Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2022

Έναρξη εγγραφών

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας γνωστοποιεί τις οριστικές ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων ελληνομάθειας Μαΐου 2022. Οι εγγραφές για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας θα πραγματοποιηθούν από 1 Φεβρουαρίου έως 20 Μαρτίου 2022.

Επίπεδα Ημερομηνίες Εξετάσεις Εξέταστρα
Α1 (για παιδιά 8-12 ετών) Στοιχειώδης Γνώση Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 (πρωί) γραπτές * 65 ευρώ
Α1 (για εφήβους και ενηλίκους) γραπτές *
A2 Βασική Γνώση Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 (μεσημέρι) γραπτές *
Β1 Μέτρια Γνώση Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 (απόγευμα) γραπτές *
Β2 Καλή Γνώση Τρίτη 24 Μαΐου 2022 (πρωί) γραπτές * 73 ευρώ
Γ1 Πολύ Καλή Γνώση Τρίτη 24 Μαΐου 2022 (απόγευμα) γραπτές *
Γ2 Άριστη Γνώση Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 (πρωί) γραπτές *
Εγγραφές Από 1 Φεβρουαρίου έως 20 Μαρτίου 2022

 

 

 

* Οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται αμέσως μετά τις γραπτές.

 

Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς

Οι οριστικές ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων ελληνομάθειας για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς για την περίοδο Ιανουαρίου 2022 – Μαΐου 2022, είναι οι παρακάτω:

Εξεταστική Περίοδος Ημερομηνίες Εγγραφών Ημερομηνία Εξέτασης
Ιανουάριος Από 22 Νοεμβρίου έως 12 Δεκεμβρίου 2021 Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 (πρωί)
Μάιος Από 1η Φεβρουαρίου έως 20 Μαρτίου 2022 Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 (πρωί)

Σας υπενθυμίζουμε ότι στις συγκεκριμένες εξετάσεις μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνο πολίτες χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ εξαίρεση, μόνο για τα εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα, και πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι καλούνται να το καταθέσουν σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα προκήρυξη. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επισκεφτείτε την παρακάτω ιστοσελίδα http://www.greek-language.gr/certification/node/19.html

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

πηγή: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας