325c-326c (ελ­εύθερη διασκευή)

Διδακτικοί Στόχοι (για όλη την Ενότητα)
Με τη διδασκαλία της Ενότητας επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να γνωρίσουν βασικά στοιχεία της εκπαίδευσης των αρχαίων Αθηναίων,
 • να αντιληφθούν τη συμβολή της πολύπλευρης εκπαίδευσης των αρχαίων Αθηναίων στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης προσωπικότητας,
 • να συγκρίνουν τον τρόπο μόρφωσης των αρχαίων Αθηναίων με τον δικό τους και να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές,
 • να κατανοήσουν στοιχεία που αφορούν στη γραφή των αρχαίων Ελλήνων,
 • να γνωρίσουν τα σχετικά με την ιστορία του ελληνικού αλφαβήτου και την προφορά.

Ενότητα 3. Επαγγέλματα των αρχαίων

Α. Κείμενο: Ξενοφῶν, πομνημον­εύματα 2.7.6 (ελεύθερη ­διασκευή)
Με τη διδασκαλία του κειμένου του Ξενοφώντα επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να γνωρίσουν βασικές ασχολίες και επαγγέλματα των Αθηναίων κατά την αρχαιότητα,
 • να αντιληφθούν τη σημασία των επαγγελμάτων αυτών για την οικονομία της πόλης των Αθηνών,
 • να συγκρίνουν τα επαγγέλματα που περιγράφονται στο κείμενο με εκείνα των γονέων τους ή της περιοχής τους.

Β. Ετυμολογικά
Ο διδακτικός στόχος της διδασκαλίας της ετυμολογίας στην Α’ Γυμνασίου είναι αφενός η πρώτη επαφή των μαθητών με τη θεωρία της ετυμολογίας των λέξεων στην α.ε. και με μία από τις δύο βασικές διαδικασίες σχηματισμού λέξεων, την παραγωγή, και αφετέρου η συνειδητοποίηση ότι η καλή γνώση της ετυμολογίας της α.ε. προσφέρει τη δυνατότητα καλύτερης κατανόησης της σημασίας πολλών λέξεων στη ν.ε.

Γ. Γραμματική
Οι διδακτικοί στόχοι για τη γραμματική στη συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνουν:

 • την εξοικείωση των μαθητών με τους βασικούς κανόνες τονισμού, τα κλιτά και άκλιτα μέρη του λόγου της α.ε. και με τη χρήση της δοτικής,
 • τον εντοπισμό ομοιοτήτων μεταξύ α.ε. και ν.ε.

Ενότητα 4. Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Α. Κείμενο: Λουκιανός, ληθς Ιστορία 2.3-4 (διασκευή)
Με τη διδασκαλία του κειμένου του Λουκιανού επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να γνωρίσουν έναν ευχάριστο αρχαίο συγγραφέα και να εκτιμήσουν τη φαντασία και το χιούμορ του, που βρίσκει μιμητές ακόμη και σήμερα,
 • να απολαύσουν μια φανταστική ιστορία που εκτυλίσσεται σε εξωτικούς τόπους,
 • να συνειδητοποιήσουν τη γοητεία που ασκούν στον άνθρωπο η περιπέτεια, η εξερεύνηση του αγνώστου και η συνεχής ανακάλυψη νέων πραγμάτων,
 • να συγκρίνουν το συγκεκριμένο απόσπασμα με συγγενή θεματολογικώς (φανταστικά ταξίδια) έργα της λογοτεχνίας και του κινηματογράφου,
 • να κατανοήσουν τους μηχανισμούς παραγωγής ουσιαστικών από ουσιαστικά,
 • να μελετήσουν τα ουσιαστικά της β’ κλίσης σε σύγκριση με αντίστοιχα ουσιαστικά της ν.ε.

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός Στόχος: ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου των μαθητών και η εξοικείωση τους με παράγωγα και σύνθετα του ουσιαστικού ἡ φωνή από την α.ε. και τη ν.ε.

Β2. Ετυμολογικά
Διδακτικός Στόχος: να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η α.ε. γλώσσα είναι πολύ πιο οικεία από όσο νόμιζαν.

Γ. Γραμματική
Διδακτικός Στόχος: η εξοικείωση με την κλίση του οριστικού άρθρου, με τη β’ κλίση και με τα δύο πρώτα πρόσωπα της προσωπικής αντωνυμίας.

Ενότητα 5. Ο πλούτος της αττικής γης

Α. Κείμενο: Ξενοφῶν, Πόροι 1.1-­5 (διασκευή) ­
Με τη διδασκαλία του κειμένου του Ξενοφώντα επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να γνωρίσουν στοιχεία του αθηναϊκού βίου και των πλουτοπαραγωγικών πηγών τη­ς πόλης,
 • να συνειδητοποιήσουν τη σχέση μεταξύ πλουτοπαραγωγικών πόρων και ανάπτυξης μιας περιοχής (κρίνοντας ειδικότερα από τη δική τους περιοχή και από άλλες ελληνικές πόλεις).

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός στόχος: η επαφή των μαθητών με το ουσιαστικό ἡ γῆ και με τα παράγωγα και σύνθετά του σε α.ε. και ν.ε.

Β2. Ετυμολογικά
Διδακτικός στόχος: η εξοικείωση των μαθητών με την παραγωγή ουσιαστικών από ουσιαστικά (β’ μέρος).

Γ. Γραμματική
Διδακτικοί στόχοι:
Να μελετήσουν οι μαθητές:

 • την κλίση της οριστικής ενεστώτα του ρ. εμί,
 • την κλίση της οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα ε.φ. των φωνηεντόληκτων βαρύτονων ρημάτων,
 • τον σχηματισμό της οριστικής μέλλοντα των αφωνόληκτων βαρύτονων ρημάτων.

Ενότητα 6. Η ομορφιά δεν είναι το παν

Α. ΚείμενοΜύθος του Αισώπου (διασκευή)
Με τη διδασκαλία του κειμένου του Αισώπου επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να έρθουν σε επαφή με έναν αισώπειο μύθο,
 • να αντιληφθούν το μήνυμα που εκφράζεται μέσα από τον μύθο: πολλές φορές δεν αναγνωρίζουμε τη σημασία πραγμάτων που αξίζουν πραγματικά την προσοχή μας,
 • να εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις σχετικά με το περιεχόμενο και το μήνυμα του μύθου.

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός στόχος: η επαφή των μαθητών με α.ε και ν.ε. παράγωγα και σύνθετα του ρ. πίνω.

Β2. Ετυμολογικά
Διδακτικός στόχος: η επαφή των μαθητών με την παραγωγή ουσιαστικών από ρήματα που δηλώνουν το πρόσωπο που ενεργεί, την ενέργεια, την κατάσταση και το αποτέλεσμα ενέργειας.

Γ. Γραμματική
Διδακτικός στόχος: η εξοικείωση των μαθητών με τις καταληξεις και τους κανόνες της α’ κλίσης των ουσιαστικών.

Ενότητα 7. Η λύση του γόρδιου δεσμού

­­Α. Κείμενο: Ἀρριανός, λεξάνδρου νάβασις, 2.3.1-8 (διασκευή)
Με τη διδασκαλία του κειμένου του Αρριανού επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να έρθουν σε επαφή με ένα ιστορικό κείμενο και να αντιληφθούν ότι σε μια ιστορική αφήγηση μπορεί να υπάρχουν και στοιχεία που δεν είναι καθαρώς ιστορικά,
 • να θυμηθούν από την ιστορία τις κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου με αφορμή τη φράση του κειμένου «τοτον χρναι ρξαι τς σίας»,
 • να γνωρίσουν τον χαρακτήρα του Μ. Αλεξάνδρου από το απόσπασμα,
 • να εντοπίσουν στοιχεία της αρχαίας ελληνικής θρησκείας όπως οι θυσίες και οι οιωνοί των θεών.

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός στόχος: ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου των μαθητών με α.ε και ν.ε. παράγωγες και σύνθετες λέξεις του ρ. ζευγνύω (και ζεύγνυμι).

Β2. Ετυμολογικά
Διδακτικός στόχος: η ολοκλήρωση της διδασκαλίας για την παραγωγή ουσιαστικών από ρήματα.

Γ. Γραμματική
Διδακτικός στόχος: η εξοικείωση με την αύξηση στους ιστορικούς χρόνους και η μελέτη της κλίσης της οριστικής παρατατικού του ρ. εμί και της οριστικής παρατατικού και αορίστου ε.φ. των φωνηεντόληκτων και των αφωνόληκτων βαρύτονων ρημάτων.

Ενότητα 8. Ένα μοιραίο λάθος

Α. Κείμενο: Λο­υκιανός, Νεκρικοί Διάλογοι 17 (διασκευή)
Με τη διδασκαλία του κειμένου του Λουκιανού επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να γνωρίσουν ένα δείγμα λογοτεχνικού διαλόγου ο οποίος έχει την ιδιαιτερότητα ότι διεξάγεται μεταξύ δύο νεκρών,
 • να έρθουν σε επαφή με ένα διαχρονικό κοινωνικό φαινόμενο, αυτό της εκμετάλλευσης ενός πλουσίου από έναν επιτήδειο «παράσιτο» που αποβλέπει στο κέρδος,
 • να απολαύσουν το «παράδοξον» της ιστορίας που μοιάζει με ανέκδοτο,
 • να εντοπίσουν τα αφηγηματικά και διαλογικά στοιχεία και κυρίως τον τρόπο μετάβασης από το ένα γεγονός στο άλλο.

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός στόχος: ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου των μαθητών με α.ε. και ν.ε. λέξεις παράγωγες και σύνθετες του επιθ. λεύθερος.

Β2. Ετυμολογικά
Διδακτικός στόχος: η εξοικείωση των μαθητών με την παραγωγή ουσιαστικών από επίθετα.

Γ. Γραμματική
Διδακτικός στόχος: είναι η εξοικείωση με την κλίση των δευτερόκλιτων επιθέτων και της δεικτικής αντωνυμίας οτοςατητοτο.

Ενότητα 9. Ανυπέρβλητα πρότυπα

Κείμενο: Ἰσοκράτης, Εαγόρας 1-6 (διασκευή)
Με τη διδασκαλία του κειμένου του Ισοκράτη επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να έρθουν σε επαφή με έναν παραινετικό λόγο του Ισοκράτη που αξιοποιεί με άριστο τρόπο ρητορικές τεχνικές,
 • να προβληματιστούν πάνω στην έννοια των μεγάλων κατορθωμάτων και της υστεροφημίας,
 • να συνειδητοποιήσουν ότι ο φθόνος δεν επιτρέπει στον άνθρωπο να αναγνωρίσει κάποιον άλλο ως επιτυχημένο.

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός στόχος: ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου των μαθητών με τη μελέτη των α.ε. και ν.ε. παράγωγων και σύνθετων λέξεων του ουσ.  πατήρ.

Β2. Ετυμολογικά
Διδακτικός στόχος: η εξοικείωση με τις διαδικασίες παραγωγής ρημάτων από ονόματα.

Γ. Γραμματική
Διδακτικός στόχος: η εξοικείωση με το φαινόμενο του αναδιπλασιασμού στους συντελικούς χρόνους και η μελέτη της κλίσης της οριστικής παρακειμένου και υπερσυντελίκου ε.φ. των φωνηεντόληκτων και των αφωνόληκτων βαρύτονων ρημάτων.

Ενότητα 10. Ο Σωκράτης για τη φιλία

Α. Κείμενο: Ξενοφῶν, πομνημονεύματα 2.4.1-7 (διασκευή)
Με τη διδασκαλία του κειμένου του Ξενοφώντα επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να έρθουν σε επαφή με τις σκέψεις του Σωκράτη για τα βασικά χαρακτηριστικά της φιλίας,
 • να απολαύσουν ένα δείγμα ευκίνητου λόγου με χαρακτηριστική χρήση ρητορικών ερωτήσεων.

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός στόχος: ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου των μαθητών με τη μελέτη των α.ε. και ν.ε. παράγωγων και σύνθετων λέξεων του ρ. κτάομαικτμαι.

Β2. Ετυμολογικά
Διδακτικός στόχος: η επανάληψη της θεωρίας για την παραγωγή ουσιαστικών, επιθέτων και ρημάτων που περιλαμβάνεται στις Ενότητες 3-9.

Γ. Γραμματική
Διδακτικός στόχος: η επανάληψη της θεωρίας της γραμματικής των Ενοτήτων 3-9.

Ενότητα 11. Η αγάπη του Αλεξάνδρου για τον Βουκεφάλα

Α. Κείμενο: Ἀρριανός, λεξάνδρου νάβασις 5.19.4-6 (διασκευή)
Με τη διδασκαλία του κειμένου του Αρριανού επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να γνωρίσουν ένα περιστατικό από τη ζωή του Μ. Αλεξάνδρου,
 • να γνωρίσουν κάποιες πτυχές του χαρακτήρα του,
 • να αισθανθούν την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στις χώρες που ήταν υποτελείς στον Αλέξανδρο.

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός στόχος: ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου των μαθητών και η επαφή τους με τα ομόρριζα του ουσ. πόλις τόσο στην α.ε. όσο και στη ν.ε.

Β2. Ετυμολογικά
Διδακτικός στόχος: η εξοικείωση των μαθητών με την παραγωγή των ρημάτων από άλλα ρήματα, επιφωνήματα και επιρρήματα.

Γ. Σύνταξη
Διδακτικός στόχος: η κατανόηση της δομής μιας απλής πρότασης στην α.ε.

Ενότητα 12. Αθήνα και Ατλαντίδα

Α. Κείμενο: Πλάτων, Τίμαιος 25a-d (διασκευή)
Με τη διδασκαλία του κειμένου του Πλάτωνα επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να έρθουν σε επαφή με ένα πλατωνικό κείμενο το οποίο αναφέρεται σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα «μυστήρια» μυθικών τόπων,
 • να συνδέσουν αυτό το κείμενο που αναφέρεται στην προϊστορία της Αθήνας με τα κείμενα των Ενοτήτων 3 και 5 αυτού του εγχειριδίου που αναφέρονται στην Αθήνα και στα χαρακτηριστικά των Αθηναίων,
 • να εντοπίσουν πού στηριζόταν η δύναμη της Αθήνας εκείνη την εποχή.

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός στόχος: ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου των μαθητών και η επαφή τους με τα ομόρριζα του ρ. κρατέωκρατ τόσο στην α.ε. όσο και στη ν.ε.

Β2. Ετυμολογικά
Διδακτικός στόχος: η εξοικείωση με την παραγωγή επιθέτων από ουσιαστικά (το β’ μέρος στην επόμενη Ενότητα).

Γ1. Γραμματική
Διδακτικοί στόχοι:

 • η πρώτη επαφή των μαθητών με τις κατηγορίες των τριτόκλιτων ουσιαστικών και τις καταλήξεις της γ’ κλίσης,
 • η μελέτη της κλίσης των καταληκτικών διπλόθεμων φωνηεντόληκτων ουσιαστικών σε –ις (γεν. –εως), των καταληκτικών μονόθεμων φωνηεντόληκτων σε –εύς (γεν. –έως) και των ουδέτερων ακατάληκτων μονόθεμων οδοντικόληκτων σε –α (γεν. –ατος).

Γ2. Σύνταξη
Διδακτικός στόχος: η κατανόηση της διάκρισης των προτάσεων με βάση τους όρους τους.

Ενότητα 13. Δάμων και Φιντίας

Α. Κείμενο: Διόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη 10.4.3-6 (διασκευή)
Με τη διδασκαλία του κειμένου του Διόδωρου Σικελιώτη επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να έρθουν σε επαφή με το έργο του Διόδωρου Σικελιώτη,
 • να εντοπίσουν χαρακτηριστικά του κειμένου όπως είναι η παραστατική αφήγηση των γεγονότων,
 • να εξετάσουν εάν και κατά πόσο το κείμενο υπηρετεί ηθικοδιδακτικούς στόχους,
 • να παραλληλίσουν το κείμενο με εκείνο της Ενότητας 10 (Ο Σωκράτης για τη φιλία), που έχει το ίδιο θέμα.

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός στόχος: ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου των μαθητών και η επαφή τους με ομόρριζα του ουσ.  τύραννος τόσο στην α.ε. όσο και στη ν.ε.

Β2. Ετυμολογικά
Διδακτικός στόχος: η ολοκλήρωση της διδασκαλίας της παραγωγής επιθέτων από ουσιαστικά.

Γ1. Γραμματική
Διδακτικός στόχος: η εξοικείωση με τον σχηματισμό των απαρεμφάτων και των μετοχών της ενεργητικής φωνής.

Γ2. Σύνταξη
Διδακτικός στόχος: η κατανόηση του συντακτικού ρόλου των απαρεμφάτων και των μετοχών στην α.ε.

Ενότητα 14. Ένα άδικο παράπονο

Α. Κείμενο: Μύθος του Αισώπου (διασκευή)
Με τη διδασκαλία του κειμένου του Αισώπου επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να θυμηθούν την αλληγορική σημασία των μύθων του Αισώπου που έχει ήδη αναφερθεί στην Ενότητα 6,
 • να εντοπίσουν τα σημεία του κειμένου που αναδεικνύουν την ψυχική διάθεση του λιονταριού,
 • να μεταφέρουν το νόημα του μύθου στη σύγχρονη ζωή και να αναφέρουν περιπτώσεις στις οποίες βρίσκει εφαρμογή.

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός στόχος: να εμπλουτίσουν οι μαθητές το λεξιλόγιό τους με λέξεις της α.ε και της ν.ε. παράγωγες και σύνθετες του ρ. ρχω.

Β2. Ετυμολογικά
Διδακτικός στόχος: η εξοικείωση των μαθητών με την παραγωγή επιθέτων από ρήματα (α’ μέρος).

