ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ

e-ELLINOMATHEIA

“Η ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ ΛΕΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ”

Πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό για την ανάδειξη της ομορφότερης λέξης της ελληνικής γλώσσας και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ΜΙΑ (1) ΠΛΗΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ για μαθήματα ελληνικής γλώσσας από το e-Ellinomatheia!

Για συμμετοχή:

α) LIKE στη φωτογραφία του διαγωνισμού στo Facebook

β) SHARE το post του διαγωνισμού στο Facebook

γ) Ψήφισε την ομορφότερη λέξη της ελληνικής γλώσσας.

Ο διαγωνισμός θα λήξει στις 08-02-2021 (ώρα 23:59). Ο μεγάλος νικητής θα ανακοινωθεί στις 09-02-2021, Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας!

ΨΗΦΙΣΕ ΕΔΩ

 

 

 


Όροι συμμετοχής

1. Η εταιρεία με την εμπορική επωνυμία e-Ellinomatheia (εφεξής ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «Η ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ ΛΕΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι ατομική. Επιτρέπεται η συμμετοχή σε όσους διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτεί την αγορά κάποιας υπηρεσίας. Δεν παρέχεται αμοιβή στους συμμετέχοντες για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.

4. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται η 21-01-2021 (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και 08-02-2021 στις 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Με τον όρο συμμετοχή εννοούμε τον συμμετέχοντα και όχι τον αριθμό των ψήφων στην ψηφοφορία για την ανάδειξη της ομορφότερης ελληνικής λέξης. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή στο επίσημο site της εταιρείας www.e-ellinomatheia.edu.gr και σε όλα τα social media που η εταιρεία διατηρεί.

5. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιοδήποτε/οποιουσδήποτε όρο (-ους) εκ των παρόντων ή/και να ματαιώσει τον παρόντα Διαγωνισμό, αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή/ματαίωση αυτή στο επίσημο site της εταιρείας www.e-ellinomatheia.edu.gr και σε όλα τα social media που η εταιρεία διατηρεί.

6. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή στον Διαγωνισμό θα πρέπει κάθε συμμετέχων να διατηρεί νομίμως λογαριασμό στο Facebook, να κάνει like και share στο post του συγκεκριμένου διαγωνισμού και να ψηφίσει αυτήν που θεωρεί ως ομορφότερη ελληνική λέξη στη σχετική φόρμα που βρίσκεται στο site του Διοργανωτή www.e-ellinomatheia.edu.gr.

7. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές, συμμετέχουν σε κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 09-02-2021 μέσω εφαρμογής διεξαγωγής κληρώσεων παρουσία του Διευθυντή Σπουδών του e-Ellinomatheia κυρίου Νικόλαου Λυμπέρη.

8. Από την κλήρωση θα προκύψει 1 νικητής και επιπλέον (3) τρεις αναπληρωματικοί. Ο Διοργανωτής θα ενημερώσει τον νικητή με προσωπικό μήνυμα στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Αν ο Διοργανωτής δεν λάβει απάντηση από τον νικητή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, το δώρο το παραλαμβάνει ο 1ος αναπληρωματικός. Αν ο Διοργανωτής δεν λάβει απάντηση από τον 1ο αναπληρωματικό εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, το δώρο το παραλαμβάνει ο 2ος αναπληρωματικός. Αν ο Διοργανωτής δεν λάβει απάντηση από τον 2ο αναπληρωματικό εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, το δώρο το παραλαμβάνει ο 3ος αναπληρωματικός.

9. Το Δώρο του Νικητή είναι το εξής: μία (1) πλήρης ετήσια υποτροφία για μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Η υποτροφία αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί είτε για μαθήματα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας είτε για μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας είτε για μαθήματα προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Ομογενών. Ο Νικητής μπορεί να κάνει χρήση της υποτροφίας είτε το σχολικό έτος 2020-2021 είτε το σχολικό έτος 2021-2022. Ο Νικητής έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει το δώρο του Διαγωνισμού με έγγραφη δήλωση προς τον Διοργανωτή την οποία θα αποστείλει στο info@e-ellinomatheia.edu.gr. Tο δώρο του Διαγωνισμού δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

10. Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων συναινεί ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από τον Διοργανωτή ως υπεύθυνου για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από τον ίδιο είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου αυτός διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, ήτοι τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και την αποστολή ενημερωτικών newsletter και των προσφορών του e-Ellinomatheia. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τον Διοργανωτή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά τα ανωτέρω. Τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρηθούν από τον Διοργανωτή και θα διαγραφούν εφόσον το ζητήσει εγγράφως ο συμμετέχων. Όσον αφορά στον νικητή του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής δηλώνει και ο Nικητής αποδέχεται ότι ο Διοργανωτής ή/και ο Εκτελών την Επεξεργασία του θα επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που θα συλλέξουν από τον ίδιο, σύμφωνα με τα ειδικότερα ανωτέρω, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες όρους καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου.

11. Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω: (α) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων του ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του διαγωνιζόμενου ή τρίτου, (β) είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα ανωτέρω στοιχεία. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ακυρώνει ακόμη και εκ των υστέρων συμμετοχή που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Η σχετική απόφαση του Διοργανωτή είναι οριστική και μη αμφισβητήσιμη. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Ο συμμετέχων φέρει την ευθύνη αποζημίωσης σε περίπτωση οποιασδήποτε αξίωσης, αγωγής, απαίτησης ή άλλης διαδικασίας κατά του Διοργανωτή από τρίτους, λόγω παράβασης εκ μέρους του συμμετέχοντος οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτου. Οι συμμετέχοντες πρέπει να διασφαλίζουν ότι η συμμετοχή τους στο πλαίσιο του διαγωνισμού δεν παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων ή την κείμενη νομοθεσία, ισχύοντες κανονισμούς, κώδικες, κανόνες κλπ.

12. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων συμμετοχής από τους συμμετέχοντες και από τον ασκούντα την γονική μέριμνα εκάστου συμμετέχοντος. Οι συμμετέχοντες και ο ασκών την γονική μέριμνα εκάστου συμμετέχοντος όπου απαιτείται αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση και η αποστολή δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή και του Εκτελούντος την Επεξεργασία. Ο Διοργανωτής και ο Εκτελών την Επεξεργασία, δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου τους (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη διαδικτύου, υπερφόρτωση διαδικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος απάντησης) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα μηνύματα καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή για οποιαδήποτε άλλο ζημιογόνο γεγονός σε σχέση με τον εν λόγω Διαγωνισμό.

13. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο 6907628028.

14. Ο Διοργανωτής ρητά δηλώνει ότι ουδεμία ευθύνη σχετική με το Διαγωνισμό βαραίνει τα social media στα οποία δημοσιοποιείται ο Διαγωνισμός. Ο Διοργανωτής δηλώνει επίσης ρητά ότι τα social media στα οποία δημοσιοποιείται ο Διαγωνισμός δεν είναι χορηγοί του Διαγωνισμού.

14. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.