Αναβολή εξετάσεων Ιανουαρίου 2021

Σύμφωνα με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, οι εξετάσεις για το επίπεδο Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς που έχουν οριστεί για τις 29 Ιανουαρίου 2021 αναβάλλονται καθώς, σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, Τεύχος B’ 89/16.01.2021, αναστέλλεται η διεξαγωγή όλων των εξετάσεων πιστοποίησης. Οι υποψήφιοι/υποψήφιες μπορούν να επικοινωνήσουν με τα εξεταστικά κέντρα για περισσότερες πληροφορίες.