Γ. Γραμματική
Διδακτικός στόχος:

 • η εξοικείωση των μαθητών με την κλίση των τριτόκλιτων ουσιαστικών σε –ων, –οντος και –ας, –αντος,
 • η εξοικείωσή τους με την κλίση της οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα των βαρύτονων ρημάτων στη μέση φωνή και με την κλίση της οριστικής μέλλοντα του ρ. εμί.

Ενότητα 15. Η μεταμόρφωση του Λευκίππου

Α. Κείμενο: Ἀντωνῖνος Λιβεράλις, Μεταμορφώσεων Συναγωγή 17 (διασκευή)
Με τη διδασκαλία του κειμένου του Αντωνίνου Λιβεράλις επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να έρθουν σε επαφή με ένα μεταχριστιανικό κείμενο που αφηγείται μυθικές περιπτώσεις μεταμορφώσεων,
 • να εντοπίσουν τα γλωσσικά στοιχεία που συμβάλλουν στη ζωηρότητα της αφήγησης.

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός στόχος: ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου των μαθητών και η επαφή τους με ομόρριζα του ρ. φύω τόσο στην α.ε. όσο και στη ν.ε.

Β2. Ετυμολογικά
Διδακτικός στόχος: η εξοικείωση των μαθητών με την παραγωγή επιθέτων από ρήματα (β’ μέρος).

Γ. Γραμματική
Διδακτικός στόχος: η εξοικείωση των μαθητών με τον σχηματισμό και την κλίση της οριστικής του μέσου παρατατικού και αορίστου των βαρύτονων ρημάτων.

Ενότητα 16. Το θλιβερό τέλος ενός τυράννου

Α. Κείμενο: Αἰλιανός, Ποικίλη στορία 6.12 (διασκευή)
Με τη διδασκαλία του κειμένου του Αιλιανού επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να γνωρίσουν την ιστορία του τυράννου των Συρακουσών Διονυσίου Β’,
 • να προβληματιστούν πάνω στην ακραία μετάπτωση της τύχης του, που τον οδήγησε σε άθλιο τέλος,
 • να εντοπίσουν τα σημεία του κειμένου που προσδίδουν ένταση στην αφήγηση.

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός στόχος: ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου των μαθητών και η επαφή τους με ομόρριζα του ουσ.  θάλαττα/θάλασσα τόσο στην α.ε. όσο και στη ν.ε.

Β2. Ετυμολογικά
Διδακτικός στόχος: η εξοικείωση των μαθητών με τις βασικές καταλήξεις για τον σχηματισμό επιθέτων από επιρρήματα.

Γ. Γραμματική
Διδακτικός στόχος: η εξοικείωση των μαθητών με τον σχηματισμό και την κλίση της οριστικής του μέσου παρακειμένου και υπερσυντέλικου των βαρύτονων ρημάτων.

Ενότητα 17. Ένα διδακτικό παράδειγμα από τη φύση

Α. Κείμενο: Μέγας Βασίλειος, μιλίαι ες την ξαήμερον 7.3 (διασκευή)
Με τη διδασκαλία του κειμένου του Μ. Βασιλείου επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να έρθουν σε επαφή με ένα θεολογικό κείμενο,
 • να αντιληφθούν πού στοχεύει η αλληγορία του Μ. Βασιλείου,
 • να εκτιμήσουν τη γλαφυρή γλώσσα και τη ζωντανή λογοτεχνική έκφραση του Μ. Βασιλείου.

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός στόχος: να γνωρίσουν οι μαθητές α.ε. και ν.ε. παράγωγες και σύνθετες λέξεις του ουσ.  σάρξ.

Β2. Ετυμολογικά
Διδακτικός στόχος: η εξοικείωση των μαθητών με την παραγωγή επιρρημάτων από προθέσεις και επιρρήματα.

Γ1. Γραμματική
Διδακτικός στόχος: να εξοικειωθούν οι μαθητές με τον σχηματισμό των μετοχών και των απαρεμφάτων μ.φ. των βαρύτονων ρημάτων.

Γ2. Σύνταξη
Διδακτικός στόχος: να έχουν οι μαθητές μια πρώτη επαφή με τα φαινόμενα της ταυτοπροσωπίας και ετεροπροσωπίας, καθώς και με τη συνημμένη και την απόλυτη μετοχή.

Ενότητα 18. Η ειλικρίνεια ανταμείβεται

Α. ΚείμενοΜύθος του Αισώπου (διασ­κευή)
­Με τη διδασκαλία του κειμένου του Αισώπου επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να έρθουν σε επαφή με έναν ηθικοδιδακτικό μύθο του Αισώπου,
 • να παρακολουθήσουν νοερά τη σκηνή, καθώς η αφήγηση είναι αρκετά παραστατική,
 • να συζητήσουν για τους δύο ανθρώπινους τύπους που παρουσιάζονται και να δώσουν, αν μπορούν, ανάλογα παραδείγματα από την επικαιρότητα ή από τις προσωπικές τους εμπειρίες.

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός στόχος: ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου των μαθητών και η επαφή τους με ομόρριζα του ουσ.  δίκη τόσο στην α.ε. όσο και στη ν.ε.

Β2. Ετυμολογικά
Διδακτικός στόχος: η επανάληψη των φαινομένων που διδάχτηκαν οι μαθητές στις Ενότητες 11-18.

Γ. Γραμματική – Σύνταξη
Διδακτικός στόχος: η επανάληψη των φαινομένων που διδάχτηκαν οι μαθητές στις Ενότητες 11-18.

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Στόχος είναι στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές να μπορούν :

 • Να αντιληφθούν τη διαδικασία εξέλιξης­ του ανθρώπου και τη μετάβαση από την προϊστορία στην Ιστορία.
 • Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της προστασίας του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος.
 • Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των προσπαθειών του ανθρώπου για πρόοδο και καλύτερη ποιότητα ζωής.
 • Να κατανοήσουν τη σημασία του γεωγραφικού παράγοντα για τις ιστορικές εξελίξεις.
 • Να εκτιμήσουν τους αγώνες για την κατάκτηση της δημοκρατίας στην αρχαία Ελλάδα.
 • Να εκτιμήσουν την αξία της ανθρώπινης ζωής, της προσωπικής και συλλογικής ελευθερίας.
 • Να κατανοήσουν τη σημασία των γεγονότων της κλασικής εποχής για την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο.
 • Να εκτιμήσουν τη λειτουργία της δημοκρατίας ως συστατικού της ελεύθερης πολιτείας.
 • Να εκτιμήσουν την προσφορά των Ελλήνων και των Ρωμαίων στην ανάπτυξη του πολιτισμού.
 • Να αποδέχονται την ανάγκη της διεθνούς συνεργασίας.
 • Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στην πολυπολιτισμικότητα και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών.

Κεφάλαιο 1 – Η εποχή του Λίθου

O άνθρωπος δρα πριν από την ισ­τορία, δηλαδή πριν από την εμφάνιση ­των πρώτων γραπτών πηγών. Όλη αυτή η μακρότατη περίοδος, από την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη μέχρι την ανακάλυψη της γραφής, ονομάζεται Προϊστορία. Τα πρώτα ίχνη του ανθρώπου έχουν αναζητηθεί πολύ βαθιά μέσα στο χρόνο, γύρω στα 2,5 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα. Όλο αυτό το ασύλληπτο διάστημα ο άνθρωπος προοδεύει, βελτιώνει συνεχώς τις συνθήκες ζωής του, τελειοποιεί τον εργαλειακό εξοπλισμό του. Με βάση την τεχνολογική εξέλιξη προτάθηκε από τους επιστήμονες η υποδιαίρεση της Προϊστορίας. Έτσι διακρίνουμε την Εποχή του Λίθου και την Εποχή του Χαλκού. Η πρώτη περιλαμβάνει την Παλαιολιθική και τη Μεσολιθική εποχή που καλύπτουν το διάστημα από την εμφάνιση του ανθρώπου μέχρι το 6500 περίπου π.Χ. και τη Νεολιθική που τελειώνει περίπου το 3000 π.Χ.

Λέξεις Κλειδιά: προϊστορία, εποχή του λίθου, παλαιολιθική εποχή, μεσολιθική εποχή, νεολιθική εποχή.

Κεφάλαιο 2 – Η εποχή του Χαλκού

Προς το τέλος της Νεολιθικ­ής εποχής εμφανίζονται τα πρώτα εργαλεία που είναι κατασκευασμένα από χαλκό. Από το σημείο αυτό και μετά ο χαλκός χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για την κατασκευή κάθε είδους αντικειμένων και παραμερίζει την πέτρα. Γι’ αυτό και η νέα εποχή που αρχίζει ονομάζεται Εποχή του Χαλκού. Αυτή την περίοδο, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής που ονομάστηκε «εύφορη ημισέληνος» αναπτύσσονται οι πρώτοι μεγάλοι πολιτισμοί, των Σουμερίων, των Βαβυλωνίων, των Αιγυπτίων, των Εβραίων, των Φοινίκων, των Χετταίων. Συγχρόνως, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας εμφανίζονται οι πρώτοι σημαντικοί πολιτισμοί (Κυκλαδικός, Μινωικός, Μυκηναϊκός). Καθένας από τους πολιτισμούς αυτούς έχει τη δική του φυσιογνωμία. Η θάλασσα του Αιγαίου έπαιζε σπουδαίο ρόλο για την επαφή των πολιτισμών αυτών μεταξύ τους αλλά και με τους γειτονικούς πολιτισμούς της Ανατολής.

Λέξεις Κλειδιά: εποχή του χαλκού, Μέση ανατολή, Βαβυλώνιοι, Αιγύπτιοι, Εβραίοι, Φοίνικες, Χετταίοι, Κυκλαδικός πολιτισμός, Μινωικός πολιτισμός, Μυκηναϊκός πολιτισμός.

Κεφάλαιο 3 – Ο Ελληνικός κόσμος από το 1100 π.Χ. έως το 800 π.Χ.

Η πτώση του μυκηναϊ­κού πολιτισμού­ επιφέρει μια αναστάτωση στην Ελλάδα­, που διαρκεί περίπου τρεις αιώνες (1100-800 π.Χ.). Η περίοδος αυτή, παρά τις οποίες αναταράξεις, είναι γονιμότατη. Σε αυτή την περίοδο η Ελλάδα διαμορφώνεται φυλετικά, οι Έλληνες μορφοποιούν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν το δικό τους πολιτισμικό λόγο. Σημαντικότερα γεγονότα: ο πρώτος ελληνικός αποικισμός, η διαμόρφωση των ομηρικών επών και η επινόηση του ελληνικού αλφαβήτου.

Λέξεις Κλειδιά: ελληνικός αποικισμός, ομηρικά έπη, ελληνικό αλφάβητο

Κεφάλαιο 4 – Αρχαϊκή Εποχή (800-479 π.Χ.)

Κατά τους ­αιώνες 800-479 π.Χ. συντελείται μια ριζική καινοτομία. Συγκροτείται η πόλη-κράτος. Ο πολίτης αρχίζει να συ­μμετέχει στη διαχείριση των πολιτικών πραγμάτων. Ο ελληνισμός ξεπερνάει τα όριά του και αποικίζει τα παράλια της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου. Το εμπόριο, η βιοτεχνία και η ευρεία χρήση του νομίσματος δημιουργούν τις προϋποθέσεις για σημαντική οικονομική πρόοδο. Η τέχνη αναζητεί νέους ρυθμούς έκφρασης, ενώ η ποίηση εκφράζει τις καθημερινές αγωνίες του ανθρώπου. Ο ελληνισμός ενωμένος θα αποκρούσει την περσική επεκτατική πολιτική.

Λέξεις Κλειδιά: Αρχαϊκή εποχή, εμπόριο, βιοτεχνία, οικονομική πρόοδος.

Κεφάλαιο 5 – Η ηγεμονία της Αθήνας (479-431 π.Χ.)

Κύριες πηγές μας: Το Α’ βιβλίο του Θουκυδίδη, η Αθηναίων Πολιτεία του Αριστοτέλη, οι Βίοι Αριστείδης, Θεμιστοκλής, Κίμων του Πλουτάρχου. Για πρώτη φορά, στους Περσικούς πολέμους, οι ελληνικές πόλεις παραμέρισαν τις συνεχείς διαιρέσεις τους για να υπερασπιστούν αυτό που αποτ­ελούσε για τους πολίτες τους το υπέρτατο αγαθό, την ελευθερία. Η νίκη τους εναντίον των Περσών δεν ερμηνεύεται διαφορετικά. Από όλες τις ελληνικές πόλεις, η Αθήνα προσέφερε στον κοινό αγώνα τα περισσότερα. Ήταν επόμενο να δρέψει και τους καρπούς της νίκης. Κερδίζει ένα μοναδικό κύρος. Αμέσως συγκεντρώνονται γύρω της πολλές πόλεις του Αιγαίου. Συνάπτεται η Συμμαχία της Δήλου. Η δημιουργία αυτής της συμμαχίας, η εισροή στην πόλη ενός πλήθους ξένων, των μετοίκων, η εμφάνιση μεγάλων ηγετικών φυσιογνωμιών, η μετεξέλιξη του πολιτεύματος σε δημοκρατικότερη κατεύθυνση μεταβάλλουν σταδιακά την Αθήνα σε ηγέτιδα δύναμη στην Ελλάδα.

Λέξεις Κλειδιά: Περσικοί πόλεμοι, Αθήνα, Συμμαχία της Δήλου, μέτοικοι.

Κεφάλαιο 6 – Ηγεμονικοί ανταγωνισμοί και κάμψη των ελληνικών πόλεων (431-362 π.Χ.)

Κύριες πηγές μας: ο Θουκυδίδης μέχρι το 4­11 π.­Χ. και στη συνέχεια ο Ξενοφών με τα «Ελληνικά» του, που μας προσφέρουν την πορεία των γεγονότων αυτής της ­περιόδου. Ακόμη, τα έργα του Ξενοφώντα Κύρου Ανάβασις και Αγησίλαος, καθώς και οι Βίοι του Πλουτάρχου Νικίας, Αλκιβιάδης, Λύσανδρος και Πελοπίδας είναι πολύτιμες πηγές. Η περίοδος αυτή, που αρχίζει με τον Πελοποννησιακό πόλεμο και τελειώνει με τη μάχη στη Μαντίνεια, βλέπει και τις τρεις μεγάλες ελληνικές πόλεις να πορεύονται, μέσα από ψευδαισθήσεις ηγεμονίας στην Ελλάδα, σε μία αναπότρεπτη παρακμή.

Λέξεις Κλειδιά: Πελοποννησιακός πόλεμος, παρακμή, μάχη στη Μαντίνεια

Κεφάλαιο 7 – Η ανάπτυξη της Μακεδονίας

Οι Μακεδόνες βασιλείς, αντιμετωπίζοντ­ας συνεχείς κίνδυνους στον βορρά, συχνά έστρεφαν το ενδιαφέρον τους προς τον νότο, έπειτα μάλιστα από τις συνεχείς συγκρούσεις ανάμεσα στις ελληνικές πόλεις. Ο Φίλιππος Β’ εγκαινίασε πολιτική παρέμβασης στα ελληνικά θέματα με κορυφαίο γεγονός τη μάχη­ στη Χαιρώνεια (338 π.Χ.), με την οποία πέτυχε να πείσει τους Έλληνες να τον ακολουθήσουν σε εκστρατεία εναντίον των Περσών. Την εκστρατεία τελικά πραγματοποίησε ο γιος του Αλέξανδρος, ο οποίος με μια ταχεία επέλαση διέλυσε την αυτοκρατορία των Περσών φθάνοντας μέχρι την Ινδική. Το έργο του μεγάλου στρατηλάτη ανέκοψε ο πρόωρος θάνατος του (323 π.Χ.).

Λέξεις Κλειδιά: Μακεδόνες, Φίλιππος Β΄, μάχη στη Χαιρώνεια, Αλέξανδρος, εκστρατεία.

Κεφάλαιο 8 – Οι τέχνες και τα γράμματα την κλασική εποχή

Την κλασική εποχή (479-332 π.Χ.), παράλληλα με την απόκρουση του εξωτερικού εχθρού, των Περσ­ών, και την ολοκλήρωση των δημοκρατικών θεσμών, ανθίζουν τα γράμματα. Ταυτόχρονα δημιουργούνται στον ελληνικό χώρο, με πρωτοποριακό κέντρο την Αθήνα, κορυφαία έργα στις εικαστικές τέχνες γλυπτική και ζωγραφική και στην αρχιτεκτονική.

Λέξεις Κλειδιά: κλασική εποχή, έργα τέχνης, γλυπτική, ζωγραφική, αρχιτεκτονική.

Κεφάλαιο 9 – Ελληνιστικοί και Ρωμαϊκοί χρόνοι

Ο θάνατος του Αλέξανδρου (323 π­.X.) ά­φησε δυσαναπλήρωτο κενό. Οι στρατηγοί του προχώρησαν σε αγώνα αλληλοεξόντωσης με αποτέλεσμα την πολυδιάσπαση του απέραντου κράτους. Ο ελλαδικός χώρος χάνει τη ζωτικότητά του. Αντίθετα, ο ανατολικός αναζωογονείται οικονομικά και πολιτισμικά, ενώ η ελληνική καθιερώνεται ως επίσημο γλωσσικό όργανο. Παράλληλα στη Δύση η Ρώμη υψώνεται σε ισχυρή δύναμη, υποτάσσει την Καρχηδόνα και επιβάλλει τη θέλησή της στον ελλαδικό (146 π.Χ.) και στον ελληνιστικό χώρο (30 π.Χ.).

Λέξεις Κλειδιά: ελληνιστικοί χρόνοι, Ρωμαϊκοί χρόνοι, ανατολικός κόσμος

Κεφάλαιο 10 – Από τη Ρώμη στο Βυζάντιο

Η «Ρωμαϊκή ειρήνη» είναι το ιστορικό­ πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί, κατά τους τρεις πρώτους αιώνες μ.Χ., ο Χριστιανισμός. Η γέννηση του Χριστού στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας αποτελεί τομή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το Ευαγγέλιο, η διδασκαλία του Χριστού, διαδίδεται ταχύτατα. Οι απόστολοι του Χριστιανισμού, με κορυφαίο τον Παύλο, χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα στην επικοινωνία τους με τα πλήθη, γράφουν ελληνικά. Μέσα στους τρεις πρώτους αιώνες η Εκκλησία, που την ίδρυσαν οι απόστολοι, παρά τους διωγμούς εδραιώνεται. Την ίδια περίοδο, ιδίως κατά τον 3ο αιώνα μ.Χ. η Ρώμη, αντιμέτωπη με δισεπίλυτα οικονομικά προβλήματα, αρχίζει να παρακμάζει. Προσπάθειες ανασυγκρότησης με τους λεγόμενους Ιλλυριούς αυτοκράτορες έχουν μερική επιτυχία. Το κέντρο βάρους της Αυτοκρατορίας μετατοπίζεται όλο και περισσότερο προς τον ανατολικό μεσογειακό χώρο, όπου το ελληνικό στοιχείο κυριαρχεί. Τέλος ο Κωνσταντίνος με το διάταγμα των Μεδιολάνων, που θεσπίζει την ανεξιθρησκία, και τη μεταφορά της πρωτεύουσας του κράτους στο Βυζάντιο μεταλλάσσει την πορεία της ιστορίας και θέτει τα θεμέλια για τη δημιουργία της Ελληνικής Μεσαιωνικής Αυτοκρατορίας.

Λέξεις Κλειδιά: Βυζάντιο, Κωνσταντίνος, διάταγμα των Μεδιολάνων, Χριστιανισμός.

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας είναι να κατακτήσουν οι μαθητές το βασικό όργανο επικοινωνίας της γλωσσικής τους κοινότητας, ώστε να επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι:

 • Να αναπτυχθούν διανοητικά και συναισθηματικά.
 • Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του λόγου για τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, ώστε είτε ως πομποί είτε ως δέκτες του λόγου να μετέχουν στα κοινά ως ελεύθεροι δημοκρατικοί πολίτες με κριτική και υπεύθυνη στάση.
 • Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα δομικά και γραμματικά στοιχεία της νεοελληνικής γλώσσας στον προτασιακό και κειμενικό λόγο, ώστε να κατανοούν και να αιτιολογούν και τις τυχόν παρεκκλίσεις ή ανατροπές των παραπάνω στοιχείων.
 • Να εκτιμήσουν, επίσης, τη σημασία της γλώσσας ως βασικού φορέα της έκφρασης και του πολιτισμού κάθε λαού.
 • Να εκτιμήσουν την πολιτιστική τους παράδοση της οποίας βασικό στοιχείο και φορέας είναι η γλώσσα, σεβόμενοι συγχρόνως τη γλώσσα και τις πολιτιστικές αξίες άλλων λαών.
 • Να κατανοήσουν, τέλος, οι μαθητές ότι οι αλληλεπιδράσεις των λαών αποτυπώνονται και στη γλώσσα τους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η ενότητα: Πρώτες μέρες σ’ ένα νέο σχολείο

­Σ’ αυτή την ενότητα: ­­

 • Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τουςπαράγοντες της επικοινωνίας (ποιος μιλάει ή γράφει, σε ποιον, για ποιο σκοπό, με ποιο θέμα, πού και πότε).
 • Θα μελετήσουμε ποικίλουςκώδικες επικοινωνίας.
 • Θα γνωρίσουμε διάφοραείδη προτάσεων.
 • Θα διαβάσουμε, θα μιλήσουμε και θα γράψουμε για τις σκέψεις και τα συναισθήματα από τιςπρώτες μέρες στο νέο σχολείο, το Γυμνάσιο.

Βασικοί Όροι – Λέξεις κλειδιά: ανταλλαγή μηνυμάτων, πομπός, δέκτης, κώδικας, προφορική επικοινωνία, γραπτή επικοινωνία, σήματα, πολυτροπικά κείμενα, απλή πρόταση, ελλειπτική πρόταση, επαυξημένη πρόταση, αποφαντικές προτάσεις, ερωτηματικές προτάσεις, επιφωνηματικές προτάσεις, ακροατής, συνθήκες επικοινωνίας, καταφατικές προτάσεις, αρνητικές προτάσεις

2η ενότητα: Επικοινωνία στο σχολείο

­Σ’ αυτή την­ ενότητα: ­

 • Θα γνωρίσουμε καλύτερα διάφοραείδητου προφορικού και του γραπτού λόγου.
 • Θα μάθουμε να χρησιμοποιούμε τοκατάλληλο ύφοςκαι λεξιλόγιο ανάλογα με τον αποδέκτη του μηνύματος και το μέσο-δίαυλο μετάδοσής του.
 • Θα καταλάβουμε τορόλο της παραγράφουσ’ ένα κείμενο και θα ασκηθούμε να γράφουμε παραγράφους.
 • Θα συζητήσουμε με τουςσυμμαθητέςμας και θα επικοινωνήσουμε (μέσα από κείμενα) με άλλους μαθητές.

Βασικοί Όροι – Λέξεις κλειδιά: πομπός, δέκτης, σκοπός, μήνυμα, παράγραφος, θεματική πρόταση, λεπτομέρειες, κατακλείδα, παράγοντες, μέσο – δίαυλος επικοινωνίας, αυτονομία, συνδετικές λέξεις, περιθώριο­

3η ενότητα: Ταξίδι στον κόσμο της φύσης

­Σ’ αυτή την εν­ότητ­α: ­

 • Θα γνωρίσουμε μαζί διαφορετικάείδη κειμένων:
  • τα περιγραφικά,
  • τα αφηγηματικά,
  • κείμενα στα οποία υπάρχουν επιχειρήματα.
 • Θα μάθουμε να κάνουμε τηνπερίληψη ενός κειμένου.
 • Θα μιλήσουμε και θα γράψουμε για τη σχέση μας με τηφύση με αφορμή τα κείμενα.

Βασικοί Όροι – Λέξεις κλειδιά­: περιγραφή, αναπαράσταση, χώρος, γλαυκότητα, αφήγηση, γεγονός, χρόνος, περίληψη, επιχείρημα, νόημα λέξεων, εικόνα

4η ενότητα: Φροντίζω για τη διατροφή και την υγεία μου

­Σ’ αυτή την ενότ­ητα:

 • Θα μιλήσουμε για τορόλο του ουσιαστικού και του επιθέτου στην πρόταση.
 • Θα μάθουμε τις διαφορετικέςκλίσεις των ουσιαστικών και των επιθέτων.
 • Θα αντιληφθούμε πώς λειτουργούν οι βασικότεροι μηχανισμοί δημιουργίας λέξεων, ηπαραγωγή και η σύνθεση.
 • Θα συζητήσουμε και θα γράψουμε περιγράφοντας τηδιατροφή μας σήμερα.

­

Βασικοί Όροι – Λέξεις κλειδιά: ονοματική φράση, ρηματική φράση, απλή μορφή, διευρυμένη μορφή, υποκείμενο, κατηγορούμενο, αντικείμενο, συμπλήρωμα, φυσικό γένος, γραμματικό γένος, ονομαστική, γενική, αιτιατική, κλητική, δικατάληκτα, τρικατάληκτα, ισοσύλλαβα, ανισοσύλλαβα, πρόθημα, παράγωγη λέξη, συνθετικό, κατάληξη

Σ’ αυτή την ενότ­­ητα:

 • Θα καταλάβουμε τοβασικό ρόλο του ρήματος στην πρόταση.
 • Θα μάθουμε τιςμορφές του ρήματος και θα συσχετίσουμε μερικές από αυτές με τη σημασία του.
 • Θα μάθουμε ποια είναι τασυνδετικά ρήματα και πώς μπορούν να μας βοηθήσουν στην περιγραφή.
 • Θα αντιληφθούμεπώς παράγουμε ρήματα από άλλα μέρη του λόγου ή άλλα ρήματα.
 • Θα συνειδητοποιήσουμετο ρόλο του ρήματος σε μια αφήγηση και πόσο σημαντική είναι η επιλογή του κατάλληλου ρήματος σε ένα αφηγηματικό κείμενο.
 • Θα διαβάσουμε και θα γράψουμε αφηγήσεις για τοθέατρο και τον κινηματογράφο.

Βασικοί Όροι – Λέξεις κλειδιά: βασικό στοιχείο πρότασης, ρηματική φράση, ενικός, πληθυντικός, πρόσωπα ρημάτων, ενεργητική διάθεση ρημάτων, παθητική διάθεση ρημάτων, μέση διάθεση ρημάτων, ουδέτερη διάθεση ρημάτων, χρονική βαθμίδα, περιγραφή προσώπων, προθήματα, επιθήματα, έκφραση σκέψεων, έκφραση συναισθημάτων

6η ενότητα: Οι δημιουργικές δραστηριότητες στη ζωή μου

Σ’ αυτή την ενότητα: ­­

 • Θα καταλάβουμε ότι κάθεπτώση του ουσιαστικού έχει συγκεκριμένες λειτουργίες μέσα στην πρόταση.
 • Θα συνειδητοποιήσουμε τορόλο του ουσιαστικού, όταν προσδιορίζει άλλο ουσιαστικό.
 • Θα μάθουμε πώς σχηματίζουμεπαράγωγα ουσιαστικά από άλλα ουσιαστικά, ρήματα και επίθετα.
 • Θα διακρίνουμε τακύρια σημεία σε μια παράγραφο και θα μάθουμε να χρησιμοποιούμε πλαγιότιτλους.
 • Θα μιλήσουμε και θα γράψουμε γιαδραστηριότητες που μας ψυχαγωγούν και μας κάνουν να νιώθουμε δημιουργικοί.

Βασικοί Όροι – Λέξεις κλειδιά: υποκείμενο, ονομαστική, αντικείμενο, αιτιατική, γενική, συνδετικά ρήματα, κατηγορούμενο υποκειμένου, κατηγορούμενο αντικειμένου, ετερόπτωτος, ομοιόπτωτος, ετερόπτωτοι προσδιορισμοί, γενική, διαστάσεις, μονάδες μέτρησης, ιδιότητα, σκοπός, χρήση, ομοιόπτωτος προσδιορισμός, παράθεση, επεξήγηση, καταλήξεις, επιθήματα, προθήματα, θεματική πρόταση, πλαγιότιτλος­

7η ενότητα: Ο κόσμος μέσα από την οθόνη-εικόνα

­­Σ’ αυτή την ενότητα:

 • Θα αναγνωρίσουμε σε κείμενα τη σημασία και την κλίση τουάρθρου.
 • Θα μάθουμε τους τρόπουςπαραγωγής επιθέτων.
 • Θα μελετήσουμε περισσότερο τηνοργάνωση της περιγραφήςχώρου, προσώπου, κατάστασης κ.λπ.
 • Θα μιλήσουμε και θα γράψουμε για τονκόσμο της οθόνης-της εικόνας(της τηλεόρασης, του διαδικτύου κ.λπ).

Βασικοί Όροι – Λέξεις κλειδιά: άρθρο, οριστικό άρθρο, συγκεκριμένα άρθρα, γενικευτικά άρθρα

8η ενότητα: Αθλητισμός και Ολυμπιακοί Αγώνες: Παρακολουθώ και συμμετέχω

­Σ’ αυτή την ενό­τητα:

 • Θα γνωρίσουμε τηνπαρατακτική σύνδεσηκαι το ασύνδετο σχήμα στο λόγο μας.
 • Θα μάθουμε ορισμένουςσυνδέσμουςπου χρησιμοποιούμε στην παρατακτική σύνδεση.
 • Θα μελετήσουμε τασημεία στίξηςπου χρησιμοποιούμε στην παρατακτική σύνδεση και το ασύνδετο σχήμα.
 • Θα συνεχίσουμε τημελέτη αφηγηματικών κειμένωνκαι τις παρατηρήσεις μας πάνω στο λόγο της αφήγησης.
 • Θα συζητήσουμε και θα γράψουμε για τοναθλητισμόκαι τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο παρελθόν και στην εποχή μας, είτε αθλούμαστε οι ίδιοι είτε μας αρέσει να παρακολουθούμε αγώνες.

Βασικοί Όροι – Λέξεις κλειδιά: ­περίοδος, κύρια/ανεξάρτητη πρόταση, εξαρτημένη/δευτερεύουσα πρόταση, σύνδεσμοι, παρατακτική σύνδεση, κόμμα, τελεία, ασύνδετο σχήμα, αντικειμενική στάση, υποκειμενική στάση

9η ενότητα: Ανακαλύπτω τη μαγεία της γνώσης

Σ’ αυτή την εν­ό­τητα: ­

 • Θα μιλήσουμε για τις σχέσεις των λέξεων μέσα στη φράση-πρόταση, τη δυνατότητα που έχουμε να τις συνδυάζουμε και να τις αντικαθιστούμε με άλλες (συνταγματικός – παραδειγματικός άξονας).
 • Θα αντιληφθούμε τηνευελιξία και την οικονομία της ελληνικής γλώσσας.
 • Θα κατανοήσουμε τη χρήσηειδικού λεξιλογίου σε διαφορετικά είδη κειμένων.
 • Θα ασκηθούμε στομετασχηματισμό ενός κειμένου σε διαφορετικό είδος λόγου.
 • Θα μιλήσουμε και θα γράψουμε γιατη σχέση μας με το βιβλίο και τον κόσμο της γνώσης.

Βασικοί Όροι – Λέξεις κλειδιά: συνταγματικός άξονας, παραδειγματικός άξονας, έμφαση­

10η ενότητα: Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό του

­Σ’ αυτή την ενότητα:

 • Θα μάθουμε να διακρίνουμε τιςδευτερεύουσες προτάσεις από τις κύριες και να αναγνωρίζουμε τις λειτουργίες τους μέσα στην περίοδο.
 • Θα μελετήσουμε τηνυποτακτική σύνδεση των προτάσεων και τους συνδέσμους που χρησιμοποιούμε σε αυτήν.
 • Θα προσπαθήσουμε να αναγνωρίσουμε το ρόλο τωνσημείων στίξης στο λόγο.
 • Θα ασκηθούμε στηχρήση λεξικών.
 • Θα μιλήσουμε και θα γράψουμε ο καθένας γιατον τόπο του και τον πολιτισμό του.

Βασικοί Όροι – Λέξεις κλειδιά:αντικείμενο, υποκείμενο, επιρρηματικός προσδιορισμός, χρόνος, αιτία, σκοπός, αποτέλεσμα, υπόθεση, εναντίωση, υποτακτική σύνδεση, υποτακτικοί σύνδεσμοι, ανισοσύλλαβα ονόματα, δικατάληκτα ονόματα, δραματοποίηση, επιθήματα, ισοσύλλαβα ονόματα, παραγωγή, περίσταση επικοινωνίας, προθήματα, σύνθεση, τρικατάληκτα ονόματα, υποκοριστικά

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση:­

 • Να προσλαμβάνουν το λογοτεχνικό κείμενο ως έργο τέχνης και αισθητικό φαινόμενο στενά δεμένο με την εποχή του.
 • Να κατανοήσουν την ιδιαιτερότητα της λογοτεχνικής γλώσσας, τον μεταφορικό και συμβολικό χαρακτήρα της, και να ανακαλύψουν την αισθητική λειτουργία της.
 • Να κατακτήσουν την ικανότητα συναισθηματικής συμμετοχής.
 • Να ερμηνεύουν με δημιουργικό τρόπο τα λογοτεχνικά έργα.
 • Να ανακαλύψουν και να ασκήσουν τις καλλιτεχνικές δεξιότητές τους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ενότητα 1: Ο άνθρωπος και η φύση, Πόλη – Ύπαιθρος

Η φύση με την ομορφιά της γίνεται πηγή απόλαυσης και αρμονίας για τον άνθρωπο, με τα αρώματα και τους χυμούς της γεννά επιθυμίες για τη ζωή και τον έρωτα, με τα χρώματα και τους ήχους της γίνεται τόπος παιχνιδιού και χαράς για τα παιδιά. Όμως, στην επαφή του με το περιβάλλον ο άνθρωπος πολλές φορές ενεργεί καταστροφικά, διαταράσσει τις ισορροπίες που διέπουν το οικοσύστημα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ίδια η ύπαρξή του. Η λογοτεχνία έχει υμνήσει με πολλούς τρόπους την ομορφιά που υπάρχει γύρω μας –στην ύπαιθρο, στην πόλη, στη θάλασσα– και με άμεσο ή έμμεσο τρόπο μας δείχνει ότι η φύση αποτελεί πηγή ζωής και πως η προστασία της είναι απαραίτητη για την επιβίωσή μας.

 • Εκπρόσωποι – Λογοτέχνες:
  Γιώργος Δροσίνης,Θαλασσινά τραγούδια
  Γιάννης Ρίτσος,Τζιτζίκια στήσαν το χορό και
  Οδυσσέας Ελύτης, Κάτω στης μαργαρίτας το αλωνάκι
  Ίταλο Καλβίνο, Μανιτάρια στην πόλη

Ενότητα 2: Λαογραφικά

­Στην ενότητα αυτή συγκεντρώνονται κείμενα τα οποία επιχειρούν να καταγράψουν τις ποικίλες όψεις του λαϊκού πολιτισμού, τόσο μέσα από απανθίσματα αυθεντικοΰ και γνήσιου λαϊκού λόγου (λαϊκό θέατρο/θέατρο σκιών, δημοτικά τραγούδια) όσο και μέσα από έργα γνωστών συγγραφέων που αποτυπώνουν τη λαϊκή νοοτροπία και συμπεριφορά. Στα κείμενα αυτά μπορεί να βρει κανείς χαρακτηριστικούς λαϊκούς τΰπους, ποικίλα λαϊκά έθιμα, λαϊκές παραδόσεις, παγιωμένες λαϊκές αντιλήψεις και προλήψεις κ.ά. Είναι γνωστό ότι ένα μέρος της λαϊκής παράδοσης χάνεται και ένα άλλο κατορθώνει να επιβιώνει μέσα στο χρόνο. Με αυτό το δεδομένο, στα κείμενα που ακολουθοΰν καθρεφτίζονται όψεις της λαϊκής ζωής που σιγά σιγά σβήνουν ή έχουν ήδη χαθεί, αλλά και ισχυρές συνήθειες του λαού και αντιλήψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν.

 • Εκπρόσωποι – Λογοτέχνες:
  Λαϊκό Παραμύθι,Το πιο γλυκό ψωμί
  Αντώνης Μόλλας,Η πείνα του Καραγκιόζη
  Δημοτικό Τραγούδι, Ύπνε μου κι έπαρέ μου το
  Μαρία Ιορδανίδου, Τα φαντάσματα
  Κοσμάς Πολίτης, Τα τσερκένια

Ενότητα 3: Οικογενειακές Σχέσεις

­­­Τα κείμενα της ενότητας αυτής επιχειρούν να αποδώσουν την πολυπλοκότητα των σχέσεων, όπως αυτές διαμορφώνονται στο εσωτερικό της οικογένειας. Παρουσιάζονται ποικίλες εκδοχές των οικογενειακών σχέσεων, όπως γονιών και παιδιών, παιδιών και ηλικιωμένων ατόμων (παππούς – γιαγιά), μητέρας και κόρης. Μέσα από τα κείμενα, τα οποία ανήκουν σε διαφορετικές περιόδους της νεοελληνικής και της ξένης λογοτεχνίας, αναδεικνύονται η διαχρονικότητα και η οικουμενικότητα της οικογένειας ως θεσμού, αλλά και οι εξελίξεις της στο πέρασμα των χρόνων.

 • Εκπρόσωποι – Λογοτέχνες:
  Άγγελος Σικελιανός,Της μάνας μου
  Εμμανουήλ Ροΐδης,Η εορτή του πατρός μου
  Λάμπρος Πορφύρας, Το στερνό παραμύθι
  Λέων Τολστόι, Ο παππούς και το εγγονάκι
  Ζωρζ Σαρή, Νινέτ
  Τούλα Τίγκα, Τα πράγματα στρώνουν περισσότερο

Ενότητα 4: Θρησκευτική Ζωή

­­­Στα κείμενα της ενότητας αυτής παρουσιάζονται οι ποικίλοι τρόποι (ατομική ή ομαδική προσευχή, υλικά αφιερώματα, τάματα), με τους οποίους εκδηλώνεται η πίστη σε ανθρώπους διαφορετικής τοπικής, κοινωνικής και οικονομικής προέλευσης. Η πίστη αποτελεί για τον άνθρωπο καταφύγιο και παρηγοριά στις δύσκολες ώρες του, του δίνει χαρά και εσωτερική πληρότητα όταν αισθάνεται ότι προσφέρει στον συνάνθρωπο, γεννά μέσα του αγάπη και ευαισθησία για όλα τα πλάσματα του Θεού. Αυτό που προβάλλεται, επίσης, μέσα από τα κείμενα είναι ότι η σχέση που αναπτύσσει ο άνθρωπος με τον Θεό επηρεάζει τον τρόπο της σκέψης και των ενεργειών του.

 • Εκπρόσωποι – Λογοτέχνες:
  Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης,Στην Παναγία τη Σαλονικιά
  Κ.Π. Καβάφης,Δέησις
  Στρατής Μυριβήλης, Η λιτανεία
  Κάρολος Ντίκενς, Παραμονή Χριστουγέννων
  Παντελής Καλιότσος, Πασχαλινή ιστορία

Ενότητα 5: Εθνική Ζωή

­­­Τα λογοτεχνικά κείμενα της «εθνικής ζωής» αναφέρονται σε γεγονότα και πράξεις που σχετίζονται με την ιστορία της νεότερης Ελλάδας και τους αγώνες του ελληνισμού για την ανεξαρτησία του. Αρχίζουν από τα χρόνια των κλεφτών, εστιάζουν στον Αγώνα του 1821, του κορυφαίου γεγονότος του σύγχρονου ελληνισμού, και αφού σταθούν στον Ελευθέριο Βενιζέλο και την Κατοχή, φτάνουν στο έπος του Πολυτεχνείου, την τελευταία αγωνιστική εκδήλωση του ελληνικού λαού για την υπεράσπιση των ελευθεριών του. Η ποικιλία των κειμένων (κλέφτικο τραγούδι, μυθιστορηματική βιογραφία, χρονικό, αφήγημα, σύγχρονη ποίηση) δείχνει το συνεχές και πολύμορφο ενδιαφέρον της λογοτεχνίας για τους εθνικούς και τους απελευθερωτικούς αγώνες.

 • Εκπρόσωποι – Λογοτέχνες:
  Κλέφτικο τραγούδι,Ένας αϊτός περήφανος
  Γιάννης Βλαχογιάννης,Η Έξοδο
  Παντελής Πρεβελάκης, Ο Κρητικός – Η Πολιτεία
  Γιώργος Θεοτοκάς, Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου 1940
  Δημήτρης Ψαθάς, Οι πιτσιρίκοι
  Κύπρος Χρυσάνθης, 17 του Νοέμβρη 1973 (Χαράματα)

Ενότητα 6: Παλαιότερες μορφές ζωής

­­­Τα έργα της λογοτεχνίας, εκτός από την ευχαρίστηση και την ψυχική ανάταση που προσφέρουν, συχνά λειτουργούν και ως ντοκουμέντα, όπου καταγράφονται και διασώζονται στοιχεία του πολιτισμικού και του ανθρωπογεωγραφικού περιβάλλοντος της εποχής και του τόπου στον οποίο αναφέρονται. O κόσμος δεν ήταν πάντα όπως είναι σήμερα. Οι κοινωνίες, οι άνθρωποι, οι αντιλήψεις, οι νοοτροπίες, οι ανάγκες, το περιβάλλον αλλάζουν συνεχώς. Πολύ συχνά επομένως τα κείμενα λειτουργούν ως καθρέφτες αυτών των παλαιότερων μορφών ζωής. Στην ενότητα που ακολουθεί έχουν συγκεντρωθεί κείμενα που καταγράφουν και διασώζουν αυτές τις μορφές ζωής, άλλες από τις οποίες έχουν παρέλθει οριστικά (π.χ. η σκληρή αντιμετώπιση των μαθητών σε παλαιότερες εποχές ή η παραδοσιακή αγροτική ζωή), ενώ άλλες επιβιώνουν μέχρι σήμερα (π.χ. ο θερινός κινηματογράφος).

 • Εκπρόσωποι – Λογοτέχνες:
  Κώστας Κρυστάλλης,Ηλιοβασίλεμα
  Νίκος Καζαντζάκης,Η Νέα Παιδαγωγική
  Νίκος Θέμελης, Η αφήγηση του Αρχιμάστορα
  Ευγενία Φακίνου, Η ζωή στη Σύμη
  Ντίνος Δημόπουλος, Ο Σαρλό και το αθάνατο νερό

Ενότητα 7: Ταξιδιωτικά κείμενα

­­­Tα ταξίδια σε ξένες χώρες είναι συνδεδεμένα με το πρωτόγνωρο, με το άγνωστο και το μυστηριώδες. Αποτελούν καλή ευκαιρία για να γνωρίσουμε τις ξένες χώρες, τους κατοίκους και τις συνήθειές τους. Είναι όμως και αφορμή για περιπέτεια και φυγή από την καθημερινότητα. Στην ενότητα αυτή ανθολογούνται κείμενα που αναφέρονται στον τόπο μας, όπως τον βλέπουμε και τον ζούμε εμείς οι Έλληνες, αλλά και όπως τον βιώνουν οι ξένοι επισκέπτες του. Υπάρχουν επίσης ταξιδιωτικά κείμενα που μας μεταφέρουν σε ξένους τόπους και άλλους τρόπους ζωής. Ζούμε σε μια εποχή που οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στα κράτη και τους λαούς σιγά σιγά καταργούνται και η παγκόσμια κοινότητα αναζητεί τρόπους προσέγγισης και συνύπαρξης των λαών. Τα λογοτεχνικά έργα, τα οποία συμβάλλουν στη γνωριμία, την επικοινωνία και την ευαισθητοποίησή μας γύρω από τον κόσμο και τους ανθρώπους, είναι ένα καλό μέσο για την καλλιέργεια ενός οικουμενικού πνεύματος που θα οδηγήσει στην αποδοχή του διαφορετικού.

 • Εκπρόσωποι – Λογοτέχνες:
  Νάνος Βαλαωρίτης,Με πλοίο
  Κώστας Ουράνης,Το θέλγητρο της Ανδαλουσίας
  Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ, Οδοιπορικό στην Ινδία
  Τζών Φώουλς, Κοιτώντας την Αθήνα
  Μιχάλης Γκανάς, Γυάλινα Γιάννινα

Ενότητα 8: Η αποδημία – Ο καημός της ξενιτιάς – Ο ελληνισμός έξω από τα σύνορα – Τα μικρασιατικά – Οι πρόσφυγες

­­­Η αποδημία, η απομάκρυνση δηλαδή των ανθρώπων από τον τόπο όπου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν, είναι τόσο παλαιό φαινόμενο όσο και η οργάνωσή τους σε κοινωνίες. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να ξενιτευτούν για πολλούς και διάφορους λόγους – ιστορικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς. Τα κείμενα στην ενότητα αυτή έχουν επιλεγεί για να δείξουν τις διαφορετικές μορφές της αποδημίας, τα συναισθήματα που νιώθουν όσοι ξενιτεύονται, αλλά και τον αγώνα επιβίωσης που δίνουν οι μετανάστες, οι εκπατρισμένοι και οι πρόσφυγες στις χώρες υποδοχής τους.

 • Εκπρόσωποι – Λογοτέχνες:
  Ιωάννης Βηλαράς,Πουλάκι
  Γιώργος Θεοτοκάς,Ο Δημοτικός Κήπος του Ταξιμιού
  Διδώ Σωτηρίου, Ταξίδι χωρίς επιστροφή
  Θανάσης Βαλτινός, Η καλή μέρα απ’ το πρωί φαίνεται
  Μαρούλα Κλιάφα, Ο δρόμος για τον Παράδεισο είναι μακρύς

Ενότητα 9: Αθλητισμός

­­O αθλητισμός είναι δραστηριότητα αναπόσπαστη από τη ζωή των ανθρώπων. Οι άνθρωποι σήμερα γυμνάζονται και αθλούνται, είτε επειδή είναι επαγγελματίες σ’ αυτόν το χώρο είτε από χόμπι είτε για λόγους υγείας, για να ασκήσουν το σώμα τους. Επίσης, παρακολουθούν και συμμετέχουν στις αθλητικές δραστηριότητες ως φίλαθλοι. Κορυφαία αθλητική εκδήλωση είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, στους οποίους γίνεται προσπάθεια να διασωθούν τα ιδεώδη της ευγενούς άμιλλας, της συναδέλφωσης και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, και οι άνθρωποι να αντλήσουν ευχαρίστηση από τη συμμετοχή τους σε μια παγκόσμια γιορτή. Ο αθλητισμός, ακόμη, στις καθημερινές διαστάσεις του, είναι ένα σχολείο διάπλασης του χαρακτήρα, ιδίως των νέων ανθρώπων που μαθαίνουν να αγωνίζονται με υπομονή και επιμονή, να θέτουν στόχους και να προσπαθούν να τους υλοποιήσουν. Έτσι, συνηθίζουν να αυτοπειθαρχούν και να συνεργάζονται με τους άλλους.

 • Εκπρόσωποι – Λογοτέχνες:
  Κωστής Παλαμάς,Ο Ολυμπιακός ύμνος
  Πέτρος Χάρης,Δρόμος 100 μέτρων
  Αγγελική Βαρελλά, Η νίκη του Σπύρου Λούη

Ενότητα 10 : Η αγάπη για τους συνανθρώπους μας, Οι φιλικοί δεσμοί, Η αγάπη

­­­Στην ενότητα αυτή ανθολογούνται κείμενα που αναφέρονται στα συναισθήματα και στις ανθρώπινες σχέσεις. Τέτοια αισθήματα είναι η αγάπη για τα οικογενειακά μας πρόσωπα, η συμπάθεια, η αλληλεγγύη αλλά και οι φιλικοί δεσμοί, η συζυγική αφοσίωση, τα ερωτικά σκιρτήματα. Τα κείμενα προέρχονται από την ελληνική και την ξένη λογοτεχνική δημιουργία και ανήκουν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

 • Εκπρόσωποι – Λογοτέχνες:
  Ειρήνη Μάρρα,Τα κόκκινα λουστρίνια
  Δημοτικό Τραγούδι,Κόρη που λάμπει
  Λίτσα Ψαραύτη, Ο Κωνσταντής
  Γιάννης Ρίτσος, Πρωινό άστρο
  Αργύρης Εφταλιώτης, Αγάπης λόγια
  Οδυσσέας Ελύτης, Όλα τα πήρε το καλοκαίρι
  Όσκαρ Ουάιλντ, Ο πιστός φίλος
  Μιμίκα Κρανάκη, Ένα τόπι χρωματιστό

Ενότητα 11: Η βιοπάλη, Το αγωνιστικό πνεύμα του ανθρώπου

­­­Η λογοτεχνική γραφή ανέδειξε πολλές φορές παραδείγματα ανθρώπων που, παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισαν, δεν έπαψαν να παλεύουν και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους στη ζωή. Μικροί βιοπαλαιστές αποτέλεσαν πολλές φορές κεντρικούς ήρωες των λογοτεχνικών κειμένων. Τέτοια παραδείγματα αγωνιστικού πνεύματος και σκληρής βιοπάλης θα συναντήσετε στα κείμενα που περιλαμβάνονται σ’ αυτή την ενότητα. Προέρχονται από την προφορική λαϊκή παράδοση, από την παλαιά και νεότερη παραγωγή Ελλήνων και ξένων συγγραφέων και από τη σύγχρονη παιδική λογοτεχνία.

 • Εκπρόσωποι – Λογοτέχνες:
  Λαϊκό παραμύθι,Ο φτωχός και τα γρόσια
  Τέλλος Άγρας,Το ξανθό παιδί και Νικηφόρος Βρεττάκος, Το παιδί με τα σπίρτα
  Άντον Τσέχωφ, Ο Βάνκας
  Μαρία Πυλιώτου, Λεώνη

Ενότητα 12: Προβλήματα της σύγχρονης ζωής

­­­Η ζωή στις αναπτυγμένες χώρες του πλανήτη προσφέρει στους ανθρώπους τις ανέσεις της τεχνολογίας και σε μεγάλο βαθμό τους έχει απαλλάξει από προβλήματα του παρελθόντος, σχετικά με ασθένειες, έλλειψη αγαθών κ.λπ. Ωστόσο, στη θέση των παλαιών προβλημάτων ήρθαν άλλα, δυσκολότερα πολλές φορές, τα οποία απειλούν τον άνθρωπο εκθέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή και την ευτυχία του. Η ανεργία, η μόλυνση του περιβάλλοντος, τα ναρκωτικά, ο ρατσισμός και οι κοινωνικές αδικίες είναι μερικά από τα σύγχρονα προβλήματα στα οποία αναφέρονται τα κείμενα της ενότητας αυτής. Με αφορμή τα κείμενα αυτά μπορείτε να προβληματιστείτε και να εκφράσετε τις απόψεις σας για το πώς μπορούμε να προστατέψουμε τη ζωή και το περιβάλλον μας από ποικίλους νέους κινδύνους.

 • Εκπρόσωποι – Λογοτέχνες:
  Αντώνης Σαμαράκης,Γραφείον ιδεών
  Λουίς Σεπούλβεδα,Το μαύρο κύμα
  Κρίτων Αθανασούλης, Παράπονο σκύλου
  Ελένη Σαραντίτη, Όπως τα βλέπει κανείς…

Ενότητα 13: Οι φίλοι μας τα ζώα

­­­Τα ζώα, άγρια και ήμερα, κατοικίδια ή ελεύθερα στη φύση, προσφέρουν στον άνθρωπο βοήθεια, προστασία, συντροφιά, τροφή· εκείνος, από την πλευρά του, ανταποδίδει με την αγάπη, τον σεβασμό και τη φροντίδα του. Η σωστή συμπεριφορά των ανθρώπων προς τα ζώα αποτελεί στις μέρες μας ένδειξη πολιτισμού· γι’ αυτό πολλές οργανώσεις προστατεύουν τα δικαιώματα των ζώων. Τα κείμενα που περιλαμβάνονται στην ενότητα έχουν κεντρικό θέμα τους αυτήν ακριβώς την παρουσία των ζώων στη ζωή των ανθρώπων και εξετάζουν τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της συνύπαρξης και συμβίωσής τους με αυτούς.

 • Εκπρόσωποι – Λογοτέχνες:
  Ανδρέας Καρκαβίτσας,Το μνήμα της μάνας
  Γρηγόριος Ξενόπουλος,Η γάτα του παπά
  Ηλίας Βενέζης, Η Δάφνη
  Λιλή Ζωγράφου, Στρίγκλα και καλλονή
  Γιώργος Σκαμπαρδώνης, Η Βαγγελιώ-δεν-είσαι-εντάξει
  Τζακ Λόντον, Ο αδάμαστος